Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 319
Klei - Klein
 

 

Musikhus Kleinert.

Grundl. i 1898 af Robert Kleinert (f. 1874, d. 1912).

Nuværende inde­haver: sønnen Kurt Kleinert (f. 1903).

 

Foto indsat med tilladelse fra Simon Bang Rettighedsindehaver.

 

Adresse: Christian d. 9. Gade 7, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Max Kleinsorg's Kunst- & Kobbertrykkeri ved S. Christensen.

Grundlagt d. 3. december 1895 af Max Kleinsorg (f. 10. februar 1866, d. 14. august 1914), efter hvis død hans enke, fru Dagmar Klein­sorg, videreførte for­retningen til 1925, da den overtoges af R. Petersen (f. 22. maj 1901) og Knud Bjerre­gaard; sidstnævnte ud­trådte i 1934, hvoref­ter Sigurd Christensen (f. 16. aug. 1894) indtrådte som medinde­haver og overtog den

 

Sigurd Christensen

 

daglige ledelse af forretningen; i 1943 over­tog Sig. Christensen firmaet som eneindehaver.

Adresse: Skoleholdervej 81, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Georg Kleis, forgylderetablissement, kunsthan­del.

Grundl. i 1831 på Vesterbro som glarme­ster- og skilderiforretning af Jeppe Jensen Kleis (f. 1804, d. 1882).

Indehaver (siden 1918): Georg O. T. Kleis (f. 1893).

Adresse: Vesterbrogade 58, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

R. Kleis, bog- og papirhandel.

Grundl. d. 1. april 1894 af R. Kleis (f. 1874), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Tranebjerg, Samsø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

VALDEMAR KLEIS

Forgylderetablissement, Skandinavisk Kunstudstilling (Malerihandel), er grundlagt 1831 som Glarmester- og Skilderiforretning af Jeppe Jensen Kleis (f. 1804, d.1882) og i 1868 overtaget af hans Søn, Valdemar Kleis (f.1845).

I 1878 henflyttedes Virksomheden til dens nuværende Lokaler; samtidig anlagdes Forgylderi og Rammefabrik, og Glarmestervirksomheden udelukkedes.

I 1886 byggedes Udstillingsbygningen, og Skandinavisk Kunstudstilling startedes samme Aar.

Adresse: Vesterbrogade 58, København.

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Holger Kleist, urmagerforretning.

Grundl. d. 14. okt. 1860 af Carl Wildschiødtz (f. 1824, d. 1897).

Nuværende indehaver: Holger Kleist (f. 1876).

Adresse: Store Kongensgade 95, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Klem & Krüger A/S, klædefabrik.

Grund­lagt d. 1. marts 1891 af Frederik Klem (f. 6. april 1855, d. 30. marts 1937) og Victor Krüger (f. 1. aug. 1864, d. 19. dec. 1931).

I dec. 1932 overgik firmaet til et aktieselskab, med fabrikant Frederik Klem som formand i besty­relsen.

Nuværende bestyrel­se: højesteretssagfører H. H. Bruun, der er for­mand, ingeniør Erik Klem, fabrikant Ha­rald Klem (f. 21. juni 1884), der tillige er administrerende direktør

 

Harald Klem

 

for selskabet, samt fru Gertrud Pedersen og fru Else Nebendahl.

Firmaet tegnes af direktør Harald Klem el­ler af firmaets prokurister, frøken Caja Klem og Aa. H. Klem (f. 1920) i forening.

 

Klem og Krüger

 

Fabrikken lå oprindelig i Ryesgade nr. 23; i foråret 1904 flyttedes den derfra til den nu­værende adresse.

Adresse: Emdrupvej 26, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Karl Klemmensen, Aage Krags Eftf. maler­forretning.

Grundl. i 1891 af M. Arp (f. 1863, d. 1910).

I 1910 overtaget af Aage Krag (f. 1883, d. 1949) og efter denne af Karl Klem­mensen (f. 1919).

Adresse: Høegh Guldbergs Gade 39, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

KLEMP´s EFTERFØLGER, ALFRED SCHOU

Kgl. Hof-Blomsterhandlerfirma, er grundlagt 1. Okt. 1856 af Gartner M. A. Klemp (f.1829, d.1889), efter hvis Død Forretningen fortsattes af hans Enke, Juliane Klemp (f. 1830), medens hendes Søn, August Klemp i Forening med Alfr. Schou (f. 1864) bestyrede Forretningen, indtil den i 1896 overgik til sidstnævnte som Eneindehaver.

I 1908 tildeltes der Alfr. Schou Prædikat som Kgl. Hof-Blomsterhandler.

Adresse: Store Strandstræde 15, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

W. KLENOW´s SØNNER

Garveri, er grundlagt 1853 af W. Klenow. Hans Sønner, Wilhelm Klenow og Otto Klenow, overtog Forretningen i 1901, og da den sidstnævnte udtrådte 1902, er den førstnævnte Eneindehaver.

Adresse: Vesterfælledvej 6, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Valdemar Klentz, vognmands- og entreprenør­forretning.

Grundl. i 1891 som murerforret­ning af Vald. F. Klentz (f. 1864, d. 1934).

In­dehaver (siden 1937): E. M. Klentz (f. 1904).

Adresse: Tagensvej 92, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. W. Kliem, metaltrådvarefabrik.

Grundl. d. 7. maj 1900 af J. W. Kliem (f. 1869, d. 1946), der i 1942 overdrog firmaet til den nuværende indehaver, Henry Larsen (f. 1897).

Grundlæg­geren var en af de få gamle nålemagermestre, der forstod at lave nåle i hånden. Kliem ud­førte adskillige af Tivolis mange forskelligar­tede arrangementer.

I de senere år er virksom­heden mere og mere gået over til maskindrift.

Firmaet har især specialiseret sig i gittervær­ker, fletværk, filtertæpper og transportbånd.

Adresse: Nyelandsvej 13, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Klingenberg A/S, kul- og koks-import.

Grundl. af justitsråd, overkøbmand Jacob Kjellerup (f. 1760, d. 1831), der havde drevet forretning fra 1779 og i 1799 købte den store købmandsgård mellem Jomfru Ane Gade og Vesterå.

I 1883 købte etatsråd Hans Klingen­berg (f. 1848) købmandsgården af købmand L. Speyer og videreførte forretningen under firmanavn et H. Klingenberg.

I 1921 omdanne­des firmaet til et aktieselskab med en aktie­kapital på 400.000 kr., hvis første direktør (til 1947) var konsul O. K. Klingenberg (f. 1886).

Bestyrelsen består af ovennævnte konsul O. K. Klingenberg, overretssagfører Jacob Hassel­balch (f. 1873) og konsul Gorm Bremmer (f. 1886), der er bestyrelsens formand. Direktør (siden 1947): Hans O. Klingenberg (f. 13. juli 1914).

Adresse: Ved Stranden 1, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

KLINGSEY & LEVIN, A/S

Stukkaturfabrik samt eneste Gibsfabrik i Danmark, er grundlagt 1854. Efter den sidste Indehaver, Enkefru Therese Levins Død i 1908 er Firmaet overgået til et A/S.

Adresse: Fælledvej 7, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

 
Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage