Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 432
Niel - Niel 

 

Magnus Nielsen's Isoleringsforretning A/S.

Grundl. d. 3. juli 1843 af murermester Knud Nielsen (f. 1819, d. 1897).

Omdannet til ak­tieselskab i 1918.

Direktør siden 1944: H. J. Laursen (f. 1902).

Adresse: Eckersbergsgade 13, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Marie Nielsen, manufakturforretning.

Grundl. d. 11. marts 1899 under navnet Manufaktur Union af firmaet Holm & Wenø, der i for­vejen dreven forretning af samme navn i Aalborg.

I 1905 optoges forretningens proku­rist, Emil Bang (f. 1872, d. 1934) som med­indehaver, og fra 1910 drev han forretningen som eneindehaver.

I 1933 overtoges den af Marie Nielsen, der stadig er indehaver.

Adresse: Torvet, Nørresundby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Marius Nielsen & Søn, elektrisk installations­firma.

Grundl. d. 24. juli 1900 af Marius Niel­sen (f. 1859, d. 1922).

I 1922 overtaget af søn­nen, E. S. Nielsen (f. 1892), der i 1945 optog Chr. Fallesen (f. 1916) som medindehaver.

Adresse: Vestergade 17, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Martin Nielsen A/S, fiskeeksportforretning og filetfabrik.

Grundl. d. 11. febr. 1892 af Martin Nielsen (f. 1865, d. 1933).

Martin Nielsen begyndte i 1911 at fremstille fiskefilet, en fabrikation, som har bidraget betydeligt til at oparbejde firmaet og som nu er dets speciale.

 

     

                                                      Martin Nielsen                     Axel Nielsen

 

Fiskefilet er blevet en omfatten­de eksportartikel, som udføres til de fleste europæiske lande, Orienten og U.S.A.

Firmaet driver foruden hovedforretningen i Fredericia 3 filialer: i Svendborg, i Søby på Ærø og i Snaptun ved Horsensfjord.

Desuden har firmaet eget fryseri med lynfrysningsan ­læg, stort moderne røgeri, fiskekvaser til hjem­bringelse af torsk til virksomhederne i levende stand og flere store moderne eksportkølevog­ne, der går i fast fart mellem Fredericia og de sydeuropæiske lande.

Firmaet beskæftiger nu en stab af arbejdere og medhjælpere på 50-120 mand.

I 1916 omdannedes det til aktieselskab, for hvilket Martin Nielsen var direktør til sin død.

Den nuværende direktør er sønnen, Axel Nielsen (f. 1892), der tillige er formand for bestyrelsen.

Bestyrelsen består foruden af ovennævnte Axel Nielsen, af hans datter, frøken Benthe Nielsen samt af fru Karen Olsen.

Adresse: Fiskerihavnen, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Martin Nielsen's Bog- & Papirhandel.

Grundl. d. 13. nov. 1900 af Martin Nielsen (f. 1871, d. 1926).

Siden hans død fortsat af hans enke, fru Dagmar Nielsen (f. 1892).

Adresse: Falkoner Alle 51, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Martin Fr. Nielsen's Eftf., vinhandel.

Grundl. i 1874 på den nuværende adresse af kaptain Andr. Jacobsen (d. 1882).

I 1908 overtoges forretningen af firmaet Ernst Husmann's søn, der drev den indtil 1919, da firmanavnet overdroges til direktør Anders Jensen (Pa­ladshotellet).

Forretningen overtoges i 1922 af Martin Fr. Nielsen (f. 1883, d. 1948).

Ved Martin Fr. Nielsen's død i aug. 1944 overtoges forretningen, herunder vinstuen, af Vald. P. Haugaard (f. 1902), som inddrog sit eget fir­ma "Vin-Import-Huset" som bifirma, hvoref­ter firmaerne drives under navnet Martin Fr. Nielsen's Eftf.

Adresse: Vestergade 12, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Meldgaard Nielsen, trikotageforretning.

Grundl. d. 15. juli 1891 af Niels Meldgaard Nielsen (f. 1864, d. 1942).

Fra 1942 fortsattes forretningen af et kommanditselskab med grundlæggerens søn, Arne Meldgaard Nielsen (f. 1907), som di­rektør; denne overtog i 1949 firmaet.

Adresse: Lillegade 3, Grenaa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Michael Nielsen A/S, købmandsfirma, kolo­nial, sydfrugter m. v. en gros. P. Brix (f. ca. 1820, d. 1887) grundlagde ca. 1851 en køb­mandsforretning, som i 1868 overtoges af P. Hestbek (f. 1838, d. 1913).

Denne forretnings en gros afdeling overgik d. 16. okt. 1899 til Michael Nielsen (f. 1870), som i 1908 afstod den til firmaet Fr. Th. Adolph's Enke, men i 1917 købte han den tilbage.

Detailforretningen overtoges i 1899 af H. S. Friis og i 1913 af C. Bohn Andreasen, der op­hævede forretningen i 1916.

Michael Nielsens forretning omdannedes i 1928 til aktieselskab med Michael Nielsen som direktør.

Bestyrelsen består nu af direktør Michael Nielsen, der er formand, fordforhandler Au­gusta Fogh, der er næstformand, direktør M. Brask Nielsen (f. 1904), prokurist Ib Brask Nielsen (f. 1911), alle boende i Skive og di­rektør Michael Nielsens svigersøn, læge K. H. Køster (f. 1909).

Aktiekapital: kr. 200.000.

Direktion: Michael Nielsen og M. Brask Nielsen.

Adresse: Nørregade 29, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Michael Nielsen & Co., drejerforretning.

Grundl. i 1885 af Michael Nielsen (f. 1855, d. 1912) og ved grundlæggerens død fortsat af enken.

I 1920 indtrådte sønnen, Michael Niel­sen (f. 1895), som medindehaver af firmaet og overtog det som eneindehaver i 1924.

I 1898 erhvervedes ejendommen på den nuvæ­rende adresse, hvor virksomheden siden da har haft til huse.

Adresse: Kattesundet 21, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Mogens P. Nielsen, materialhandel.

Grundl. i 1885 af J. P. Jeppesen.

Indehaver siden 1947: Mogens P. Nielsen (f. 1918).

Adresse: Algade 37, Middelfart.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage