Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder. 
Side 452
Obel - Oden

 

 

J. B. B. Obelitz, elektrisk installationsforret­ning.

Grundl. d. 2. juni 1907 af J. B. B. Obe­litz (f. 1883), som fremdeles er forretningens indehaver.

Adresse: Jernbanegade 33, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Odder Andels-Svineslagteri.

Grundl. d. 17. marts 1888 som et andelsselskab med gårdejer Jens Nielsen, Sander pr. Odder (f. 1833, d. 1922) som bestyrelsens første formand.

For­mand for den nuværende bestyrelse (siden 1941): gårdejer Asger Mikkelsen, Berthasmin­de, Assedrup (f. 1898).

Direktør (siden 1936): N. Nielsen (f. 1897).

Adresse: Odder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Odder Apotek.

Oprettet d. 30. dec. 1850.

Apote­kets første indehaver: Fr. W. Aabye (f. 1803, d. 1896).

Apotekets følgende indehavere har væ­ret:

1896-1900: M. F. V. Aabye;

1900-1910: Cathrine Aabye ved H. Holm;

1910-1925: H. Holm;

1925-1945: S. Berg;

siden 1945: K. Kro­mann Jensen (f. 1898).

Adresse: Odder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Odder Blikkenslagerforretning.

Grundl. d. 6. maj 1871.

Indehaver (siden 1936): Jobs. An­dersen (f. 1899).

Adresse: Smedegade 1-3, Odder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Odder Dagblad A/S.

Grundl. d. 1. jan. 1887 af Venstre i Odder-kredsen.

Nuværende indeha­ver: A/S Odder Dagblad.

Forpagtere: Erik Rasmussen (f. 1909), der er redaktør af bladet, og bogtrykker V. Petersen (f. 1899).

Adresse: Odder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Odder Landbobank A/S.

Stiftet d. l. dec. 1905 af Hads Herreds Landboforening, Od­der Haandværkerforening og Odder Handels­standsforening.

Åbnet d. 17. maj 1906.

Direk­tør (siden 1922): A. Muchitsch (f. 1894).

Adresse: Odder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Odder Møbelfabrik.

Grundl. i 1893 af Jens Jensen.

Indehaver (siden 1937): Ove Røjgaard (f. 1912).

Adresse: Odder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Odder Trælasthandel A/S.

Grundl. som bl. købmandsforretning i 1846 af Julius Raupach (f. 1826, d. 1895).

I 1908 udskiltes trælasthan­delen, og d. 6. nov. s. å. dannedes aktieselska­bet.

Nuværende direktør: R. M. Iversen (f. 1885).

Adresse: Odder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. Bisgaard Oddershede, bagerforretning.

Grundl. d. 15. okt. 1897 af Thomas Peter Niel­sen (f. 1861).

Fra 1914-28 var F. Winther (f. 1883) indehaver af bageriet.

I 1932 overtoges det af Aage Schmidt, i 1937 af Walther Thor­sen (f. 1909) og i 1944 af L. Bisgaard Odders­hede (f. 1917).

Adresse: Markedsgade 27, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Odense Broderifabrik ved A. Clausen & Søn.

Grundl. i nov. 1898 af C. Krause (f. 1868, d. 1937).

I 1920 overtaget af A. Clausen (f. 1878), der i 1943 optog sin søn, Kjeld Clausen (f. 1910), som medindehaver.

Adresse: Vestergade 68, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Odense Cementrør & Tagstensfabrik, J. F. Borgstrøm.

Grundl. d. 1. juli 1900 som et aktieselskab, hvis første bestyrelse bestod af: teglværksejer Louis Emil Schnakenburg, di­rektør Knud Ander­sen, arkitekt Fr. Emil Andersen, murerme­ster Rasmus Hansen og købmand Chr. Johs. Brorson Lange. Tegl­værksejer L. E. Schna­kenburg var direktør for selskabet, der var oprettet for fremstil­ling af alle cementva­rer men specielt dia­gonaltagsten, et tysk patent fabrikken havde erhvervet sig.

 

J. F. Borgstrøm

 

Selskabet drev fabrikken indtil det i 1924 solgte den til fir­maet Wilh. R. Maegaard, som drev fabrikken med en bestyrer i 4 år.

Den nuværende indehaver, fabrikant J. F. Borgstrøm (f. 11. marts 1897), overtog d. l. juli 1928 fabrikken i forpagtning af firmaet Wilh. R. Maegaard og overtog den som ejer d. 1. juli 1939.

Fabrikken har gennem de sidste 10 år gen­nemgået store forandringer med nybygninger og de mest moderne maskiner for fremstilling af cementvarer. Diagonalsten fremstilles end-

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage