Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 486
Phil - Phøn
                                                                     

1913 I omdannedes firmaet til et aktieselskab med Louis Jentzsch som adm. direktør, og samtidig udtrådte Lars Andersen.

 

I. E. Kjær

 

I 1918 overgik aktieselskabet til Louis Jentzseh som personligt firma.

I 1933 indtrådte som medindehavere Carl Frederik Berg (f. 21. febr. 1884), ansat i
firmaet d. 21. febr. 1898, og Iwan Espholm Kjær (f. 29. juni 1889), ansat d. 1. febr. 1916.

Den 1. juli 1949 udtrådte L. Jentzseh og C. F. Berg af firmaet; hvorefter I. E. Kjær er eneindehaver.

Adresse: Havnegade 37, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Philips en & Co., maskinfabrik, automobilforretning og elektrisk installationsforretning.
Grundl. af indehaverens bedstefader, Jens Chr.

 

 

    

                                              Jens Chr. Philipsen        Eskild Philipsen

 

Philips en (f. 1789 i Thisted, d. 1860), derefter i nogle år at have ernæret sig som me-
eanieus og uhrmager - d. 13. maj 1824 fik kgl. privilegium til at drive kartefabrik i Viborg, og som d. 7. sept. 1824 Iøste borgerskab som uhrmager og kartefabrikant. Kongen besøgte virksomheden i 1829 og meddelte ham ret til toldfri indførsel af den til kartefabrikationen nødvendige jerntråd og søm.

I 1851 forfærdigede han til Viborg Domkirke et stort tårnuhr med slagværk, som sad i det søndre tårn indtil kirkens ombygning.

 

Aage Philipsen

 

Den 3. juli 1852 udnævntes han til dannebrogsmand.

Efter grundlæggerens død i 1860 førtes kartefabrikationen videre af hans ældste søn,
Ernst Philips en (f. 1835, d. 1901), medens sønnen Eskild Philipsen (f. 1836,d.1911) etablerede sig som smedemester og maskinfabrikant med tekstilmaskiner som speciale.
Den 6. febr. 1906 overtog sidstnævntes søn Aage Philipsen (f. 15. jan. 1881), denne virksomhed under firmanavnet A. Philips en & Co. og udvidede den til også at omfatte bygning af elektriske anlæg.

I 1913 opførtes en særskilt afdeling for maskinvirksomheden, og i 1915 suppleredes
denne med en automobilforretning, som i 1920 modtog autorisation som Ford-forhandler.

I året 1945 optoges firmaets mangeårige medarbejder, installatør Andreas Hall (f. 7. marts 1897), som medinteressent i en del af den elektriske installationsforretning, og d. 1. april 1950 omdannedes automobilforretningen til et aktieselskab med direktør B. Fiseher-Møller (f. 5. okt. 1909) som leder.

Adresse: Maskin- og autoforretning. Vesterbrogade 7-9, Viborg.

Elektrisk afdeling: Sct. Mathiasgade 58, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. P. Philipsen A/S, maskinfabrik.

Grundl. I 1892 af H. P. Philipsen (f. 1859, d. 1925).

I okt. 1934 omdannet til aktieselskab.

Direktør (siden 1942): O. V. Jensen (f. 1898).

Adresse: Løvegade 22, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Albert Philipson's Eftf., selefabrik.

Grundl. i 1872 af Albert Philipson (f. 1843, d. 1917) under firmanavn Brdr. Philipson jun. med Albert Philipson som eneindehaver.

Senere førtes forretningen videre under hans eget navn.

Ved Albert Philipsons død købtes forretningen af firmaet Henrik Filtenborg og fik
da sit nuværende firmanavn.

I 1919 overtoges forretningen af Niels Filtenborg personlig (f. 6. aug. 1861, d. 2. aug.
1932), idet han samtidigt udtrådte af firmaet Henrik Filtenborg.

Ved Niels Filtenborgs død i 1932 overtog Andre Filtenborg (f. 21. sept. 1887) firmaet.

I 1892 blev der udtaget patent på den verdenskendte Philipson's Patentsele, som siden
da har været firmaets speciale.

Adresse: Vandkunsten 10, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Phønlx i Aalborg.

Grundl. i 1853 af gæstgiver Niels Christensen.

Den 1. april 1895 overtaget af L. Jensen (f. 1865, d. 1934) og efter dennes død af hans enke, fru Amalie Jensen, f. Skou.

Adresse: Vesterbro 77, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Phønlx i Assens.

Grundl. ca. 1850. Indehaver siden 1924: Chr. Petersen (f. 1893).

Adresse: Østergade 5, Assens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Phønix i Hjørring,

Grundl. ca. 1890 af direktør Kyper (f. ca. 1855).

Indehaver siden 1946: H. Jensen.

Adresse: Jernbanegade 6, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Grand Hotel Phoenix i Nykøbing F.

Grundl. i 1900. Indehaver (siden 1939): Carl Larsen (f. 1888).

Adresse: Jernbanegade 19, Nykøbing F.      

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Phønlx i Svendborg.

Grundl. i 1906 af Peter Hansen. Indehaver (siden 1947): N. Seheffmann (f. 1898).

Adresse: Frederiksgade 11, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Phanix i Thisted.

Grundl. i 1907. Den nuværende indehaver, Arnold M. Adamsen (f. 1888), overtog hotellet d. 15. nov. 1941.

Adresse: Frederiksgade 20, Thisted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage