Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 491
Prae - Prio

 

Praefke, møbelforretning,

Grundl. i 1819 af L. Hansen (f. 1782, d. 1868) og d. 10. febr. 1870 overtaget af Mads Nielsen (f. 1833, d. 1907), i 1903 af Emil Praefke (f. 1873) og d. 1. jan. 1948 af Gottlieb Praefke (f. 1913).

Adresse: Sankt Ols Gade 20, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jakob Prahl, guldsmedeforretning.

Grundl. d. 19. okt. 1905 af Jakob Prahl (f. 1877), som stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Holmens Kanal 28, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Prehn, børstenbinderfirma.

Grundl. d. 24. okt. 1874 af Hans Frederik Prehn, (f. 1849, d. 1909).

Ved dennes død i 1909 overtoges forretningen af hans enke, Ane Regine Adamine Prehn, f. Wennike, der samme år optog Hans Heinrich Emil Prehn (f. 1876, d. 1939) og Niels
Ludvig Ditlev Prehn (f. 1878, d. 1937) som medindehavere.

I 1914 udtrådte enkefru Prehn af firmaet og i 1917 N. L. D. Prehn, hvorefter H. H. E. Prehn var eneindehaver til sin død i 1939.

Firmaet overtoges da af hans enke, Karen Prehn, (f. 1881), der videreførte det med sønnen, Hans Prehn (f. 9. juli 1917), som forretningsfører.

I 1942 optoges sidstnævnte som medindehaver.

Adresse: Vestergade 5, Kbhvn. K

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Preisler, gartneri, blomsterhandel.

Grundl. d. 15. sept. 1878 af C. L. A. Preisler (f. 1850, d. 1930).

Indehaver (siden 1921): sønnen, Ry Preisler (L 1897).

Adresse: Emdrupvej 32, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Preisler's Hotel i Viborg.

Grundl. d. 1. jan. 1841 af Frederik Preisler.

Indehaver (siden 1912): Johs. Christensen (f. 1884).

Adresse: Sankt Mathias Gade 29, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Presse Illustrationsbureau A/S, Carlsen's Clichefabrik.

Grundl. d. 6. maj 1899 af Hjalmar Carlsen (f. 1875).

I 1935 omdannet til aktieselskab.

Direktør og formand for bestyrelsen: ovennævnte H. Carlsen.

Adresse: Købmagergade 9, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Louis Preuthun & Søn, glarmesterforretning.
Grundlagt den 17. april 1899 af Louis Preuthun (f. 1868) i N-Frihavnsgade nr. 74.

 

  Leo Preuthun

 

 

Forretningen udvidedes i 1906 og flyttede til Kalkbrænderivej nr. 2.

I 1921 udvidedes den atter og flyttedes til den nuværende adresse.

I 1928 overdroges forretningen til sønnen, Leo Preuthun (f.1901).

Adresse: Rosenvængets Alle 5, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Niels Primdahl, Skive Lervarefabrik.

Grundl. i 1882 af A. S. Jacobsen og d. 11. marts 1919 overtaget af den nuværende indehaver, Niels Primdahl (f. 1886).

Adresse: Østerbro 9, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Prinsen i Fredensborg.

Grundl. i 1722.
Indehaver (siden 1944): Knud Abel (f. 1906).

Adresse: Fredensborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Prinsen i Roskilde.

Grundl. i 1876.

Fra 1916 ledet af Lauritz Jacobsen (f. 1874, d. 1921) og købt af denne i 1918; i 1921 ledet af
enken, fru Edith Jacobsen (f. 1872, d.
1948).
Efter dennes død ejes hotellet af Edith og Lauritz Jacobsens 4 Børn, hvoraf den ene, Walter
Jacobsen (f. 1899) er direktør for hotellet.

Adresse: Algade 13, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Adolf Prior, kemisk-teknisk fabrik.

Grundl. d. 25. april 1881 af Adolf Prior (f. 1855, d. 1920) som grossistvirksomhed.

I 1920 overtaget af sønnen, Henry Prior (f. 1887).

Adresse: Vodroffsvej 23, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axel Prior A/S, grossererfirma, bygningsartikler en gros.

Grundl. d. 1. maj 1868 af Axel Prior (f. 1843 i Stege, d. 1898) og W. Thorsen under firmanavn Prior & Thorsen.

I 1883 deltes virksomheden, således at Thorsen overtog kolonialbranchen, medens Prior fortsatte forretningen med bygningsartikler under eget navn.

En særlig asfaltforretning udskiltes i 1895 under navnet Prior & Guldmann.

Efter A. Priors død overtoges den af Hans Guldmann som eneindehaver.

I 1898, kort før stifterens død, indtrådte den hidtidige prokurist, Allan Petersen (f. 1852, d. 1928), i firmaet, og i 1899 omdannedes det til aktieselskab med denne som administrerende direktør.

I 1902 oprettedes selskabets store oplagsplads på Gasværkshavnens sydmole.

I 1913 indtrådte A. T. Bruun de Neergaard (f. 1878) som administrerende direktør og blev i 1928 enedirektør.

Bestyrelsen består af overretssagfører J. H. Berner (f. 1886), der er formand, sekretær O.
Moltke (f. 1897) og direktør A. T. Bruun de Neergaard.

Adresse: Bredgade 33, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holger Prior, kaffe en gros.

Grundl. d. 21. okt. 1898 af Holger Prior (f. 1871, d. 1947).

 

 

Holger Prior

 

Firmaet overgik i 1949 til et aktieselskab med en aktiekapital på 200.000 kr.
Bestyrelsen består af dr. med. H. O. Bang, fru G. Bang, fru M. Engberg, landsretssagfører

Povl A. Engelsen og magister Jørgen L. Engberg.

Selskabets direktør er Aage Christensen (f. 1892).

Firmaet driver forretning med kaffe over Danmark og det Øvrige Skandinavien.

Adresse: Nyhavn 20, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

VILHELM PRIOR´s KGL. HOF-BOGHANDEL

Er grundlagt 21. Maj 1859 af Vilh. Prior (f. 1835, d. 1910).

I 1900 blev hans Søn, Aage Prior (f. 1866), optaget som Associé, efter Faderens Død er han Eneejer.

I 1910 forenedes Firmaet ”Nordisk Handelskalender” (grundlagt 1905, i 1909 overtaget af Aage Prior) med det gamle Firma.

Adresse: Kjøbmagergade 52, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Vilhelm Priors kgl, Hofboghandel.

Grundl. d. 21. maj 1859 af Hans Vilhelm Eller Prior (f. 1835, d. 1910).

År 1900 blev hans søn, Aage Prior (f. 1866, d. 1936), optaget som kompagnon, og denne fortsatte forretningen fra 1910 til sin død i 1936.

Nuværende indehaver er hans enke, fru Anine Prior, og forretningen ledes af døtrene Anna Prior og Estrid Prior.

Adresse: Købmagergade 52, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage