Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 339
Krøg - Kult
       

Helga Krøger, som videreførte forretningen sammen med Vilh. Dalgaard til dennes død i 1940. Helga Krøger fortsatte herefter som eneindehaver

 

     

Helga Krøger             Aage Rasmussen

 

indtil d. 1. sept. 1946, da Aage Ras­mussen blev optaget som kompagnon. Forret­ningen antog da det nuværende navn.

Adresse: Vendersgade 23, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jul. Krøijer & Søn ved Wilh. Krøijer, kunst­smedie.

Grundl. i 1902 af Julius Krøijer (L 1879).

Indehaver (siden d. 1. april 1940): søn­nen, Wilh. Krøijer (f. 1909).

Adresse: Algade 35, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Krøll's Eftf., grossererforretning, manu­faktur og kortevarer.

Grundl. d. 19. maj 1895 af Chr. Krøll (d. 1922).

I 1922 overtaget af Chr. Maasbøl (f. 1888, d. 1935), under hvis ledelse firmaet udvidedes betydeligt.

Efter sidstnævntes død overgik firmaet til enkefru Vilfrida Maasbøl (f. 1890).

Den daglige le­delse forestås af prokurist W. Monrad Hansen (f. 19. juni 1907).

I de senere år har firmaet optaget fabrika­tionen af en række artikler, som tidligere måtte importeres.

Adresse: Sankt Knuds Vej 23 A, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jacob B. Krøll ved Agnes Jensen, røgeri.

Grundl. i 1882 af Jacob B. Krøll.

I 1931 blev forretningen overtaget af J. O. Jensen (f. 1887, d. 1945).

Efter dennes død videreføres forret­ningen af enkefru Agnes Jensen (f. 1895).

Adresse: Klareboderne 10, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Andr. Krøyer's Eftf., Chr. Henningsen, bog­handel.

Grundl. i 1884 af Andreas Krøyer. Indehaver (siden 1917): Chr. Henningsen (f. 1885).

Adresse: Nørrebrogade 18 B, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. J. Krøyer's Enke, købmandsfirma.

Grundl. d. 3. marts 1767 af Gomme Krøyer (f. 1742, d. 1813) og derefter fortsat af hans søn, Hans Jacob Krøyer (f. 1780, d. 1842).

Efter dennes død drev hans enke, Maren Margrethe Krøy­er, f. Clausen, forretningen i 6 år, indtil hun i 1848 overdrog den til sønnen, Claus. Jacob Krøyer (f. 1823, d. 1893), hvis søn, Hans Jacob Krøyer (f. 1854, d. 1931) overtog firmaet efter faderens død.

Indehavere siden 1931: fru Inga Kruse, f. Krøyer (f. 28. januar 1885) og fru Elisabeth Schlichtkrull, f. Krøyer (f. 22. september 1887).

I 1908 deltes forretningen i tre afdelinger, en omfattende trælast og bygningsmaterialer, en isenkramafdeling og en afdeling for kolo­nial, frø, korn og foderstoffer, der drives uaf­hængig af hverandre.

Sidstnævnte afdeling er nu nedlagt.

Daglig leder af trælastafdelingen er siden 1939 disponent Mogens Kruse (f. 26. okt. 1910).

Adresse: Møllergade 24, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jens Krøyer, forretning med kolonial, vine og hørkram en gros og en detail.

Grundl. d. 23. okt. 1843 af Tønnes Georg Krøyer (f. 1817, d. 1892). Indehaver (siden 1931): grundlægge­rens sønnesøn, konsul Jens Krøyer (f. 1891).

Adresse: Nygade 4, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bruno Kuba, grossistforretning.

Grundl. i 1904 af Bruno Kuba (f. 1882, d. 1949).

Fra 1949 fortsættes forretningen af enken, fru Anna Kuba med forretningsfører Aage Espersen som ledende chef.

Firmaet driver handel med nye og gamle metaller, artikler for støberier, me­talvare- og maskinfabriker og har en betyde­lig import og eksport.

Firmaet har eget me­talsmelteri.

Adresse: Ingemannsvej 19, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Kuhlmann, blikkenslagerforretning.

Grundl. i 1882 af Ludvig Kuhlmann (f. 1852, d.1930).

Indehaver siden 1930: sønnen, Hans Andreas Otto Kuhlmann (f. 27. nov. 1879).

Adresse: Lille Torv 2, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kultorvets Apotek.

Oprettet ved kgl. resolu­tion af 14. juli 1863 og åbnet på Lille Købma­gergade nr. 57 den 2. aug. 1864 under navnet "Ny Apotek". Den 3. august 1895 flyttedes apoteket til den nuvæ­rende adresse på Kul­torvet (Frederiksborg­gade nr. 1), og i no­vember 1922 ændredes navnet til det nuvæ­rende.

 

      

Aage Schæffer

 

Apotekets første in­dehaver: Niels Peter Severin Kierkemann (f. 1819, d. 1894).

I 1895 overtoges det af O. P. J. Degn (f. 1845, d. 1925), Aage Sehæffer i 1922 af Otto Lund (f. 1864, d. 1933) og d. 1. april 1934 af den nu­værende indehaver, Aage Schæffer (f. 7. nov. 1884).

Adresse: Frederiksborggade l, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage