Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 356
Lang - Lars
 

forretning, der var grundlagt 1845 af T. S. Pe­tersen (f. 1821, d. 1898) og E. T. Reehoff (f. 1823, d. 1884).

I 1884 indtrådte A. T. Michel­sen som kompagnon.

Efter at sidstnævnte var udtrådt 1895, var T. S. Petersen eneindehaver indtil sin død. Den tilkøbte forretning fort­sættes under firma Petersen & Reehoff's Efter­følger.

Adresse: Niels Juels Gade 7, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Langkilde, herreekviperingsforretning.

Grund!. i 1910 af H. Langkilde (f. 1883), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Brogade 17, Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Langkjærs Bogtrykkeri.

Grundl. i 1893 som bogtrykkeri og forlagsvirksomhed under firma­navnet C. J. Kihl & Langkjær af C. J. Kihl og

 

                               H. Langkjær              C. C. Langkjær         Hans Langkjær

 

H. Langkjær (f. 18. febr. 1865, d. 17. april 1942).

Videreførtes fra 1. jan. 1900 som bog­trykkeri- og forlagsvirksomhed under navnet "Langkjærs Bogtrykkeri" med H. Langkjær som eneindehaver.

I 1931 optoges C. C. Langkjær (f. 16. april 1903) og i 1938, Hans Langkjær (f. 29. nov. 1911) (sønner af H. Langkjær), som medinde­havere. Ved faderens død i 1942 overtog de fir­maet.

Adresse: Købmagergade 50 A, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

W. Langreuter's Eftf. A/S, landbrugsmaskin­forretning.

Grundl. i 1873 af W. Langreuter (f. 1829, d. 1896), idet denne d. 2. april 1873 fik tilbud fra en ven, forpagter Brohm på den midtsjællandske herregård "Bavelse" om at begynde en forretning der; han åbnede et kontor i Brohms havehus, købte vogn og hest og kørte rundt til landmændene for at sælge maskiner; og dette blev begyndelsen til fir­maet W. Langreuter's Eftf. A/S.

I 1874 flyttedes forretningen til Roskilde og i 1881 til København.

I 1911 blev firmaet over­taget af civilingeniør Eduard Larsen (d. 1917) og civilingeniør Even Ibsen sen. (f. 1873, d. 1945); fra 1917 til 1937 var sidstnævnte ene­indehaver.

I 1937 omdannedes firmaet til et aktiesel­skab med en aktiekapital på 80.000 kr., se­nere udvidet til 750.000 kr.

Selskabets første direktion bestod af oven­nævnte civilingeniør Even Ibsen sen. og den­nes søn, direktør Even Ibsen jun. (f. 1903); siden 1945 er sidstnævnte selskabets enedi­rektør.

Bestyrelsen består nu af højesteretssagfører Henrik Bache (f. 1902), der er formand, over­retssagfører E. Flensborg (f. 1889), der er næstformand, vekselerer Flemming G. Wulff og ovennævnte direktør Even Ibsen jun.

I 1946 oprettedes en særlig afd. for industri­maskiner.

Adresse: Gammel Kongevej 3, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. N. Langsteds Boghandel, se N. Olaf Møller.

 

Conrad Langwadt, manufakturforretning.

Grundl. d. 15. febr. 1909 af Conrad Langwadt (f. 1884), der stadig er indehaver af forret­ningen.

Adresse: Løgumkloster.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. B. Langwadt, urmager-, guldsmede- og op­tikforretning.

Grundl. d. 1. marts 1902 af Ma­rius Langwadt (f. 1880, d. 1942).

I 1927 over­taget af sønnen, H. B. Langwadt (f. 1904).

Adresse: Nørregade 26, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aage Lanng's Fabriker A/S, De Jydske Eddi­kebryggerier A/S og Mineralvandsfabriken "Ci­to".

I 1861 grundlagdes Skive Eddikebryggeri, der indtil 1889 ejedes af vinhandler Søren Sø­rensen, som da afstod det til vinhandler P. P. Riis. Denne overdrog det, i 1894 til vinhandler Aage Lind, som i 1908 solgte bryggeriet til købmand Aage Selchau, der s. å. solgte det til fabrikant Th. Sprechelsen, Viborg.

Denne drev bryggeriet i Skive indtil 1915, da det købtes af fabrikant Aage Lanng (f. 1882), som nedlagde det gamle bryggeri og flyttede virksomheden til Randers, hvor den fortsættes under oven­stående firmanavn.

I Tilknytning hertil drives den i 1879 grundlagte Mineralvandsfabrik "C i­ t o", der indtil 1910. ejedes af cand. pharm. Winther og derefter blev overtaget af Aage Lanng.

Fra 1915 har De Jydske Eddikebryggerier og Mineralvandsfabriken "Cito" været drevet sammen af fabrikant Aage Lanng indtil d. 1. jan. 1939, da de overtoges af fabrikant E. Juul Eilersen (f. 1905), Stenkilde, og fabrikant E. B. Lanng (f. 1912), Kbhvn. Sidstnævnte udtrådte i 1944, og E. Juul Eilersen fortsatte som enein­dehaver. I 1946 omdannedes virksomheden til et aktieselskab med E. Juul Eilersen og Svend Andersen (f. 1908) som direktører.

Bestyrelsen består af højesteretssagfører O. Bondo Svane, professor, dr. jur. Fr. Vinding Kruse og ovennævnte E. Juul Eilersen.

Adresse: Slyngborggade 21, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Poul Lardal, købmandsforretning.

Grundl. d. 16. sept. 1902 af B. Levy (f. 1872, d. 1933).

In­dehaver (siden 1. maj 1949): sønnen, Poul Lar­dal (f. 1910).

Adresse: Ordrup Jagtvej 109, Charlottenlund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Larsens Plads A/S, pakhusforretning.

Grundl. d. 17. maj 1882 af bankdirektør P. N. Damm (f. 1839, d. 1918), direktør C. P. A. Koch og, grosserer W. R. Rubow (d. 1892).

Nuværende direktør: J. C. Lausen (f. 1899).

Adresse: Ny Toldbodgade 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage