Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 322
 

HANS KNUDSEN JERN- & STAALFORRETNING A/S

 

 

Grundl. d. 1. maj 1879 af Hans Knudsen (f. 23. dec. 1850, d. 12. juli 1926), som da overtog en købmandsforretning i Løgten.

 

     

Hans Knudsen           Holger Knudsen

 

I 1893 overtog han endnu en forretning i den gamle borgme­stergård, Lille Torv nr. l, Århus.

 

Hans Knudsen A/S i Svendborg

 

Efter at have solgt disse forretninger overtog han d. 1. sept. 1897 P. Wiggers købmandsforretning, Gerrits­gade nr. 28, Svendborg.

 

Hans Knudsen A/S i Sønderborg

 

Denne forretning var i begyndelsen af århundredet blevet grund­lagt af købmand Jens Grønvold som blandet Købmandsforretning, og en tid dreves i tilknytning dertil brændevinsbrænderi og malt­gøreri; disse grene af virksomheden blev ned­lagt i 1860erne. Købmand Grønvold afstod forretningen til købmand Jørgen Fog, der afstod den til købmand P. Wiggers, der drev forretning i kolonial, korn og foderstoffer.

Under Hans Knudsens ledel­se specialisere­de firmaet sig i jern, stål og

bygningsartik­ler.

 

Havnegade nr. 39 i København

 

I 1900 byg­gede firmaet sit eget kalk­værk med ring­ovn, senere høj­ovn på Svendborg havn.  

I 1902 overgik forretningen til et aktieselskab under fir­manavnet A/S Hans Knudsen's Jern- og Staal­forretning. Aktiekapitalen var oprindelig 100.000 kr., men udvidedes senere og var ved selskabets ophævelse d. 31. dec. 1919 på 400.000 kr.

Firmaet overtoges derefter atter af Hans Knudsen sammen med sønnen, Holger Knud­sen (f. 29. nov. 1881, d. 3. juni 1942), der siden 1910 havde været meddirektør i aktieselskabet og medlem af dets bestyrelse. Holger Knud­sen var fra faderens død i 1926 eneindehaver af firmaet til 1940, da det på ny omdannedes til aktieselskab med Holger Knudsen som adm. direktør. Aktiekapital: 1.500.000 kr.

Bestyrelsen består nu af selskabets adm. direktør (siden 1942): Svend O. Hansen (f. 1902), landsretssagfører Hugo Bjerregaard Jensen (f. 1897) og købmand Hans Axel Knud­sen (f. 1921).

I 1916 påbegyndte firmaet import af kul, koks og briketter og

fra 1924 tillige import af centralvarmeartikler, i hvilken branche det bl. a. repræsenterer Bergbau A. G. Lothrin­gen, Blankenburg, /Harz.

I 1916 oprettedes fi­lial i Rudkøbing, og i 1921 oprettedes en fi­lial i Sønderborg, der siden 1922 har været ledet af selskabets nu­værende adm. direktør,

Svend O. Hansen.

 

Svend O. Hansen

 

I 1927 åbnedes en filial i København på Vester Fælledvej nr. 66, som d. 1. maj 1935 flyttedes til den nuværende adresse, Havnegade nr. 39. [Fortsættes]

 
Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage