Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 484
Pete - Pete 

 

 

PETERSEN, MØLLER & HOPPE

Skibsmæglerfirma, Dampskibsagentur, er oprettet i 1790’erne under Navner Hecksher & Petersen af S. Hecksher (f. 1772, d. 1843) og Wilhelm Petersen (d. 1840), senere, efter at Jørgen Møller var indtrådt i Forretningen, blev Firmaets Navn Petersen & Møller.

I 1842 indtrådte Frederik Hoppe i Firmaet, der fra da af bærer sit nuværende Navn.

I 1874 optoges Georg Hoppe (der atter udtrådte i 1881) og Fritz Holm (d. 1894). De nuværende Indehavere T. Joh. Baastrup (f. 1859) og Olaf Wulff (f. 1849) indtrådte begge i 1895.

Adresse: Ny Toldbodgade 3, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

PETERSEN & STEENSTRUP

Musikalsk Instrument-Forretning og Harmoniumsfabrik, er grundlagt 12. Maj 1839 af Hans Petersen (f. 1803, d. 1872).

I 1845 indtrådte Hans Christian Steenstrup (f. 1824, d. 1896), som i 1882 overdrog Virksomheden til sine Sønner, Christian Viggo Steenstrup (f. 1857, d. 1910) og Hans Gilbert Axel Steenstrup (f. 1862). 1. Jan. 1903 udtrådte C. V. Steenstrup af Firmaet og begyndte en en gros Forretning i Musik Instrumenter under eget Firma, medens H. G. A. Steenstrup fortsætter Firmaet under det gamle Navn.

I 1884 påbegyndtes Fabrikation af Orgel Harmoniums.

Adresse: Store Kirkestræde 1. Fabrikken: Emdrupvej, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

P. Nordskov Petersen, købmandsforretning.
Grundl. i 1868 af Valdemar Nielsen.

Indehaver (siden 1935): P. Nordskov Petersen (f. 1910).

Adresse: Vesterbrogade 116, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Poul Petersen, snedkerforretning.

Grundl. d. 3. juli 1869 af Julius Aarby.

Nuværende indehaver: Poul Petersen (f. 1916).

Adresse: Rødby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Poul Petersen, Masnedsund, købmandsforretning,

Grundl. i 1882 af Poul Neble (d. 1938).
Indehaver siden 1930: Poul Petersen (f. 1903).

Adresse: Stationsvej 20, Vordingborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

R. C. Petersen & Sønner's Eftf., kaffe en gros.
Grundl. d. 1. nov. 1888 af R. C. Petersen.

Indehavere (siden 1944): fru A. Pedersen og P. Orla Pedersen (f. 1918).

Adresse: Pantheonsgade 4, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

R. Chr. Petersen's Eftf., købmandsforretning.
Grundl. i marts 1889 af R. Chr. Petersen (f. 1865, d. 1940).

I 1940 overtaget af A. P. Andersen.

Adresse: Bregentvedvej, Haslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Robert Petersen & Søn, tømrerforretning.
Grundl. d. 4. jan. 1897 af Ernst Almind (f. 1872, d. 1942).

I 1921 optog grundlæggeren Robert Petersen (f. 1890) som medindehaver.

Siden 1942 er sidstnævnte indehaver med sønnen, Orla Petersen (f. 8. febr. 1914), som
medindehaver. Robert Petersen er vurderingsmand for Østifternes Kreditforening og Østifternes Hypotekforening.

Adresse: Hunderupvej 34, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Rudolph Petersen A/S, silke og kjolestofforretning.

Grundl. d. 2. april 1887 af Rudolph Petersen (f. 1845, d. 1926).

Omdannet til aktieselskab i 1932.

Direktør siden 1932: K. Thorning-Petersen (f. 1892).

Adresse: Hyskenstræde 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Severin Petersen & Co. A/S, kul- og koksimportforretning.

Grundl. d. 23. okt. 1903 af Severin Petersen (f. 1878) som skibs- og bunkerkulforretning; men lagdes hurtigt om til at omfatte al slags brændsel.

I 1910 indtrådte A. Schwenger som kompagnon, men efter dennes død i 1920 fortsatte grundlæggeren firmaet som eneindehaver.

I 1938 omdannedes firmaet til aktieselskab med grundlæggeren som direktør. Han afløstes i 1944 af den nuværende direktør, P. H. Jørgensen (f. 1909).

Selskabets bestyrelse består af landsretssagfører G. Vøhtz (f. 1896), cand. polyt. G. S.
Schnedler (f. 1895) og departementschef B. Dinesen (f. 1894).

Selskabets aktiekapital er på 300.000 kr.
Adresse: Kalvebod Brygge 4, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Sophus T. Petersen A/S, ost en gros.

Grundl. i 1893 af Sophus 1. Petersen (f. 1850, d. 1919).
I 1905 overtaget af sønnen, Sophus T. Petersen.
I 1910 omdannet til aktieselskab med Sophus T. Petersen som leder (d. 1939). Forretningsfører er nu fru Ane Petersen.

Adresse: Østergade 3, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Theodor Petersen's Efterfølger A/S, kornforretning.

Grundl. i 1803 som blandet købmandsforretning af Niels Petersen (f. 1780, d.
1851), hvis søn, agent P. Chr. Petersen (f. 1817. d. 1899), overtog forretningen i 1843.

I 1873 overdrog han den til sin søn, Theodor Petersen (f. 1846, d. 1921), der i 1905 afstod den til Martin Jeppesen (f. 1864) og Leonor Pedersen.

I 1915 købte købmand; finsk vicekonsul Emil Jensen (f. 1869, d. 1938) sammen med
S. P. Treppendal forretningen, som Emil Jensen alene overtog fra 1918.

I 1937 stiftedes det nuværende aktieselskab, hvis første direktører var ovennævnte vicekonsul Emil Jensen og Jacob Mathiasen (f. 1892).

Sidstnævnte er enedirektør siden 1938. Med undertitlen Holbæk Maskinkompagni A/S drives firmaets afdeling for jern og stål, rør, sanitet og central- varmeartikler.

Adresse: Algade 3, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Theophil Petersen, farve- og tapethandel.
Grundl. d. 19. april 1883 som malerforretning af Carl Petersen (f. 30. juli 1854, d. 24. dec. 1936).

Omkring 1887 udvidedes forretningen til at omfatte farvehandel.

I 1918 indtrådte sønnen, den nuværende indehaver, Theophil Petersen (f. 14. jan. 1896), i firmaet, og i 1927 overtog han det som eneindehaver.

Adresse: Sønderbrogade 1, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Waldemar Petersen, vin en gros.

Grundl. i 1883 af konsul Waldemar Petersen (f. 1859, d. 1938).

Firmaet overtoges i 1930 af F r e d e r i k s b e r g  V i n - K o m p a g n i, som var grundlagt d. 7. aug. 1905 af Rasmus Hansen (f. 1878, d. 1933).

Efter dennes død fortsættes firmaet af enken, fru E. M. Hansen.

Adresse: Vodroffsvej 26, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

V. F. Petersen, isenkramforretning en gros.
Grundl. i 1882 af Heinrich Rosenthal.

Indehaver siden 1919: V. F. Petersen (f. 1880).

Adresse: Møllergade 87, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Viggo Petersen, maskinfabrik (landbrugsmaskiner).

Grundl. d. 25. okt. 1880 af P. Chr. Petersen (f. 1855, d. 1933).

Siden 1918 videreføres virksomheden af sønnen, Viggo Petersen (f. 1878).

Adresse: Gørlev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Viggo Petersen's Enke, gørtlerforretning.
Grundl. i nov. 1901 af Viggo Petersen (f. 1876, d. 1947).

Indehaver (siden 1947): enkefru Emilie Petersen (f. 1879).

Adresse: Rådmandsgade 24, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Vilh. Petersen & Co., grossererfirma i korn og foderstoffer.

Grundl. d. 1. febr. 1863 af Vilhelm Petersen (f. 1835, d. 1897) og F. Holme.
Indehaver (siden 1926): Vald. Børgesen (f. 1883).

Adresse: Tordenskjoldsgade 31, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

WILHELM PETERSEN´s SØN

Vinhandlerfirma. Vilh. Petersen (f. 1830, d. 1910) etablerede sin Vinhandel i 1855, som efter hans Død fortsættes af Sønnen, Hans Otto August Petersen under Firma:

Vilhelm Petersens Søn.

Adresse: Store Kongensgade 76, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Villiam Petersen, maskinfabrik.

Grundl. i 1893 af Philip Jensen (f. 1869) og d. 15. juni 1919 overtaget af den nuværende indehaver, Villiam Petersen (f. 1891).

Adresse: Allégade 27, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                     Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage