Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 477
Pete - Pete  

 

Egmont H. Petersens Fond.

Oprettet i henhold til hofbogtrykker Egmont Harald Petersens (f. 1860, d. 1914) testamentariske Ønske af hans hustru Elisabeth Egmont-Petersen, f. Abel og børn ved fundats af 31. marts 1920, stadfæstet d. 5. september 1923.

Til fonden blev overdraget E g m o n t  H. P e t e r s e n s  k g L  H o f b o g t r y k k e r i, U g e b l a d e t  H j e m m e t,  G u t e n b e r g h u s  R e k l a m e b u r e a u  og Øvrige virksomheder.

Det førstnævnte firma blev grundlagt d. 15. maj 1878 af Egmont H. Petersen som

bogtrykkeri og blev på grund af hans mindreårighed drevet på et af moderen, Karen

Petrine Petersen, d. 9. maj 1878 udtaget borgerskab.

Firmaets navn var dengang P. Petersens Bogtrykkeri, men ændredes senere til Egmont
H. Petersen.

I 1914 flyttede Egmont H. Petersen til sin egen ejendom "Gutenberghus" i Vognmager-
gade nr. 10 og udnævntes samme år til kgl. hof-bogtrykker.

I årene 1926-28 blev Gutenberghus udvidet med en fløj mod Gothersgade, og i årene 1934- 49 opførtes syd for Vognmagergade de første afdelinger af det nye Gutenberghus (Vognmagergade7-9-11 og Pilestræde 70-88).

Foruden Ugebladet Hjemmet udgiver fonden følgende blade: Uge-Revyen, ALT-for damerne, Det Bedste, Børn og Anders And & Co., og fonden er i Øvrigt indehaver af følgende virksomheder:

Gutenberghus Papirlager, oprettet 1917.
Gutenberghus Reklame Film, oprettet 1919.
Hjemmets Forlag, oprettet 1920.
Handelsselskabet Ehapa, oprettet 1924.
Systema og Checker Comp., oprettet 1933.
Fondens første bestyrelse bestod af overretssagfører Frederik Wolff (f. 1859, d. 1932),
der var formand; bankdirektør Peter Reyn (f. 1867, d. 1932), der var næstformand; fru
Elisabeth Egmont-Petersen (f. 1869), direktør J. C. Petersen (f. 1873, d. 1944), direktør
Axel Egmont-Petersen (f. 1892) og direktør Holger Egmont-Petersen (f. 1899).

Heraf er den to sidstnævnte stadig medlem af bestyrelsen, som desuden består af overretssagfører F. Dragsted (f. 1890), der er formand, kreditforeningsdirektør,

højesteretssagfører Th. Thorsteinsson (f. 1889), der er næstformand, og direktør Herbert P. A. Jerichow (f. 1889).

Direktionen består af: adm. direktør Axel Egmont-Petersen og direktørerne,

Dan Folke og Ole Schou.

Adresse: Gutenberghus, Vognmagergade, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Einar Petersen, isenkramforretning.

Grundl. i 1891. Indehaver (siden 1927): Einar Petersen (f. 1892).

Adresse: Torvet, Sæby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Einar A. Petersen, herreekviperingsforretning,
Grundl. d. 20. april 1919 af Einar A. Petersen (f. 1888), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Vester Voldgade 17, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Elers Petersen, kolonial-, vin- og delikatesse- forretning.

Grundl. d. 14. aug. 1848 af Ernst Gjørup Brandt (f. 1828, d. 1907).

Indehaver (siden 1924): Elers Petersen (f. 1898).

Adresse: Møllergade 33, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Emanuel Petersen, kolonialforretning en gros.
Grundl. d. 16. april 1870 af Emanuel Petersen (f. 1843, d. 1915).

I 1911 optog han sin søn, Carl Emanuel Petersen (f. 1875, d. 1946), som medindehaver. Denne optog d. 1. jan. 1933 sin søn, Poul Petersen (f. 1902) som medindehaver.

Efter C. E. Petersens død indtrådte fru Emma Petersen (f. 6. febr. 1877) som

medindehaver.

Adresse: Brolæggerstræde 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Emil Petersen's Eftf. ved E. Ring Petersen, buntmagerforretning.

Grundl. d. 6. april 1886 af Emil Petersen (f. 1863, d. 1935).

Indehaver (siden 1932): E. Ring Petersen (f. 1889).

Adresse: Kattesundet 8, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Erik Petersen, kolonial en gros.

Grund1. d. 12. okt. 1881 af Erik Petersen (f. 1852, d. 1911).
Efter dennes død fortsat af enken, fru Christine Petersen (f. 1856, d. 1944), med sønnen, Aage Petersen (f. 1889) som leder; denne overtog i 1944 firmaet som eneindehaver.

Adresse: Australiensvej 6, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ferd. Petersen & Sønner, malerforretning.
Grund1. d. 16. april 1880 af Ferd. Petersen (f. 1850, d. 1937).

Indehavere siden 1937: sønnerne, Hans Petersen (f. 1888) og Einar Petersen
(f. 1885).

Adresse: Skolegade 4, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. Rybner Petersen's Boghandel's Eftf.

Grundl. d. 9. nov. 1867 af F. Rybner Petersen (f. 1840, d. 1896).

Indehavere: Emil Nielsen (f. 1877) (siden 1904) og sønnen, Olaf Friis Nielsen (f. 1909).

Adresse: Sanct Clemens Torv 6, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Godtfred H. Petersen, møbler, tæpper, gardiner.

Grundl. i 1857 af H. Petersen.

I 1892 overtaget af sønnen, Godtfred H. Petersen (f. 1862, d. 1914) og i 1928 af dennes søn, H. Høpner Petersen (f. 1898).

Adresse: Rengegade 12, Store Heddinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gotfred Petersen, skibsprovianteringsforretning.

Grundl. d. 25. okt. 1894 af Gotfred Petersen (f. 1866, d. 1938).

Indehaver siden 1948: Verner Jensen (f. 1909).

Adresse: Dyrehavevej 9, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. PETERSEN, FISKEHUSET NR. 3,

Kgl. Hof-Fiskehandlerfirma, er grundlagt 1798 af Duus & Lind og i 1855 overtaget af Niels P. Nielsen, efter hvis Død 1871 den overgik til Enkefru Petersen, som Året efter overdrog den til sin Søn, H. P. Petersen (f. 1847, d. 1907). Efter hans Død fortsættes Forretningen af Sønnen, H. K. Petersen (f. 1880) og Svigersønnen, N. A. Søderberg (f. 1879).

I 1906 fik Firmaet Prædikat som kgl. Hofleverandør.

Adresse: Gl. Strand 26, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

H. PETERSEN´s SØNS

Korkvarefabrik, er grundlagt 1859 af Hans Petersen (f. 1827, d. 1904), hvis Søn. Lauritz Niels Petersen (f. 1860), overtog Firmaet i 1892.

Adresse: Hauserplads 24, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Hans Petersen, manufakturforretning.

Grundl. d. 1. okt. 1896 af brødrene Søren Petersen (f. 1870, d. 1942) og P. Petersen (f. 1859, d. 1930).
I 1929 overtaget af sidstnævntes nevø, Hans Petersen (f. 1891).

Adresse: Østerbrogade 25, Kbhvn. Ø.                     

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Petersen & Co., tømrer- og snedkerfirma.

Grundl. d. 25. april 1842 af Otto M. Glahn (d. 1879).

Indehavere siden 1943: fru Ane Petersen (f. 1888) og sønnen, Kaj Petersen (f. 1916).

Adresse: Slotsporten, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage