Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side   
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 296
Joha - John
 

M. Johansen, gartnerforretning.

Grundl. d. 20. aug. 1884 af N. Jensen (f. 1858, d. 1937).

Inde­haver (siden 1916): M. Johansen (f. 1881).

Adresse: Østergade 10, Struer.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. Johansen's Eftf., smedeforretning.

Grundl. i 1861 af M. Michelsen.

I 1892 overtaget af Mar­tin Johansen (f. 1872, d. 1944).

I 1937 over­toges forretningen af M. Sørensen (f. 1896) og Poul Mathiesen (f. 1899).

Adresse: Gammel Munkegade 8, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Marinus Johansen & Søn, tapet- og farvehan­del samt farve- og lakfabrik.

Grundl. d. l. Marts 1906 af Marinus Johansen (f. 1880, d. 1944)

 

     

   Marinus Johansen            Knud E. V. Johansen

 

i den gamle bindingsværksbygning "Mar­cus-Bechs Gaard", i Borgporten. I løbet af få år voksede forretningen så stærkt, at en ud­videlse var påkrævet.

I 1909 erhvervedes der­for ejendommen Immervad nr. 2, som dog først måtte gennemgå en altomfattende ombyg­ning, før den var egnet til firmaets formål.

I de følgende år udviklede forretningen sig sta­dig i hastigt tempo, og der måtte allerede i 1916 foretages en ny ombygning.

I 1930 udfør­tes en tredie, meget betydelig ombygning.

I efteråret 1935 tiltrådte grundlæggerens søn, Knud E. V. Johansen som forretningsfører i firmaet efter uddannelse, såvel teoretisk som praktisk i forbindelse med et flerårigt ophold i udlandet på farve-, lak- og tapetfabrikker.

Kort tid herefter blev firmaet opdelt i tre kategorier: fabriksvirksomhed, en gros-forret­ning og detail-udsalg.

Fabriksvirksomheden, der sidst havde haft til huse i ejendommen Badstuegade nr. 3, blev henlagt til forstaden Brabrand. Engros-forret­ningen flyttedes fra Immervad til større loka­ler i ejendommen Rosensgade nr. 19. Detail-ud­salget forblev i Immervad og fik paa denne måde rummeligere forhold at arbejde under.

Den 1. jan. 1943 blev Knud E. V. Johansen optaget som medindehaver, og firmanavnet blev samtidig ændret til det nuværende.

Efter faderens død d. 18. nov. 1944 overtog han (d. 1 jan. 1945) firmaet som eneindehaver.

Firmaets afdeling for malervarer og kunst­nerartikler en gros findes i Rosensgade nr. 19, Århus; farve-, fernis- og lakfabrikken Skov­bakkevej 16-18-20, Brabrand; afdelingen for tapeter, linoleum og vinduesafblænding en gros samt firmaets detail-udsalg Immervad 2, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. C. Johansen, entreprenørforretning.

Grund!. i 1869 af N. C. Johansen (f. 1830. d. 1898).

Indehaver (siden 1928): N. C. Johansen (f. 1903).

Adresse: Seebladsgade 19, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Johansen, glarmesterforretning.

Grundl. i 1862 af G. A. Lundh (d. 1916).

I 1914 overta­get af Chr. Johansen (f. 1885) og d. l. april 1946 af P. Johansen (f. 18. dec. 1916).

Adresse: Gråbrødretorv 9, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Johansen's Eftf. ved P. Bækgaard, korn- og foderstoffer.

Grundl. d. l. nov. 1883 af P. Jo­hansen (f. 1857, d. 1922).

Den l. nov. 1912 ind­trådte svigersønnen, Peter Bækgaard (f. 30.· jan. 1890, d. 24. marts 1940), i firmaet, og overtog dette som eneindehaver i 1922.

Fra 1940 videreførtes firmaet af hans enke, fru V. Bækgaard, med sønnen, H. Bækgaard (f. 31. aug. 1914), som forretningsfører. Sidstnævnte indtrådte i forretningen i 1937; den 1. marts 1950 overtog han firmaet som eneindehaver.

Adresse: Cort Adelersgade 1, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

R. M. Johansen, købmandsforretning.

Grundl. i 1825 af købmændene Bruun og Sachmann.

I 1898 overtaget af R. M. Johansen og i 1940 af Th. Bruun (f. 1897).

Adresse: Algade 27, Nykøbing S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. E. Johansen & Søn, bogbinderi.

Grundl. d. 14. april 1891 af S. E. Johansen (f. 1855, d. 1926).

I 1924 overtaget af sønnen, O. Johansen (f. 1900).

Adresse: Kronprinsessegade 20, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Thomas Johansen & Søn, en gros & import­forretning (galanteri, lædervarer og legetøj).

Grundl. d. 21. nov. 1893 af Thomas Johansen (f. 1864, d. 1925).

I 1918 blev sønnen, Wilhelm Christian Johansen (f. 1891), optaget som medindehaver; ved faderens død i 1925 over­tog han firmaet som eneindehaver.

Firmaet startedes som almindelig detailhan­del, men i de sidste 50 år har det udeluk­kende været lagt an på fabrikation og en gros handel.

Adresse: Gugvej, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

W. Johansens Enke, maskinfabrik.

Grundl. 1900 af C. O. W. Johansen (f. 1870, d. 1927).

Efter grundlæggerens død fortsættes virksom­heden af hans enke, fru Kirsten Marie Johan­sen (f. 1879).

Senere er optaget i fabrikkens ledelse ingeniørerne C. G. Johansen, Sv. A. Johansen, E. Johansen og prokurist Frk. B. Johansen.

Fabrikken er specialiseret i fremstilling af maskiner for træ- & jernindustrien.

Adresse: Smedegade 16-20, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johnsen & Michaelsen, metalvarefabrik.

Grundl. d. 1. dec. 1905 af r. C. Michaelsen (d. 1937). Nuværende indehavere: Albert Johnsen (f. 1879), E. A. L. Johnsen (f. 1900) og K. A. B. Johnsen (f. 1912).

Adresse: Nordre Frihavnsgade 24, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage