Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 412
Mylt - Møll

 

 

Fr. Mylting & Søn, murermesterforretning.

Grundl. d. 1. maj 1902 af Kr. Larsen (f. 1877) og Fr. Mylting (f. 1880).

I 1932 udtrådte Kr. Larsen.

I 1950 optog Fr. Mylting sin søn, Bent Mylting (f. 1923) som kompagnon.

Adresse: Tranegårdsvej 72, Hellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

B. Myltoft, hørkramforretning.

Grundl. ca. 1890 af J. Larsen.

I 1927 overtaget af B. Myltoft (f. 1904).

Adresse: Skt. Jørgens Alle 2, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ludwig von Münchow, material- og drogehan­del.

Grundt i 1903 af Ludwig von Münchow (f. 1877, d. 1926).

Efter dennes død videreført af enkefru Gyda von Münchow.

Adresse: Ramsherred 13-15, Aabenraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Mynster's Magasin, herrekviperingsforretning.

Grundl. d. 15. april 1907 af Joh. E. Knock.

I 1914 overtaget af O. Mynster Petersen (f. 1889).

Adresse: Falkoner Alle 29, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holger Mæhl, urmager og optiker.

Grundl. i 1877 af G. D. V. Mæhl (f. 1851, d. 1927).

In­dehaver (siden 1912): Holger Mæhl (f. 1881).

Adresse: Kordilgade 55, Kalundborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Mælkeri-Laboratoriet Visby.

Grundl. i 1907 af Edv. Buch (f. 1880, d. 1936).

I 1936 overtaget af enken, fru Margrete Buch (f. 1876).

Adresse: Markgade 4, Tønder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Mælkeriet Enigheden A/S.

Grundl. d. 12. marts 1897.

Selskabets første forretningsud­valg bestod af M. C. Lyngsie, senere direktør for Københavns kommunes kørselsafdeling Hans Jensen og N. P. Nielsen.

Nuværende di­rektion: Viggo Eigtved (f. 1900) og civilinge­niør Sv. Møller Sørensen (f. 1900).

Adresse: Lygten 39~41, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Mærsk-Andersen's Eftf. ved N. & K. Pe­dersen, kirurgisk instrumentmager- og ban­dagistforretning.

Grundl. i 1854 af bandagist J. C. Lauritzen, efter hvis død i 1888 virk­somheden fortsattes af hans nevø, C. Mærsk-­Andersen (f. 1860, d. 1935).

I 1935 overtoges forretningen af de nuværende indehavere, N. S. Pedersen (f. 4. jan. 1905) og K. Pedersen (f. 29. maj 1907).

Siden 1910 er forretningen en specialistvirksomhed for hospitalsinventar, kirurgiske instrumenter, veterinærinstrumen­ter, bandager og der indførtes optik, sygepleje­artikler etc.

I 1950 oprettedes en specialafde­ling for optik.

Adresse: Store Voldgade 16, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Møbelkælderen ved Fru M. Johnsen & Søn.

Grundl. ca. 1870 af Hans Larsen.

Senere over­taget af O. Johnsen (f. 1879, d. 1928).

I 1928 overtaget af dennes enke, fru M. Johnsen (f. 1887), der i 1942 optog sønnen, Olaf O. John­sen (f. 1909) som medindehaver.

Adresse: Gammeltorv 5, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Møbelmagasinet Absalon ved C. G. Carlsen.

Grundl. i 1906 af O. V. Hansen. Indehaver (siden 1. april 1939): C. G. Carlsen (f. 1903).

Adresse: Absalonsgade 16, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Møgelvang, kolonial en gros, kul- & koks­import - Nord-Vest Jyllands Kafferisteri ­Morsø Vinkompagni.

Depot for A/S Dansk Shell Filial i Hurup Thy. Grundl. i 1861 af P. Axelsen.

I 1885 overtaget af nevøen, Chr. Møgelvang (f. 1850, d. 1930), hvis søn, Hag­bart Møgelvang (f. 1890), i 1913 indtrådte i firmaet og overtog dette som eneindehaver i 1930.

Dennes søn, C. O. Møgelvang (f. 1920), er nu optaget i firmaet.

Adresse: Algade 28, Nykøbing M.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

CARL J. MØINICHEN

Juveler, Guld- og Sølvvareforretning, er grundlagt 18. Febr. 1843 af Carl Jacob Møinichen (f. 1815, d. 1877) i samme Hus, hvori den endnu findes. Hans Enke, Maria Thora Møinichen (f. 1834) fortsatte Forretningen, indtil den i 1889 gik over til Sønnen, Carl Jacob Møinichen (f. 1864).

Adresse: Kronprinsensgade 11, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Møllen ved A. Truels-Christensen, købmands­forretning.

Grundl. d. 10. okt. 1896 af Niels Truelsen Christensen (f 1869, d. 1950).

I 1926 overtaget af sønnen, A. Truels-Christensen (f. 20. sept. 1897), der i 1938 udvidede og moder­niserede forretningen.

Adresse: Købmagergade 49, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Møller & Christensen A/S, damekonfektion en gros.

Grundl. i Århus i 1880 af Christen Chri­stensen (f. 1855, d. 1930) og J. Chr. Møller. J. Chr. Møller ud trådte af firmaet d. 1. jan. 1898 og Christen Christensen videreførte fir­maet som eneindehaver til 1915 i hvilket år Arild Christensen (f. 1886 i Vejle) overtog fir­maet som eneindehaver.

I 1921 blev firmaet omdannet til et aktieselskab og flyttedes til København.

Bestyrelsen består af ovennævnte Arild Christensen, der er bestyrelsens formand og tillige selskabets direktør, fru Arild Christen­sen og overretssagfører Rud. Sand (f. 1879).

Adresse: Alhambravej 5, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Møller & Co., textil-, trikotage- og kortevare­fabrikation, en gros handel, import og eksport.

Grundl. d. 30. sept. 1902 af grosserer, overborg­mester J. C. Møller, Flensborg (f. 1876).

I 1924 indtrådte sønnen, grosserer Traugott Møller (f. 1904), som medindehaver. Firmaet, der også har en afdeling i Flensborg, oprettede i året

 


Møller & Co. i Sønderborg

 

1944 en afdeling i Kbhvn. og senere fabrika­tionsafdelinger flere steder.

Firmaet blev grundlagt i Flensborg; genfor­eningen gav anledning til delingen af virksom­heden, som siden da har domicil både i Søn­derborg og i Flensborg.

Virksomheden beskæftiger i dag over 300 personer.

Adresse: Voldgade 5, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage