Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 423
Nibe - Niel
 

Hotel Nibe.

Grundl. i 1884 af G. Lindtner (f. 1854, d. 1904).

Indehaver (siden 13. jan. 1945): V. Emanuelsen (f. 1897).

Adresse: Mellemgade 19, Nibe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nibe og Oplands Bank A/S.

Stiftet d. 1. april 1910.

Bankens første direktør var købmand Chr. Hauerslev.

Den nuværende direktør, V. Andersen (f. 1910), tiltrådte i 1949.

Adresse: Genboløsgade, Nibe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nibe Tømmerhandel, M. Staun A/S, korn- og foderstoffer, kul, trælast og bygningsartikler.

Den 29. febr. 1896 grundlagde Marinus Staun (f. 1869, d. 1949) en blandet købmandsforret­ning og overtog i 1927 en tømmerhandel, som han videreførte sammen med sin korn- og fo­derstofforretning, medens kolonialforretningen overdroges til Poul Nielsen Staun.

Den 2. juli 1936 omdannet til aktieselskab med Vilh. Staun (f. 1907) som bestyrer.

Adresse: Strandgade 2, Nibe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nicolauskilde Brøndanstalt, se Sct. Nicolaus­kilde Brøndanstalt (Århus).

 

H. Niebuhr & Søn, guldsmedeværksted.

Grundl. d. 11. dec. 1890 af Frits Alfr. Grim og Hel­muth Reinhard Niebuhr (f. 1858). Nuværende indehaver: Albert Reinhard Niebuhr (f. 1883)

Adresse: Gothersgade 17, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nielsen & Lydiche, bogtrykkeri.

Grundl. d. 16. febr. 1875 af Peter Gotfred Lydiche (f. 1843, d. 1904), Jacob Nielsen (f. 1841, d. 1894) og Jo­han Simmelkiær (f. 1842, d. 1917).

I 1905 over­taget af sidstnævntes søn, Axel Simmelkiær (f. 1874, d. 1944), i 1944 af dennes enke, fru Mar­grete Simmelkiær, nu gift Bjørnsson.

Forret­ningsfører: W. S. Larsen (f. 1909).

Adresse: Vestre Boulevard 18, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nielsen's Handelsgartneri.

Grundl. i 1882 af Lars Peter Nielsen (f. 1860, d. 1930).

Fra 1898 til 1916 bestyredes gartneriet af P. Jensen og fra 1916 til 1920 af Bundgaard Nielsen.

I 1926 forpagtede grundlæggerens søn, Niels Lauritz Nielsen (f. 1896), virksomheden og driver sta­dig denne i forbindelse med egen forretning.

Adresse: Bredgade 2, Brønderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Nielsen, fiske- & røgeriforretning.

Grundl. i 1886 af A. Nielsen (f. 1837, d. 1893), efter hvis død forretningen videreføres af sønnen, Andreas Nielsen (f. 1873).

Adresse: Gammel Strand 44, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Nielsen & Co. A/S, korn- og foderstoffor­retning.

Grundl. som blandet købmandsforret­ning d. 24. dec. 1791 af Rasmus Frandsen (f. 1756, d. 1798).

I 1898 indgik virksomheden un­der firmaet J. Lütken Frigast & Co., indtil i 1905 korn- og foderstofforretningen udskiltes og fortsattes under navn Akts. A. Nielsen & Co. med Aage Nielsen (f. 1878, d. 1922) som adm. direktør.

Efter at være drevet som per­sonligt firma fra 1915 overgik virksomheden atter i 1934 til et aktieselskab.

Direktør siden 1934: A. P. S. Henrichsen (f. 1898).

Adresse: Langgade, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Nielsen's Isenkramhandel.

Grundl. d. 8. okt. 1875 af Anders Nielsen (f. 1850, d. 1928).

In­dehaver siden 1937: Agnes B. Nielsen (f. 1884).

Adresse: Rødby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Nielsen & Søn, smedeforretning.

Grundl. ca. 1848 af L. P. Rasmussen.

I 1913 blev for­retningen overtaget af Albert Andreas Niel­sen (f. 1886), som i 1945 optog sin søn, O. C. Nielsen (f. 1914), som medindehaver.

Adresse: Danmarksgade 6, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. C. Nielsen, bogbinderi.

Grundl. d. 3. okt. 1889 af A. C. Nielsen (f. 1866, d. 1918).

Efter denne videreført af enken, fru A. Nielsen (d. 1934).

I 1934 overtaget af datteren, frk. Ester Nielsen.

Adresse: Blågårdsgade 36 D, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aksel Nielsen's Eftf., Jens Nielsen, købmands­forretning.

Grundl. d. 14. aug. 1880 af Jens Nielsen (f. 1856, d. 1944) og d. 1. juli 1920 overtaget af sønnen, konsul Aksel Nielsen (f. 1882).

Denne overdrog i 1945 forretningen til sin søn, Jens Nielsen (f. 4. juni 1916).

Adresse: Børsen 12, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Albert Nielsen, hatteforretning en gros.

Grundl. d. 28. nov. 1902 af Albert Nielsen (f. 1870, d. 1943); i 1943 overtaget af enken, fru Ingeborg Nielsen (f. 1889).

Adresse: Vesterbrogade 62, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Alfred Nielsen, trælasthandel.

Grundl. i 1814 af Niels Peder Nielsen (f. 1792, d. 1851).

Ef­ter hans død videreførte enken forretningen indtil 1856, da den overtoges af grundlægge­rens søn af tredie ægteskab, Fritz Feodor Nielsen (f. 1832, d. 1901).

I 1895 blev virk­somheden overtaget af dennes søn, konsul Al­fred Nielsen (f. 1868), der fremdeles er dens indehaver.

Adresse: Brogade, Rudkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Alfred Nielsen & Co., skrædderforretning.

Grundl. d. 15. sept. 1897 af Alfr. Nielsen (f. 1869, d. 1911) og Hans Jensen (f. 1859).

I 1925 optoges sidstnævntes søn, Erik Rønning­-Jensen (f. 1900) som medindehaver af forret­ningen.

Adresse: Kompagnistræde 8, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Anders Nielsen, frugt- og vildthandel.

Grundl. d. 4. juni 1887 af Anders Nielsen (f. 1860, d. 1915), fortsat af enken, fru Anna Nielsen og i 1928 overtaget af sønnen, Theodor Nielsen (f. 1889).

Adresse: Bredgade 10, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Anders Nielsen & Co., vognmandsforretning.

Grundl. d. 6. juli 1878 i Ravnsborggade af An­ders Nielsen (f. 15. juli 1854, d. 1928).

I 1917 indtrådte den nuværende indehaver, C. N. Steenbjerge (f. 17. febr. 1880), i firmaet som kompagnon og ved Nielsens død i 1928 over­tog han det som eneindehaver. I 1933 indtrådte

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage