Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 294
Jess - Joha
 

 

Peter Jessen A/S, manufakturforretning.

Grundl. d. 26. marts 1910 af Peter Neergaard Jessen (f. 1887, d. 1938).

I 1938 omdannet til aktieselskab (vedtægter af 27. sept.) med M. C. Toustrup (f. 1907) som adm. direktør.

Adresse: Vestergade 17-19, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

R. Jessen's Eftf., isenkramforretning.

Grundl. d. 25. aug. 1874 af R. Jessen.

I 1914 overtaget af J. Nielsen (f. 1878, d. 1935).

I 1935 overgået til et aktieselskab med enkefru Helga Nielsen (f. 1880, d. 1949) som formand for bestyrelsen. Som firmaets bestyrer tiltrådte K. Werngren (f. 1907).

Aktieselskabet hævedes i 1941 og forretningen overtoges af enkefru Helga Niel­sen som eneindehaver.

I 1946 overtoges den af P. Maegaard Nielsen (f. 1917).

Adresse: Langgade 20, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. Jessen's Eftf. ved I. Emanuelsson, maskin­afskrivningsbureau.

Grundl. i 1900 af frøken S. Jessen (f. 1858, d. 1934), efter hvem den mangeårige medarbejder, fru E. Emanuelsson (f. 1878), videreførte forretningen.

Den 1. april 1949 overtog frk. I. Emanuelsson (f. 1920) for­retningen.

Forretningen har lige siden grund­læggelsen haft samme adresse.

Adresse: Linnésgade 18, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Jessien & Søn, isenkramforretning.

Grundl. d. 1. marts 1903 af Chr. Jessien (f. 1877), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Torvestræde 6, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jettadam Fabrikker A/S, kemisk-teknisk fa­brik.

Grundl. i 1858 i Kerteminde af kemiker Chr. Adam Ludvigsen.

I 1874 flyttedes firmaet til Odense og i 1880 til Kbhvn.

I 1882 overto­ges det af to sønner, der gav det navnet Jetta­dam Fabrikker efter forældrenes fornavn e (Jette og Adam). Formand for bestyrelsen og adm. direktør: Aug. Fuchs (f. 1877).

Adresse: Amagerbrogade 294-296, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jex-Fabrikerne I/S og Skandinavisk Arkady Co. A/S.

Grundl. i 1911 af P. Nielsen-Jexen, som den 8. aug. 1911 fik borgerskab som gros­serer i København.

Den 26. febr. 1926 omdanne­des firmaet til Skandinavisk Arkady Co. A/S, der som hovedartikler handler med bage­midler og diverse ba­geriartikler.

 

P. Nielsen-Jexen

 

Selska­bets bestyrelse består af overretssagfører Frithiof Kemp, direk­tør M. P. Maybudy, England og oven­nævnte P. Nielsen-­Jexen, som er selska­bets administrerende direktør. Aktiekapitalen andrager 150.000 kr.

Den 4. okt. 1940 stiftedes Jex-Fabrikerne A/S, som d. 2. jan. 1944 omdannedes til Jex-­Fabrikerne I/S med P. Nielsen-Jexen og Chr. Knudsen som interessenter. Jex-Fabrikernes produktion omfatter fabrikation af marcipan, chokolade, marmelade makaroni m. m.

 

Virksomhedens kontorbygning

 

 

P. Nielsen-Jexen stiftede i 1938 tillige han­delsfirmaet Nelox ved P. Nielsen-Jexen.

Adresse: Strandlodsvej 9, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bernh. Johannesen, skrædderforretning.

Grundl. d. 17. okt. 1902 af C. Johannesen (f. 1869, d. 1921).

Indehaver (siden 1. april 1934): Bernhard Johannesen (f. 1893).

Adresse: Valby Langgade 25, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holger Johannessen & Co., møbelfirma.

Grundl. 19. nov. 1903 af Holger Johannessen (f. 1877), der fremdeles er indehaver af firmaet; siden 1940 sammen med sønnen, Poul Pii Johannes­sen (f. 1903). Holger Johannessen er formand for Haandværkerforeningen i Kbhvn. (siden 1942), og var medlem af Kbhvns borgerre­præsentation fra 1943-50.

 

     

   Holger Johannessen     Poul Pii Johannessen

 

Sønnen Poul Pii Jo­hannessen er siden 1947 oldermand for Sadel­mager- og Tapetsererlauget i Kbhvn.

Adresse: Pilestræde 43-45, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. Johannessen, cykler en gros, automobilfor­handler.

Grundl. i 1878 af Niels Johannessen (f. 1853, d. 1932).

Indehaver (siden 1932): sønnen, Johs. Johannessen.

Adresse: Haslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johs. Johannsen, slagterforretning.

Grundl. i 1868 af Theodor Sally (f. 1840, d. 1895).

Indehaver siden 1945: Johannes Johannsen (f. 1914).

Adresse: Store Strandstræde 21, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage