Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 330
Kori - Kors
 

ter P. L. Rasmussen, Brahetrolleborg pr. Ko­rinth (f. 1903) og bankprokurist Alfred Mad­sen, Odense (f. 1904).

Selskabets første direktør var Otto Lauritz Jensen (f. 1893, d. 1949); han efterfulgtes af Max Krogh (f. 1914).

Aktiekapital: 200.000 kr.

Adresse: Korinth.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Korkvarefabrikken Dana ved F. Svendsen.

Grundl. i 1897 af T. Lindorff.

Indehaver (siden 1932): Kr. F. Svendsen (f. 1881).

Adresse: Lykkesholms Allé 34, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Korn- og Foderstofkompagniet A/S.

Stiftet i 1896 ved sammenslutning af følgende ældre forretningers korn- og foderstofafdelinger:

Hans Broge's forretning, grundl. d. 6. dec. 1847 i Århus af Hans Broge (f. 1822, d. 1908),

H. Meulengracht's forretning, grundl. d. 1. sept. 1869 i Horsens af H. Meulengracht, J. Ankerstjerne's forretning, grundl. i 1859 i Randers af senere etatsråd Johan Ankerstjer­ne (f. 1835, d. 1913),

Otto Mønsted's forret­ning, grundl. d. 19. dec. 1865 i Århus af Otto Mønsted (f. 1838, d. 1916),

Johan Baune's for­retning, grundl. i 1876 af F. C. C. J. Baune (f. 1848, d. 1933)

og S. M. Holst's forretning, grundl. d. 15. sept. 1863 af S. M. Holst (f. 1837, d. 1905).

I 1913 overgik den forenede virksomhed til et aktieselskab med en aktie­kapital på 4 mill. kr., senere udvidet til 6 mill. kr.

Selskabets første bestyrelsesformand var Otto Mønsted, og dets første direktion var Chr. G. Hansen (f. 1863, d. 1941), Chr. Jensen (f. 1871, d. 1932) og N. A. Pedersen (f. 1876).

Bestyrelsen består nu af landsretssagfører C. Holst-Knudsen (f. 1886), der er formand, bankdirektør Niels Jensen (f. 1890), godsejer Hans Carl Broge (f. 1882) og konsul Chr. Sommer Larsen (f. 1888).

Direktør siden 1934: Paul Hakon Paulsen (f. 1897).

Selskabet har filialer i København, Aalborg, Horsens, Vejle og Odense samt i U.S.A.

Adresse: Havnegade 8, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jørgen Kornerup A/S, forretning med manu­faktur, kortevarer, besætningsartikler og lin­geri en gros.

F. Ostermann begyndte ca. 1841 en posse­mentmagerforretning, der efter dennes død i 1866 overtoges af sønnerne P. & F. Oster­mann, der udvidede forretningen med alt til besætningsbranchen henhørende en gros.

Efter brødrene Ostermanns død overtoges forretningen af F. Herreborg i 1879 og fort­sattes af ham indtil 1896, da F. Schwarck ind­trådte i firmaet.

Virksomheden blev da udvidet til også at omfatte alt i kortevarer og lingeri og antog navnet Herreborg & Schwarck.

I 1903 omdannedes firmaet til et aktiesel­skab med Jørgen Kornerup som med direktør indtil han i 1906 blev enedirektør.

Firmaet antog da sit nuværende navn, og i 1909 overgik possementfabrikken til Vald. An­dersen.

Direktør Jørgen Kornerup afgik ved døden d. 18. marts 19-28 og efterfulgtes i juli måned samme år af H. Henriksen (f. 25. april 1874, d. 2. juni 1936). Henriksen havde været rej­sende i firmaet fra 1909 til 1919, i hvilket år han etablerede sig selvstændigt med special­firma i lommetørklæder.

Denne virksomhed sammensluttedes med firma Jørgen Kornerup A/S i 1928.

Aktiekapitalen er på kr. 250.000. Fra 1936­46 var Rodith Henriksen (f. 17. marts 1896) (søn af ovennævnte H. Henriksen) direktør for selskabet; han afløstes som direktør af tidligere prokurist i firmaet M. V. Quaade (f. 1896).

Selskabets bestyrelse består af grosserer Ro­dith Henriksen, overretssagfører Hans Madsen (f. 29. oktober 1887) og vekselerer Axel Jer­vig (f. 12. december 1885).

Adresse: Farvergade 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. J. Kornerup-Koch's Eftf. ved E. R. Lorent­zen, tømrerforretning.

Grundl. d. 14. juni 1892 af H. J. Kornerup-Koch (f. 1868, d. 1942), ef­ter hvis død forretningen videreføres af E. R. Lorentzen (f. 1889).

Adresse: Glumsøvej 34, Kbhvn. Brønshøj.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Korntørrings- & Oplagsmagasinet i Køben­havn A/S.

Grundl. d. 26. jan. 1892 af Den Danske Landmandsbank og Kjøbenhavns Han­delsbank. Nuværende direktør (siden 1935): J. C. Lausen (f. 1. jan. 1899).

Adresse: Ny Toldbodgade 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. H. Korsgaard, urmager- og guldsmedefor­retning en gros og en detail.

Grundl. i 1888 af Jesper Jensen (d. 1907).

Indehaver (siden 1907): P. H. Korsgaard (f. 1883).

Adresse: Vester gade 12, Varde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Korsør Apotek. Oprettet d. 28. aug. 1761.

Apotekets første indehaver: Johan Wilhelm Mincke (f. ca. 1730, d. 1807).

Indehaver siden 1942: dr. pharm. Knud Otterstrøm (f. 1906).

Adresse: Kirkepladsen 10, Korsør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Korsør Avis og Bogtrykkeri.

Grundl. d. 1. sept. 1855 af F. Th. Jensen (f. 1820, d. 1890).

Nu­værende indehaver: A/S Sorø Amts Dagblads Bogtrykkeri.

Redaktør siden 1. juni 1948: J. Thorborg (f. 25. febr. 1906).

Adresse: Algade 20, Korsør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Korsør.

Grundl. ca. 1884. Indehaver (si­den 1944): Chr. Henriksen (f. 1902).

Adresse: Korsør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Korsør Jernstøberi og Maskinfabrik A/S.

Grundl. d. 24. juli 1889 af købmand Niels Chr. Hansen (f. 7. febr. 1837, d. 1910), som drev virksomheden sammen med sønnerne, konsul E. Valdemar Hansen (f. 1865, d. 1943) og Niels Chr. Hansen (f. 1879., d. 1941).

Efter grundlæggerens død fortsattes forretningen af enken, Maren Hansen (f. 1844, d. 1927), til den i 1927 overgik til et aktieselskab, hvis nu­værende bestyrelse består af fru Anna Han-

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage