Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 401
Midd - Mikk
 

Middelbo Outzen A/S, manufakturforretning.

Grundl. d. 13. sept. 1910 af S. Middelbo Out­zen (f. 1877).

Omdannet til aktieselskab 1942.

Grundlæggeren er direktør for selskabet og formand i dets bestyrelse.

Adresse: Jernbanegade 21-23, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bernh. Middelboe's Reproduktionsanstalt.

Grundl. i juli 1891 af Bernh. Middelboe (f. 31. marts 1850, d. 1931).

Efter hans død videreført af sønnen, Einar Middelboe (f. 1883), der drev den som eneindehaver indtil 1941, da hans søn, Steen Middelboe (f. 13. juli 1917), samt fire medarbejdere, Vilh. Scherling (f. 20. maj 1898), Harry Clausen (f. 21. nov. 1899), Leo Bursøe (f. 23. april 1910) og Helmuth Jørgensen (f. 24. juli 1908) optoges som medindehavere.

Nævnte Einar Middelboe og Steen Middelboe repræsen­terer firmaet udadtil.

Adresse: Bredgade 34, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Middelfart Apotek.

Oprettet d. 4. jan. 1799.

Apotekets første indehaver var H. C. Tscher­ning (f. 1771 i Vejle, d. 1821), der året efter tillige oprettede Bogense Apotek.

Senere inde­havere: grundlæggerens søn, J. N. Tscherning (1821-26),

K. F. S. Berg (1826-32).

V. A. S. Schondel (1832-50),

J. K. L. Eyndhoven (1850­63),

P. Krag (1863-78),

E. E. Schjødte (1878­85),

C. E. Permin (1885-1902),

C. E. Mogen­sen (1902-07),

C. L. Becher (1907-10),

C. W. N. O. Helm (1910-26),

Hans Nielsen Schmidt (1926-29)

og fra 1929 Karl Mikael Lindgreen (f. i Karrebæk d. 3. april 1896, d. 1948).

Apo­teket drives midlertidigt af dødsboet med be­styrer.

Adresse: Algade 36, Middelfart.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Middelfart Bank A/S.

Stiftet d. 19. dec. 1853 og trådt i virksomhed d. 19. jan. 1854 under navnet Disconto-Institutet i Middelfart A/S, som i 1938 afløstes af det nuværende.

Nuvæ­rende direktion: J. Stautz og E. A. Rasmussen.

Adresse: Algade 35, Middelfart.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Middelfart Bryggeri.

Grundl. i 1848 af Martin Petersen.

I 1892 overtaget af købmandsfirmaet K. Thidemann, hvis daværende indehaver var enkefru Dorothea Thidemann.

I 1930 overta­get af A. Brinck Jensen (f. 1889).

Adresse: Middelfart.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Middelfart Venstreblad A/S.

Grundl. d. 1. okt. 1891 af egnens befolkning.

Redaktør (siden 1915): Johs. Nygård (f. 1884).

Adresse: Algade 48, Middelfart.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Midtfyns Dagblad (uafhængigt blad).

Grundl. i 1909 af aktieselskab.

Den nuværende redak­tør Rudolf Nielsen (f. 1889) tiltrådte i 1919 og overtog i 1924 dagbladet og det tilhørende bogtrykkeri som eneindehaver.

Adresse: Algade 20, Ringe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Midtjysk Smørexport-Forening.

Oprettet den 18. marts 1898.

 

Midtjysk Smørexport-Forening

 

Nuværende formand for foreningens repræsentantskab: gårdejer, amtsrådsmedlem Hans Mikkelsen, Haarup pr. Brædstrup.

Bestyrelsen består nu af: gårdejer, amtsråds­medlem Aage Kristen­sen, Honum pr. Rask Mølle, der er formand, gårdejer, sognefoged Svend Svendsen, Hum­leballegaard, Søvind, gårdejer, sognefoged Einer Justesen, Raarup, gårdejer, sognefoged Jacob Frandsen, Dauding pr. Brædstrup og gårdejer, sognerådsformand Sigfred Andreasen, Saaby, Østbirk.

 

Chr. Pedersen

 

Direktør for foreningen (siden 1939): Chr. Pedersen (f. 28. oktober 1900).

Adresse: Ny Madevej, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Mikkelsen & Hansen, kulforretning.

Grundl. d. 1. febr. 1865 af Hans Peter Mikkelsen (f. 1826, d. 1879) og Carl Hansen (f. 1833, d. 1897) under firma Belfour Ellah & Co's Efterfølgere, idet de overtog de af firmaet Belfour Ellah & Co. hidtil førte forretninger. Nuværende inde­haver: fru Kirsten Schiellerup Madsen (f. 21. marts 1906).

Adresse: Fiolgade 18, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Mikkelsen, Hadsten Maskinsnedkeri.

Grundl. d. 1. okt. 1886 af N. Mikkelsen (f. 1862).

I 1938 overtaget af Anders Mikkelsen (f. 1886).

Adresse: Nørregade 3, Hadsten.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aage Mikkelsen, malerforretning.

Grundl. i 1894 af Anton Mikkelsen (f. 1871), d. 1946).

Nuværende indehaver: Aage Mikkelsen (f. 1894).

Adresse: Tørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Kibsgaard Mikkelsen, boghandel.

Grundl. d. 13. juni 1825 af Niels Brendstrup (f. 2. okt. 1794, d. 24. juni 1852).

Den 14. okt. 1852 over­toges forretningen af C. Vadum, den 1. juli 1859 af Fr. Krabbe (f. 1832, d. 1888), i juli 1863 af C. W. Quistgaard (f. 1837, d. 1876); efter dennes død i 1876 fortsat af enken indtil den 7. april 1889, da den gik over til H. Olaf

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage