Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 351
Laie - Land
 

Mads Laier, cykler og radio, en gros og en detail.

Grundl. d. 7. marts 1902 af Mads Laier (f. 1881), der fremdeles er indehaver af fir­maet.

Forretningen er grundlagt på Østerbrogade nr. 154 og var oprindelig baseret på salg af cykler; i tyverne optoges tillige handel med radioapparater.

I 1935 flyttedes forretningen til den nuvæ­rende adresse, hvor den har til huse i egen ejendom: "Mads Laiers Gaard".

Adresse: Rådhusstræde 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. Laigaard, maskinfabrik.

Denne forretning kan føres tilbage til R. C. Jelling (f. 1813, d. 1878), der i 1844 nedsatte sig som grov- og vognsmed, men er muligvis noget ældre.

In­dehaver siden 1916: M. J. Laigaard (f. 1886).

Adresse: Mejlgade 38, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lamberg-Petersen's Eftf., Peter Ove Christen­sen, stukkatur- & kunststensfabrik. Grundl. i 1899 af H. Lamberg-Petersen (f. 1867, d. 1927).

Indehaver (siden 1927): Peter Ove Christensen (f. 1898).

Adresse: Glentevej 69, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Heinr. Lambrecht, møbelforretning en gros.

Grundl. d. 1. juni 1887 af Heinrich Lambrecht (f. 1862, d. 1944).

Siden dennes død viderefø­res forretningen af hans enke, fru Alma Lam­brecht (f. 1865).

Adresse: Østerbrogade 19, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Landau, bogbinderi.

Grundl. d. 5. dec. 1878 af Carl Otto Theodor Landau (f. 26. juli 1853, d. 21. sept. 1932), der i 1922 optog sønnen, Carl Vilhelm Elo Landau (f. 7. nov. 1892) i forretningen.

I 1934 indtrådte Valdemar Einar Gotlieb Andersen (f. 1873, d. 1941) som med­indehaver af firmaet.

Efter sidstnævntes død er C. V. E. Landau eneindehaver.

Siden 1897 har forretningen ligget på det nuværende sted.

Adresse: Løvstræde 8, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Landbobanken i Randers A/S.

Grundl. d. 11. april 1866 af omegnens bønder under navnet A/S Landbosparekassen for Randers og am­. egn.

Den nystiftedes d. 23. sept. 1925 under sit nuværende navn.

Direktion: Gerhard Peder­sen.

Adresse: Store Voldgade 10, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Landbobanken i Skive A/S, Salling Bank.

Grundlagt i 1876 under navn Salling Herre­ders Spare- og Laanebank.

I 1918 overtoges banken som en lokal afdeling af Den danske Landmandsbank, men blev i 1926 igen selv­stændig under det nuværende navn.

Aktiekapitalen er 1 ½ mill. kr. og reserver­ne ca. 1 mill. kr.

Repræsentantskabets nuværende formand: gårdejer amtsrådsmedlem J. M. Lidegaard, Brøndum og næstformand: sparekassedirektør M. Trankjær, Trevad.

Nuværende bestyrelse: gårdejer Gert John­sen, Grove, der er formand, gårdejer Hartvig Bregendahl, Fly, gårdejer Chr. Riis, Thorum,

gårdejer Jens Kjærgaard Knudsen, Bajlum og murermester Alfred Kristensen, Skive.

 

Ekspeditionslokalet

 

Nuværende direktion: L. P. Werner (f. 23. september 1891), administrerende direktør (si­den 1926) og P. Goul (f. 4. februar 1890), vi­cedirektør (siden 1926).

Banken har afdelingskontorer i Roslev og Stoholm.

Adresse: Frederiksgade 6, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Landbobanken i Slagelse A/S.

Grundl. d. 21. juni 1884. Blev i 1919 filial af Andelsbanken; atter selvstændig fra 1925.

Direktør (siden 1919): C. J. Buchwald (f. 1884).

Adresse: Ny torv l, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Landboernes Møbelmagasin.

Grundl. i. 1908 af Peter Nielsen (f. 1877, d. 1938); i 1938 over­taget af K. Mouritzen (f. 1913).

Adresse: Absalonsgade 20, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Landbomejeriet i Fredericia, andelsmejeri.

Grundl. d. 3. nov. 1897.

Den første bestyrel­sesformand var gårdejer Jens Bjerresgaard, Egeskovgaard. Bestyrer (siden 1936): Edv. Larsen (f. 1903).

Adresse: Prinsessegade 45, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Landbosparekassen i Aalborg.

Stiftet d. 21. okt. 1885.

Tilsynsrådets nuværende formand: gårdejer P. Jensen, Vaarst.

Direktion: E. Mad­sen (f. 1888) (adm. direktør siden 1937), gård­ejer Poul Søgaard (f. 1883) og gårdejer Jens Jensen (f. 1873).

Adresse: Nytorv 10, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Landbosparekassen i Aarhus.

Stiftet d. 9. dec. 1862. Tilsynsrådets formand: gårdejer J. Jør­gensen.

Nuværende direktion: Mich. Nielsen (f. 1882), N. Pedersen (f. 1884) og J. Nørgaard (f. 1879).

Adresse: Sønder gade 44, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Landbosparekassen for Mariager Og Omegn.

Grundl. i 1888 med particulier A. Jacobsen som direktør.

Nuværende direktion: gårdejer L. C. Bruun. (f. 1883) (tiltrådt i 1937), gård­ejer C. Andersen (f. 1905) (tiltrådt i 1944) og A. Møller (f. 1872) (tiltrådt i 1937).

Adresse: Mariager.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage