Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 448
Nyro - Næst

 

 

CAMILLUS NYROP´s ETABLISSEMENT

Kirurgisk Instrumentmagerfirma, er grundlagt 1838 af C. Nyrop (f. 1811, d. 1883). Hans Sønner, J. E. og Louis Nyrop, der indtrådte i Forretningen henholdsvis 1872 og 1882 er nu Indehavere af den.

Adresse: Kjøbmagergade 43, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Camillus Nyrop's Etablissement, Nyrop Og Maag A/S, kirurgisk instrumentmagerfirma.

Grundl. 1838 af C. Nyrop (f. 1811, d. 1883).

I 1924 sammensluttedes firmaet med Hjalmar Maags instrumentforretning og omdannedes til et aktieselskab under det nuværende firma­navn med Hjalmar Maag (f. 1890) som direk­tør til 1. jan. 1946.

I 1946 tiltrådte Paul Schacke som adm. direktør.

Adresse: Købmagergade 43, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nysted Apotek.

Oprettet d. 27. febr. 1827.

Apo­tekets første indehaver: Salomon Meyer Trier.

Indehaver siden 1949: frk. Anna Henriette Bir­gitte Jensen (f. 1898).

Adresse: Nysted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nysted Bryggeri.

Grundl. ca. 1885 af C. M. An­dresen.

Overtaget i 1917 af Karl Frederiksen (f. 1875), hvis søn, Rud. Frederiksen (f. 1911), overtog bryggeriet i 1947.

Adresse: Gammel Torv 19, Nysted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nysted Trælasthandel A/S.

Grundl. af Hans Hornemann Suhr (f. 1794, d. 1850).

Omdannet til aktieselskab i 1929.

Direktør (siden 1949): B. Grønning Jensen (f. 1924).

Adresse: Nysted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nyt Nordisk Forlag, se Arnold Busck.

 

Nytorv 7, kaffe- og kolonialforretning.

Grundl. i 1872 af Axel Selmer.

Indehaver siden 1945: L C. Jensen (f. 1907).

Adresse: Ny torv 7, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Næstved Bryggerier A/S, Føniks.

Grundl. d. 1. sept. 1891 af A. C. Kragh-Müller.

I 1898 om­dannet til aktieselskab.

Overtog efterhånden de Øvrige Næstved-bryggerier, således også det i 1838 grundlagte Friis'ske Bryggeri.

Direktør: P. Dithmer (f. 1902) (siden 1938).

Adresse: Vordingborgvej 11, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Næstved Cement- og Moniervarefabrik A/S.

Grundl. i 1909 (vedtægter af 5. maj) med Ja­cob Th. Thanning (d. 1916), som formand og direktør.

Nuværende direktør: A. Pihl-Olsen (f. 1890).

Adresse Ringstedgade 19, Næstved.

Fabrik­ken: Skyttemarksvej 30, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Næstved Diskontobank, Aktieselskab.

Grundl. d. 9. aug. 1871 på initiativ af købmand Fr. Lud. Brandt (f. 1834, d. 1895), proprietær H. Lage (f. 1812, d. 1878) og daværende assurance­bogholder S. P. Hansen (f. 1812, d. 1907) un­der navnet Diskonto- Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn.

Virksomheden påbe­gyndtes d. 21. okt. 1871.

Den 1. jan. 1938 for­andredes navnet til det nuværende.

Bankens første administrerende direktør var ovennævnte S. P. Hansen.

Efter dennes død tiltrådte sønnen, J. Fr. Stellfeld-Hansen (f. 1855, d. 1943) som direktør, og han ledede banken til han i 1930 trak sig tilbage.

Han efter­fulgtes af den nuværende direktør, Chr. Drag­heim (f. 1897).

Bestyrelsens formand: gårdejer sognefoged

 

Ole Fr. Olsen, Blangslev (f. 12. marts 1877) og næstformand: købmand Fr. Brandt, Næstved (f. 5. april 1867).

 

 

Forretningsudvalget består af købmand Fr. Brandt, murermester Carl Andersen, Næstved (f. 1898) og gårdejer Ole Fr. Olsen, Blangslev (f. 1877).

 

Ekspeditionslokale

 

Banken grundlagdes i Ringstedgade; i 1889 flyttedes den til en nybygning i Ramsherreds­gade og d. 21. aug. 1937 til den nuværende ejendom.

Aktiekapital: 2 mill. kr.; reservefonds: 3.694.000 kr.

Adresse: Axeltorv 2, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Næstved Kul- og Koks Kompagni A/S,

stif­tet i 1934 til overtagelse af den kul- og koks­forretning, der hidtil var drevet af A/S Hans Olsen, Birksted, som var grundlagt før 1831.

Nuværende direktør: C. Klitgaard Lund (f. 1892).

Adresse: Havnen, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Næstved Løveapotek.

Oprettet d. 7. juni 1640.

Apotekets første indehaver: Christopher Muth,

Indehaver siden 1940: Hakon Christens (f. 1903).

Adresse: Axeltorvet 12, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage