Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 495
Rahr - Rand
 

1939, og Henry Akerlund er således påny eneindehaver.

Firmaet havde først til huse i Bernstorffsgade nr. 63, hvorfra det i 1895 flyttede til

Vestergade nr. 30, som i 1904 mageskiftedes med to ejendomme i Vestervoldgade nr. 29-31, hvor firmaet havde bopæl fra 1904 til 1934.

Dette år indkøbtes i Sydhavnen et areal på ca. 2 ½ tdr. land og med ca. 200 meter kaj, som tidligere havde tilhørt Burmeister & Wain.

Kontorerne flyttedes i 1934 til Shell-Huset, men tvunget af den tyske Besættelsesmagt, der
i marts 1944 beslaglagde Shell-Huset, måtte firmaet med kort varsel flytte kontorerne til

interimistiske lokaler på lageret i Sydhavnen og senere til Ewaldsgade 7.
Først i jan. 1950 efter Shell-Husets genopbygning kunne firmaet flytte tilbage til Shell-Huset.

Firmaet er importfirma for jern og stål omhandlende varer som stangjern, beholder- og
kedelplader, finplader, sorte og galvaniserede båndjern, stålbjælker. betonjern. råjern, rust-
frit stål, jern- og ståltråd, stålstøbegods. værktøjsstål, entreprenørmaterialer, tagplader, bolte og møtrikker, smedeartikler og reservedele til landbrugsmaskiner samt cement etc.

I Svendborg har firmaet i Brogade 33-35 i 1907 oprettet en filial under firma Chr. C. Rahr & Co., der foruden hovedfirmaets artikler også fører lager af rør- og sanitets- samt
centralvarmeartikler.
Filialens bestyrer er prokurist Egelhard Hansen.
I 1949 oprettede firmaet en filial i Odense, Ejlskovsgade 32 under firma Chr. C. Rahr & Co.
Denne filial fører i hovedsagen de samme artikler som hovedfirmaet. Odense-filialens
bestyrer er prokurist K. Bisgaard-Nielsen,

Adresse: Shell-Huset, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Tage Rambusch, isenkramforretning.
Grundl. d. 1. aug. 1893 af Victor Sørensen (f. 1864, d. 1943).
I 1940 overtaget af Tage Rambusch (f. 1898).

Adresse: Danmarksgade 63, Frederikshavn.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Holger Ramten, gartneri.
Grundl. i okt. 1895 af Thomas Kristensen (f. 1854, d. 1935).
I 1910 overtaget af Holger Ramten (f. 1884).

Adresse: Hadsundvej. Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

CARL RANCH´s EFTERFØLGER

KGL. Hof- Ur- og Kronometermagerfirma, er grundlagt 1845, af Carl Ranch. Efter Grundlæggerens Død i 1869 gik Forretningen over til S. E. Dahl (d. 1890) og F. C. Jørgensen (d. 1905). Nu er Enkefru F. A. M. Jørgensen, født Gade, Indehaver.

Adresse: Østergade 62, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

Carl Ranch's Eftf., kgl. hof-, ur- og kronometermagerfirma.
Grundl. d. 20. april 1852 af Carl Ranch (d. 1869).
Nuværende indehavere: N; G. Hansen (f. 1903), V. Andersen (f. 1911) og fru E. Hansen (f. 1909).
Efter at forretningen i 81 år havde ligget på hjørnet af Østergade og Købmagergade (Ranchs hjørne) flyttedes den i 1934 til den nuværende adresse.

Adresse: Vimmelskaftet 30, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Randers Aktie-Tømmerhandel.
Grundl. d. 1. maj 1857 af konsul Johan Steenberg og Erik Steenberg under firma Brødrene Steenberg.
Den 18. marts 1874 overgik forretningen til et aktieselskab, Randers Aktie-Tømmerhandel,
med konsul J. Steenberg som direktør indtil 1878.
Han efterfulgtes af direktør Carl Bayer (d 1901), efter sidstnævntes død var
N. J. Nielsen direktør indtil 1923; siden da konsul H. S. Høyer (f. 1888).

Bestyrelsen består af direktør J. Falbe-Hansen (f. 1883), landsretssagfører Holger Nielsen
(f. 1897) og direktør H. S. Høyer, der er formand for bestyrelsen.

Adresse: Carøesgade 2, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Randers Amtsavis, J. M. Elmenhoff & Søn'sbogtrykkeri.
Randers Amtsavis er grundlagt d. 3. juli 1810 af Søren W. Elmenhoff (f. 1766 i Trondheim, d. 1837), i 1832 overgået til Joachim Martin Elmenhoff (f. Ul01, d. 1858), efter hans død til Søren Christian Elmenhoff (f.
1827, d. 1901) og efter dennes død fortsat af enken med sønnen, cand. polit. Otto Elmenhoff (f. 1856, d. 1921), som leder og redaktør.
Sidstnævnte overtog selv bladet og det samtidig med bladet oprettede bogtrykkeri i 1907.

 

Randers Amtsavis' bygning, hjørnet af Nørregade og
Lille Voldgade

Efter redaktør Otto Elmenhoffs død i 1921 overtoges Randers Amtsavis med aflæggerbladet "Djursland", Grenaa (grundl. 1912), samt J. M. Elmenhoff's bogtrykkeri af Otto Elmenhoff's søn, cand. jur. Chr. Elmenhoff (f. 1884, d. 1947) og hans svigersøn, overretssagfører, redaktør Poul Winge (f. 1881, d. 1947).
Sidstnævnte var virksomhedens leder og bladets ansvarshavende
redaktør.
Siden 1947 udgives bladet af Poul Winge's enke, fru Gerda Winge, f. Elmenhoff; i 1948
overtog sønnen, cand. polit. Preben Elmenhoff Winge bladets ledelse og er nu dets chefredaktør med A. L. Thomassen (f. 1886) som medredaktør.

Forretningsfører (siden 1950): tidligere overfaktor ved bladet, Jens Randrup.

Adresse: Nørregade 7, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Randers Andels-Svineslagteri.
Grundl. d. 21. dec. 1889 på initiativ af Randers Amts Husholdningsselskab og især af P. Bjerre, Højstrup (f.
1855), og med Carl Møller som direktør.
Direktør (siden 1931): F. Meilvang (f. 1891).

Adresse: Strømmen 35, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage