Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 435
Niel - Niel
 

gødning, frø, kul, koks og andre grovvarer samt i kolonialvarer og flere andre artikler væsent­ligst import og eksport og som repræsentanter for førende udenlandske huse, hvorunder fir­maet solgte de første oversøiske foderladnin­ger til Danmark.

Firmaet har optaget produk­tion og eksport af østersskaller og strandskal­ler og kalkfoder og oparbejdede en meget stor eksport-forretning heri.

Senere er optaget for­skellige produktioner som fabrikation af tør­rede cichorierødder, sukkerrødder, malt og lignende, endvidere fabrikation af eddike og tilsluttende artikler. Firmaet har optaget fabri­kation og eksport af kiselgur til isolering, m.m., og eksporterer til en række lande.

Firmaet har afdelinger i København og År­hus, samt agenturer på alle større udenlandske pladser.

I 1931 udskiltes firmaets kulafdeling i et selvstændigt interessentskab under navn "Importkompagniet" I/S, Odense, med grosse­rer O. V. Kemp, grosserer S. E. J. Nielsen og grosserer M. P. Hansen (f. 1893) alle af Odense som ansvarlige indehavere og interes­senter.

I 1942 udskilte s firmaets frøafdeling i et selvstændigt interessentskab under navnet "Nielsen & Kemps Frøforretning" I/S, Oden­se, med grosserer O. V. Kemp, grosserer S. E. J. Nielsen og grosserer Fr. Hansen som an­svarlige indehavere og medinteressenter, alle af Odense.

Adresse: Nørrebro 91, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Peder Nielsen A/S, Pedershaab, fabrik for bygningsbeslag m. m.

Grundl.. i 1877 i Tyl­strup af Peder Nielsen (f. 1854, d. 1936) og i 1886 flyttet til Brønderslev. Omdannet til ak­tieselskab i 1919.

Nuværende direktion: Niels Juul Nielsen (f. 1885) og dennes datter, fru R. Juul Langeland (f. 1909).

Adresse: Brønderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. F. Nielsen's Eftf. A/S, trikotagefabrik, fa­brikation af børnekonfektion samt handel en gros.

Grundl.. d. 6. okt. 1870 af Palle Fløe Nielsen (f. 1839, d. 1905).

I 1899 optoges Sø­ren Mikkelsen Christensen (f. 1857) og Fre­derik Christian Nørgaard (f. 1853) i firmaet, og disse overtog firmaet, da P. F. Nielsen i 1903 udtrådte af det.

I 1928 omdannede s virk­somheden til et aktieselskab.

Bestyrelsen be­står af direktør H. Maibøll, der er formand (f. 1888), overretssagfører Axel E. Larsen (f. 1888), oberstløjtnant Max Nørgaard (f. 1886) og fru direktør Ingeborg Maibøll (f. 1903).

Adresse: Nørregade 24, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. M. Nielsen, agenturforretning, kulforhand­ler.

Grundl. d. 1. maj, 1904 af Hans Peter Ma­rinus Nielsen (f. 1879); i 1942 optoges sønnen, Carl Johan Nielsen (f. 1909), som, medinde­haver.

Adresse: Østergade 19, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Poul Nielsen, betonvarefabrik.

Grundl. i 1909 af Poul Nielsen (f. 1876), som fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Næstvedvej 1, Frederiksberg, Sorø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. P. Nielsen, købmandsforretning, kaffebræn­deri.

Grundl. i 1828 af A. Lublin. Indehaver siden 1946: P. P. Nielsen (f. 1921).

Adresse: Vestergade 17, Sakskøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Th. Nielsen & Søn, urmager- og optikerfor­retning.

Grundl. d. 15. maj 1882 af Julius E. Hansen (f. 1856, d. 1900).

Den 1. okt. 1903 over­taget af P. Th. Nielsen (f. 1. april 1863, d. 1946), der i 1937 optog sin søn, P. Aa. Høyrup Nielsen (f. 26. juli 1912), som medindehaver.

Efter P. Th. Nielsens død videreføres forret­ningen af sønnen som eneindehaver.

Adresse: Nørrebrogade 53 A, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Rasmus Nielsen's Pengeskabsfabrik.

Grundl. d. 1. nov. 1905 af Rasmus Nielsen (f. 1875, d. 1938); efter dennes død overtaget af enken, fru Hedvig Nielsen (f. 1884, d. 1946); i 1942 over­taget af sønnen, Rasmus Nielsen (f. 1919).

Adresse: Ole Rømers Gade 98, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

R. J. Nielsen, trævarefabrik.

Grundl. i 1876 af R. J. Nielsen (f. 1836, d. 1920).

Nuværende in­dehaver: fru Petra Nielsen.

Adresse: Kraghave pr. Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Samuel Kierkegaard Nielsen, købmandsforretning.

Grundl. 1896 af S. L. Nielsen.

Inde­haver (siden 1928): Samuel Kierkegaard Niel­sen.

Adresse: Bredgade 46, Ikast.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. I. Nielsen, manufakturforretning.

Grundl. i 1868 af Chr. Nielsen (f. 1844, d. 1919).

Overta­get i 1919 af sønnen, S. L Nielsen (f. 1875, d. 1941), og i 1941 af dennes enke.

Adresse: Tarm.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Sophus Nielsen, købmandsforretning, kolonial, en gros.

Den først kendte ejer af denne forret­ning var Klaus Jacob Klausen, der overtog den i 1767. I 1907 overtaget af Sophus Nielsen (f. 1883, d. 1940) og i 1940 af dennes enke, fru Edel Nielsen (f. 1884) med Arthur Hansen (f. 1897) som forretningsleder.

Adresse: Møllergade 70, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Svend Nielsen, købmandsforretning.

Grundl. i 1889 af C. Mogensen.

Indehaver (siden 1941): Svend Nielsen (f. 1913).

Adresse: Storegade 26, Hadsund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Søren Nielsen, manufakturforretning.

Grundl. i 1809 af manufakturhandler Roeskilde.

Inde­haver (siden 1917): Søren Nielsen (f. 1878).

Adresse: Kordilgade 28, Kalundborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Nielsen, urmager- og guldsmedeforretning.

Grundl. i 1844 af N. Nielsen (f. 1819, d. 1906).

Indehaver (siden 1. nov. 1898): sønnesønnen, Th. Nielsen (f. 1874).

Adresse: Nørregade 8, Fakse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Nielsen's Bogtrykkeri ved Hansen & Ove­sen.

Grundl. d. 1. juli 1875 af T. P. A. Nielsen (f. 26. jan. 1845, d. 1915).

Efter Grundlægge­rens død fortsattes forretningen af enkefru Do­rothea Nielsen, indtil den i 1928 blev overta­get af de nuværende indehavere: Aage C. C. Hansen (f. 1884) og J. C. Ovesen (f. 1895).

Adresse: Store Regnegade 26 C, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage