Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 515
Rosk - Roug
 

Roskildevejens Maskinsnedkeri A/S.
Grundl. i i869 af C. T. Christiansen (f. 1835, d.
1912).
Omdannet til et aktieselskab 1920 med Ove Halkjær (f. 1890) som direktør,

Bestyrelsen består nu af tømrer Niels Christiansen (f. 1871), som er formand og tillige
selskabets direktør, assurandør P. C. Bjarne (f. 1903) og frøken Sigrid Bonde.

Adresse: Roskildevej 71, Kbhvn. Valby.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Roslev Apotek.
Oprettet d. 4. juni
1885.
Apotekets første indehaver: C. C. C. A. Hassing (f. 1829, d.
1908).
Fra 1908-25 ejedes apoteket af L. Christensen, fra 1925-37
af P. F. Sandberg,
fra 1937-47
af L. P. Philipson.
Siden 1947 indehaves apoteket af Alfred Christensen (f. 1895).

Adresse: Roslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Roslev Bryghus og Mineralvandsfabrik.
Grundl. i 1903
af Kristian Skov.
Den 1. aug. 1918 overtaget af Niels Chr. Meyer (f. 1891).

Adresse: Roslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Roslev Isenkramforretning, A. Thorndahl.
Grundl. d. 1. okt. 1907 som filial af firmaet P. Winther, Skive, og d. 1. april
1910
overtaget af A. Thorndahl (f. 1883).

Adresse: Roslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Roslev Trælasthandel ved Anker Løjborg Christiansen.
Grundl. d. 1. aug. 1904
af købmændene P. Knudsen og N. L. Gjedde som aktie-
selskab. Dette hævedes i 1929 og virksomheden overtoges af Anker Løjborg Christiansen.

Adresse: Roslev.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Georg Rossing, købmandsfirma.
Grundl. 1856 af Georg Rossing (f. 1831, d.
1904).
I 1887 overtaget af sønnen, H. J. G. Rossing (f. 1861, d. 1928); den 1. april 1926 overtaget af Georg Rossing (f. 1893).

Adresse: Nysted.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

C. A. ROSTED

Etablissement for Rejseartikler, er grundlagt d. 8. April 1860 af Carl Adolf Rosted (f. 1831, S. 1897), efter hvis Død Forretningen fortsættes af hans Enke, Nancy Rosted (f. 1852).

Adresse: Gothersgade 11, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Johs. Rosted, handel med skotøj, læder og skind en gros.
Grundl. d. 1. okt. 1903 af Johs. Rosted (f. 1878, d.
1929).
Den 6. juni 1929 overtoges forretningen af fabrikant E. F. Jacob (f. 1873, d. 1939); i 1939 optog han direktør Peter Andersen, R. af Dbg. Dbm. p. p. (f. 1879) som medindehaver, og denne er fremdeles medindehaver af firmaet, siden E. F. Jacobs død sammen med dennes søn, Frans Jacob (f. 1912).

 

 

       
    Frans Jacob                     Peter Andersen

        

Firmaet arbejder i nær tilknytning til A/S E. F. Jacob & Wilh. Andersen's Skotøjsfabrik,
der er grundl. d. 1. jan. 1930,
hvis fabrikat firmaet Johs. Rosted er eneforhandler af. Begge firmaer drives fra samme adresse og under samme ledelse.
Direktør Peter Andersen er formand for Foreningen af københavnske Skotøjsfabrikanter, i hvis bestyrelse han har siddet siden 19'13, ligesom han beklæder en række andre tillidshverv.

Adresse: Vesterbrogade 107 C, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. P. ROSTRUP

Ligkistefabrikation og –magasin, er grundlagt 1844 af N. P. Rostrup (f. 1806, d. 1886), efter hvis Død Forretningen overgik til hans Søn. Kaspar Rostrup (f. 1845) Forretningen er begyndt som alm. Blandet Snekeri men senere gået ovet til udelukkende at være Ligkisteforretning.

Adresse: Walkendorfsgade 34, 36, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

N. P. Rostrup, ligkistefabrikation og -magasin.
Grundl. i 1844 af N. P. Rostrup (f. 1806, d. 1886),
efter hvis død forretningen overgik til
hans søn, Kaspar Rostrup (f. 1845, d. 1911), og ved dennes død til sønnen, Aage Rostrup (f. 1877, d.
1946).
Efter Aage Rostrups død overtoges den af enken, fru Anna Rostrup.
Forretningen er begyndt som almindelig blandet snedkeri, men er senere gået over til udelukkende at være ligkisteforretning.

Adresse: Valkendorfsgade 34-36, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Rothe & Rosenstand, assuranceforretning.
Grundl. i 1899 af Chr. E. Rothe (f. 1848, d. 1913) og Alb. Rosenstand (d.
1909).
Nuværende indehaver: Carl H. Møller (f. 1886).

Adresse: Vester Voldgade 86, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. E. Rothe & Co., vine & spirituosa, agentur og import.
Grundl. d. 11. aug. 1881 af Chr. E. Rothe (f. 1848, d.
1913).
I 1905 blev Aage Asmussen (f. 1867, d. 1941) og grundlæggerens ældste søn, Tyge J. Rothe (f. 1877), optaget i firmaet, hvis navn samtidig blev ændret til Chr. E. Rothe & Co. Tyge J. Rothe udtrådte imidlertid i 1920 og d. 1. jan. 1926 optoges i firmaet Carl li. Møller (f. 1886) og Svend Aage Asmussen (f.
1900).
Sidstnævnte udtrådte d. 1. jan. 1937 og Aage Asmussen afgik ved døden i dec. 1941, hvorefter firmaet fortsattes med Carl H. Møller som eneindehaver.

Firmaet repræsenterer en lang række verdenskendte huse i vin og spiritus bl. a.
Pommery, Dewar's White Label, Cointreau, Robin,
Martini, Byrrh, Graham, Domecq etc.

Adresse: Vester Vold gade 86, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Julius Rotne, bageri.
Grundl. i 1877
af J. Andersen.
Nuværende indehaver: Julius Rotne (f. 1907).

Adresse: Sankt Jørgens Gade 75, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Otto Roug's Eftf., H. P. Hjerting, isenkram- og køkkenudstyrsforretning.
Grundl. i 1865
af H. A. Roug.
Indehaver siden 1938: H. P. Hjerting (f. 1914).

Adresse: Maribo.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 
Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage