Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 273
Jaco - Jaco
 

 

Carl Jacobsen's Skrædderforretning A/S.

Grundl.. d. 23. juni 1896 af Carl Jacobsen (f. 26. okt. 1866, d. 15. dec. 1947) og d. 25. okt. 1907 omdannet til et aktie­selskab med grundlæg­geren som formand for aktieselskabets besty­relse.

Nuværende le­der: datteren, Johanne Jacobsen.

 

Carl Jacobsen

 

 

 

Forretningen er grundlagt i Falko­ner Alle nr. 13 og flyttedes i 1940 til den nuværende adresse.

Adresse: Falkoner Alle 8, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Jacobsen, uhr- og optik- samt fourni­ture-lager en gros, Odense.

Grundl.. d. 11. juni 1845 af Chr. Rasmussen (f. 1818, d. 1883).

 

     

Chr. Rasmussen                    Chr. Jacobsen

 

Virksomheden omfattede oprindelig også de­tailsalg, og medens en gros afdelingen i 1882 af Chr. Rasmussen var afstået til sønnen, Carl Rasmussen, overtog Chr. Jacobsen (f. 1857, d. 1935) i 1884 detailforretningen for efter Carl Rasmussens død i 1891 også at overtage en gros forretningen.

I 1920 overgik firmaet til udelukkende en gros salg.

Samme år indtrådte M. Grove-Jacobsen (f. 1886) som associé i fir­maet, hvilket han overtog som eneindehaver i 1923.

Det udvidedes til også at omfatte eksport til Norge, Sverige og Island.

I 1934 oprettedes en afdeling i Nørregade 30 i København, og denne bestyres af O. Jaco­bæus.

Adresse: Vestergade 62, Odense.

   -         Nørregade 30, København K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Jacobsen & Co., grossererforretning, rå­tobak.

Grundl. d. 11. okt. 1887 af Chr. Jacob­sen (f. 1856, d. 1916).

I 1916 overtoges firmaet af sønnen, Poul Jacobsen (f. 26. juli 1888); denne optog i 1946 J. Middelboe (f. 6. okt. 1907) og i 1948 Niels Jacobsen (f. 8. maj 1921) som medindehavere.

Adresse: Linnésgade 16 B, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Jacobsen & Sønner, Dansk Nellikekultur, gartneri.

Grundl. d. 5. aug. 1893 af Christian Jacobsen (f. 1867).

Den 12. april 1938 omdan­nedes virksomheden til et interessentskab, be­stående af grundlæggeren samt Niels Jacobsen (f. 1896) og Peter Jacobsen (f. 1900).

Adresse: Frydendal 13, Aabenraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Floris Jacobsen & Co., damehattefabrik.

Grundl. d. 11. jan. 1894 af Floris Jacobsen.

Nuværende indehaver: Otto Holst (f. 1895), der blev medindehaver i 1924 og eneindehaver i 1933.

Adresse: Store Kongensgade 63 A, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Jacobsens Klædehandel.

Grundl.. d. 22. juni 1878 af Hans Michael Jacobsen (f. 1849, d. 1914).

Nuværende indehaver: Axel Johs. Ja­cobsen (f. 1884).

Adresse: Torvegade 2, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Harald Jacobsen, kgl. hof-modehandel.

Over­taget d. 15. dec. 1889 efter L. G. Mannicke jun. af Harald Jacobsen (f. 1860, d. 1934).

I 1934 overtaget af fru Harald Jacobsen (d. 1937) og i 1937 af fru Agnes Leudesdorff og frk. Gerda Hjort-Jensen; sidstnævnte er fra 1. jan. 1950 eneindehaver.

Adresse: 0stergade 15, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. N. Jacobsen, maskinfabrik.

Grundl. i 1904 af O. P. Christensen Hedebo (d. 1949).

I 1910 overtaget af H. Jacobsen (f. 1883).

Adresse: Hedehusene.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

HENDR. JACOBSEN & Co.

Galanterivare- og Udstyrs-Magasin, stiftet 1832 af Hendr. Jacobsen (f. 1806, d. 1878), ved hvis Død Forretningen overgik til Axel Jacobsen (f. 1839, d. 1883), efter hvem C. P. Hornsleth overtog Firmaet.

Adresse: Amagertorv 25, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

I. F. Jacobsen, farveri, kemisk tøjrensning og trikotageforretning.

Grundl. i 1868 af J. P. Ja­cobsen.

I 1910 overtaget af sønnen, Th. Jacob­sen (f. 1872) og i 1938 af dennes søn, I. F. Jacobsen (f. 1901).

Adresse: Ramsherred 47, Aabenraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

I. G. Jacobsen A/S "I. G. Huset".

Grundl. som manufaktur- og småtingsforretning i 1892 af købmand I. G. Jacobsen (f. 12. november 1856, d. 23. juni 1912). Efter stifterens død ledet af dennes søn, købmand I. G. Jacobsen (f. 29. aug. 1884).

I 1936 omdannedes forretningen til aktie­selskab med købmand I. G. Jacobsen som di­rektør, og de nærmest følgende år rejste I. G. Huset sit moderne for­retningskompleks på 3 ejendommes grund.

 

I. G. Huset, Odense

 

 

I dag beskæftiger virksomheden ca. 225 mennesker og omfatter b!. a. modevarer, al beklæd­ning til damer, herrer og børn, alt til hjem­mets udstyr og flere afdelinger for metervarer.

Adresse: ,,I. G. Huset", Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ingolf Jacobsen, grossistforretning (tran, tran­produkter og kemikalier).

Grundl. d. 17. aug. 1905 af Ingolf Jacobsen (f. 1874), som stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Vermlandsgade 46, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Jacobsen, gartneri.

Grundl. i 1852 af A. D. Livorni.

Indehaver (siden 1923): J. Jacobsen (f. 1897).

Adresse: Perlegade 56, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage