Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 316
Kiær - Kjær
 

Erling Kiær, bogbinderi.

Grundl. i 1883 af P. P. Nørregaard (f. 1860).

I 1942 overtaget af Erling Kiær (f. 1903).

Adresse: Stengade 68, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Kiølseth, glarmesterforretning.

Grundl. d. 1. jan. 1891 af Joh. Brandt (f. 1858, d. 1933).

In­dehaver (siden 1. april 1929): Hans Jørgen Kiølseth (f. 1883).

Adresse: Jernbanegade 23, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Kjeldsen's Boghandel.

Grundl. d. 18. juli 1847 af Lauritz Holmblad Spliid (f. 1819, d. 1893). Indehaver (siden 1924): Johan Agerup Kjeldsen (f. 1894).

Adresse: 0sterbrogade 14, Løgstør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

K. J. Kjeldsen, bødkerforretning.

Grundl. i 189,2 af K. J. Kjeldsen (f. 27. maj 1865, d. 25. marts 1940), efter hvem forretningen overto­ges af sønnen, Oluf Kjeldsen (f. 1912), som havde været knyttet til forretningen siden 1926.

Foruden bødkerværkstedet driver fir­maet tillige handel med drittelmaterialer.

Adresse: Østergade 17, Nørresundby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. F. Kjeldsen, urmagerforretning.

Grundl. i 1885 af I. N. Buch (d. 1903).

I 1904 overtaget af P, Sørensen (f. 1882, d. 1944) og i 1944 af P. F. Kjeldsen (f. 1915).

Adresse: Skomagergade 34, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Kjerrumgaard, købmandsforretning.

For­mentlig grundl. i slutningen af d. 19. årh.

I maj 1899 overtaget af Hans Kjerrumgaard (d. 1926); fortsat af enken, fru Maren Kjerrum­gaard (d. 1950) og d. 1. marts 1950 overtaget af datteren, frk. Kristine Givskov Kjerrum­gaard.

Adresse: Rønde Hovedgade 43, Rønde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. Kjersgaard & Co., rebslagerivarer, skibs- og fiskeriartikler, isenkram en gros. Grundl. den 24. dec. 1872 af Søren Kjersgaard (f. 1843, d. 1921).

Indehaver fra 1913-1949: grosserer Aage Kunst (f. 1885, d. 1949), efter hvis død forret­ningen overgik til hans enke, fru Alma Kunst, med i grosserer Harry Christensen og grosserer Jacob Kruse som daglige ledere.

Adresse: Lille Strandstræde 20 B, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. G. Kjersgaard, glas- & porcelænshandel.

Grundl. d. 24, okt. 1882 af S. G. Kjersgaard (f. 1859, d. 1935).

Indehaver siden 1935: fru Karen Kjersgaard.

Adresse: Læderstræde 36, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. Kjerstrup, kobbersmedeforretning.

Grundl. i 1872 af B. Kjerstrup (f. 1837, d. 1924), i 1908 overtaget af sønnen, den nuværende indeha­ver, E. Kjerstrup (f. 1882).

Adresse: 0stergade 14 A, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kjær & Sommerfeldt, kgl. hof-vinhandler.

Grundl. d. 31. marts 1875 af Charles Christian Kjær (f. 1838, d. 1897) og Wilhelm Ferdinand Sommerfeldt (f. 1845, d. 1890). Efter Sommer­feldts død var C. C. Kjær eneindehaver til sin død, hvorefter hans enke, Marie Kjær, overtog firmaet.

I 1898 blev sønnen, Henning Erik Kjær (f. 1877), der havde været knyttet til forretningen fra 1894, optaget som medinde­haver, og i 1917 blev han eneindehaver. Den 1. febr. 1950 blev Torben Ove Ingemann (f. 1905), som havde været ansat i firmaet fra 1931, optaget som medindehaver.

Adresse: Gammel Mønt 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. R. Kjær, trikotage en gros.

Grundl. d. 1. sept. 1889 af J. Kjær (f. 1855, d. 1923).

I 1922 overtaget af sønnen, A. R. Kjær (f. 1891).

Adresse: Saltgade 4, Ribe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bernhard Kjær, grossistforretning (manufak­turvarer).

Grundl. d. 16. sept. 1891 af Bern­hard Kjær (f. 1858, d. 1936).

I 1922 optoges sønnen, Knud O. Kjær, som medindehaver af forretningen, som han overtog i 1936.

Adresse: Ryesgade 106, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bernhard Kjær, købmandsforretning.

Grundl. i 1881 af Bernhard Kjær (f. 1858, d. 1918).

Indehaver (siden 1946): Wiggo Jørgensen (f. 1896).

Adresse: Strandvej 151, Hellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Kjær's Eftf. A/S, smør en gros.

Grundl. i 1873 af Carl Kjær (d. 1896).

I 1909 omdan­nedes firmaet til et aktieselskab (vedtægter af 4. jan. 1904). Bestyrelsen består nu af di­rektør Finn Hjerl-Hansen (f. 1910), kalku­lationschef T. Munch-Andersen (f. 1901) og forretningsfører N. H. N. Barlebo, Odense (f. 1901).

Adresse: Sankt Annæ Plads 28, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Kjær's Eftf., trikotageforretning.

Grundl. 1 1904 af Chr. Kjær (f. 1869, d. 1945).

I 1926 overtaget af svigersønnen, Svend Jensen (f. 1899).

Adresse: Storegade 19, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. T. Kjær, gartneri.

Grundl. i 1893 af P. C. Kjær (f. 1872, d. 1929).

I 1929 overtaget af sønnen, Chr. T. Kjær (f. 1902).

Adresse: Plantagevej 8, Thisted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Emil Kjær's Eftf., købmandsforretning.

Grundl. i 1901 af Emil Kjær (f. 1870).

Indehaver (si­den 1934): Jes Petersen (f. 1894).

Adresse: Nørreport 24, Aabenraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Kjær's Sæbefabrik.

Grundl. d. 1. okt. 1866 af Hans Kjær (f. 1836, d. 1908).

Nuvæ­rende indehavere: C. H. Sparre Christensen (f. 1906) og afdøde fabrikant Edvard Peder­sens bo.

Adresse: Rosensgade 16, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hermann Kjær, købmandsforretning.

Grundl. d. 15. okt. 1908 af Hermann Kjær (f. 1884), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Brabrand.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holger Kjær & Co., manufakturforretning.

Grundl. d. 1. sept. 1895 af Holger Kjær (f. 1860, d. 1931).

Indehaver (siden 1920): A. C. J. Jonassen (f. 1892).

Adresse: Algade 15, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage