Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 314
Kert - Kios
 

 

formand i bestyrelsen.

Fra 1906 ejedes aktie­majoriteten af H. B. Heineke (f. 1874, d.1945), der fra 1912 personlig ledede selskabet, fra 1918 (efter aktieselskabets ophævelse) som eneindehaver.

I 1927 optoges som medindeha­ver sønnen, dr. rer. polit. Svend Heineke (f. 1906), der siden d. 1. jan. 1933 er eneindeha­ver af firmaet.

Adresse: Kerteminde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jacob Ketner, cykleforretning.

Grundl. i april 1902 af Jacob Ketner (f. 1877, d. 1948).

I 1948 overtaget af enken, fru H. Ketner (f. 1882).

Adresse: Gammel Kongevej 91 A, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Louis Ketner, cyklehandel.

Grundl. i Gylden­løvesgade nr. 8 d. 18. okt. 1881 af Balduin Ketner (f. 20. april 1849, d. 1908), efter hvem forretningen videreføres af sønnen, den nuvæ­rende indehaver, Louis P. G. Ketner (f. 23. aug. 1885).

I 1895 flyttedes forretningen til den nu­værende adresse.

Adresse: Carl Bernhards Vej 4, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axel Kiel, manufakturforretning.

Grundl. i 1905 af Axel Kiel (f. 1878, d. 1947).

I 1947 overtaget af Frederik Kiel (f. 1913).

Adresse: Nørregade 5, Køge.

 

Chr. Kielberg, tømrerforretning.

Grundl. d. 12. okt. 1903 af Chr. Kielberg (f. 1878), der stadig er indehaver af virksomheden.

Adresse: Kirsebærbakken 5, Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. G. Kielberg's Boghandel ved N. R. Kiel­berg.

Grundl. d. 1. nov. 1883 af A. C. Nielsen (d. i okt. 1890).

Indehaver siden 1934: N. R. Kielberg (f. 30. juli 1895).

Adresse: Møllergade 5, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Kiellerup, maskinfabrik.

Grundl. i 1872 af Oscar Kjellerup (f. 1848, d. 1934).

Siden 1918 videreført af A. F. G. Kiellerup (f. 1886).

Adresse: Kapelvej 53, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aage Kier A/S, fabrikation af herre- og ar­bejdstøj.

Grundl. i sept. 1897 af grosserer Fr. Petersen (f. 1865, d. 1943).

I 1933 blev fir­maet overdraget til Aage Kier (f. 1888, d. 1941).

Omdannet til et aktieselskab d. 1. jan. 1943.

 

A/S Aage Kier

 

Bestyrelsen består af højesteretssagfører H. Bech-Bruun (f. 1901), formand, fru Helga Kier og generalkonsul, direktør Harald de Coninck Smith (f. 1886).

Direktør (siden 1943): R. C. Holden Knud­sen (f. 1907).

Adresse: Lemberggade 9-13, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brødrene Kier A/S, jern- og stålforretning.

Grundl. d. 15. nov. 1841 af Edv. F. Rahr som købmandshandel.

Denne forretning overtoges i 1911 af firmaet Brødrene Kier med brødrene Vilhelm Kier (f. 1884) og Aage Kier (f. 1888) som indehavere.

I 1917 omdannedes virksom­heden til et aktieselskab under det nuværende navn. I 1928 udtrådte Aage Kier af selskabet og Vilhelm Kier har siden været enedirektør.

Adresse: Mindegade 4, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. Kier, korn-, foderstof-, kunstgødning- og grovvareforretning en gros;

Grundl. d. 27. juni 1887 i Aalborg af L. Kier (f. 1861, d. 1934) og d. 22. aug. 1888 flyttet til Lemvig, i 1934 overtaget af sønnen, S. A. Kier (f. 1890).

Adresse: 0stergade 11, Lemvig.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

W. Kihl's kemiske Fabrikker ved E. Skaarup.

Grundl. i 1891 af William Kihl (f. 1867, d. 1944).

I 1938 optoges E. Skaarup (f. 3. dec. 1890) som medindehaver.

William Kihl ud­trådte samme år, og E. Skaarup viderefører si­den da firmaet som eneindehaver.

Adresse: Grønsundsvej 67, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

V. Kiilerich & Co. A/S, skrædderfirma.

Grundl. i 1830 af Søren Hansen Kiilerich; i 1856 overtaget af sønnen, V. F. A. Kiilerich (d. 1902), og i 1885 af dennes søn, Victor Kiile­rich (f. 1858, d. 1896). Sidstnævntes enke over­drog i 1896 forretningen til grosserer Henry O. Fisker (f. 1863, d. 1940).

I 1940 omdannedes forretningen til et aktie­selskab.

Forretningsfører siden selskabets stif­telse i 1940: tilskærer J. Burman (f. 1889).

Bestyrelsen består af overretssagfører Ha­rald Christensen (f. 1882), underdirektør W. Zachrisson (f. 1887) og pianist M. Reik (f. 1908).

Adresse: Palæ gade 2, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Anton Kildeberg's Møbelfabrik A/S.

Grundl. i 1898 af Anton Kildeberg (f. 1870, d. 1941).

Efter grundlæggerens død omdannet til aktie­selskab med sønnerne, Svend Kildeberg (f. 1902) og Henning Kildeberg (f. 1905) som di­rektører.

Adresse: Vesterbro 63, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kiosk "Bien".

Grundl. d. 6. okt. 1885 af Wil­liam Köhl (f. 1848, d. 1895).

Efter dennes død overtog enken, fru F. K6hl (f. 1863, d. 1946), forretningen.

I 1904 til­trådte Kaj Køhl (f. 1890) som medarbejder i forretningen; han blev senere dens forret­ningsfører og overtog den i 1946.

 

Kiosk ”Bien” i 1905

 

 

Fra 1889 har forretningen haft til huse på trianglen, fra 1892 i den gamle

ventesalsbygning og fra 1908 i den nuværende ventesalsbygning. Kiosken er en af de første kiosker, der er opret­tet i København.

Adresse: Trianglen, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 
Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage