Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 517
Rubo - Rødb
  

 

E. RUBOW´s EFTERFØLGER

Bagerfirma, er grundlagt 1859 af Brødr. J. H. Rubow (d. 1861) og E. C. Rubow (d. 1870); efter sidstnævntes Død fortsattes Virksomheden af hans Enke, der i 1873 indgik Ægteskab med F. M. V. Sandberg (d. 1888), som fortsatte Forretningen under Firmanavnet E. Rubow´s Efterfølger indtil 1887, da den overdroges til Joh. V. Petersen og Enkefru Hansine Benthien. Efter Petersens Død i 1890 fortsattes Forretningen af Enkefru Benthien og Enkefru Petersens Udtræden af Firmaet i 1909 er Enkefru Benthien Eneindehaver.

Adresse: Vimmelskaftet 37, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

E. Rubow's Efterfølger, kgl. hof-bager, er grundlagt i 1858 af brødrene J. H. Rubow (d. 1861) og E. C. Rubow (d. 1870), idet disse i dette år overtog bageriet i Vimmelskaftet nr. 37, der oprindeligt var oprettet i 1658 af Peter Carstensen.


Vimmelskaftet nr. 37


Denne bagergård er den ældste i Danmark.
Efter Peter Carstensens død i
1671 fortsattes forretningen af enken, Ingeborg Gross, der giftede sig med Anders Jensen (d. 1709), som i 1677
overtog bageriet.
Sønnen, Morten Andersen overtog forretningen i 1709 og efter hans død i 1744 fortsatte enken, Maren Terkilsdatter, til 1747, da hun ægtede Caspar Strahlendorph, som overtog bageriet samme år. Lars Sørensen Ulstrup overtog forretningen i
1756;
derefter fulgte Bendix Waldmand til 1780, Johannes Rasmussen til 1796, dennes enke, Marie Elisabeth Schwing til 1797, Johan Christopher Jæger til 1807, Johan Peter Gylche til 1809, Abraham Meyerhoff til 1823, Johan Jochum Tesch til 1845, Hans Bull Fahnøe, tidligere bagermester i Køge (borgerskab d. 7. juni 1845) til 1849 og Christian W. Ryder til
1858.
I 1858 overtoges bageriet, som ovenfor nævnt, af J. H. Rubow og broderen E. C. Rubow. Efter sidstnævntes død i 1870 fortsattes virksomheden af hans enke fru A. H. Rubow, der i 1873 indgik ægteskab med F. M. V. Sandberg (d. 1887),
som fortsatte forretningen under firmanavn et E. Rubow's Efterfølger.
I 1887 overdroges den til Joh. V. Petersen og enkefru Hansigne Benthien, og efter Joh. V. Petersens død i 1890
fortsattes forretningen af enkefru Benthien og Joh. V. Petersens enke, fru C. Petersen med førstnævnte som aktiv leder.
Enkefru Petersen udtrådte i 1909, hvorefter enkefru Benthien (f. 1852, d. 1912)
var indehaver til sin død.
Derefter overgik firmaet til sønnen, grosserer Emil O. Benthien (f. 24. sept. 1882), der nu er eneindehaver af forretningen.

Siden 1888 er der drevet bageri og rugbrødsfabrik Jægersborg Alle 34, Charlottenlund. Desuden findes selvstændige bagerier i Gentofte, Hellerup og Holte.
I 1892
fik bageriet prædikatet af kgl. hofbager.
Virksomheden beskæftiger nu over 300 personer.

Adresse: Vimmelskaftet 37, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Vald. Rudholt, manufakturvarer en gros.
Grundl. d. 1. aug. 1886 af, J. C. Bursche (f. 1859, d.
1920).
I 1920 overtaget af Carl Rudholt (f. 1889) og Vald. Rudholt (f. 1891); sidstnævnte blev i 1947 eneindehaver.

Adresse: Vestergade 26-28, Århus.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Rudkøbing Apotek.
Oprettet d. 2. nov.
1705.
Apotekets første indehaver: Gottfried Becher (f. ca. 1667, d.
1743).
Indehaver siden 1925: Axel Bauer (f. 1898).

Adresse: Brogade 15, Rudkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Rudkøbing Bymølle, Carl Henriksen.
Opført i 1820: I 1919 overtaget af Carl Henriksen (f. 1886),

Adresse: Rudkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ruth's Trikotage.
Grundl. d. 1. jan. 1910 af Alexander Hoyer (f.
1869).
Indehaver (siden 1949): fru Ruth Sand Kirk (f. 1919).

Adresse: Vester Farimagsgade 3, Kbhvn. V.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

C. J.
Rye's Bogtrykkeri.
Grundl. d. 3. juli
1859.
I 1873 købt af C. J. Rye (f. 1848, d. 1899),
der samtidig begyndte udgivelsen af Randers Dagblad.
Trykkeriet ejes nu af et interessentskab med redaktør Axel Rye (f. 1907) og bogtrykker Otto Rye (f. 1911) som ledere.

Adresse: Østergade 8, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Peter Ryholt & Co., slagterforretning.
Grundl. i 1902 af Peter Ryholt (f. 1879), der i 1945 optog H. C. Hansen (f. 1905) som medindehaver.

Adresse: Værnedamsvej 10, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Poul Rützou & Co. A/S, ægeksport.
Grundl. d. 1. jan. 1862 af Magnus Poul Rützou (f. 1834,
d.
1898). I 1930
omdannet til aktieselskab.
Nuværende direktør: Jes Jacobsen (f. 1882).

Adresse: Stoltenbergsgade 9, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Rødbroe, smede- og maskinforretning.
Grundl. d. 1. april 1889 af C. Pedersen Rødbroe (f. 1863, d.
1928).
I 1917 overtaget af Chr. Rødbroe (f. 1889).

Adresse: Fjerritslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Rødby Apotek.
Oprettedes i 1819
som hjælpe-
apotek til Maribo Apotek.
Den 1. nov. 1858
blev det selvstændigt; første apoteker var J. P. C. Fischer.
Indehaver siden 1946: Chr. O. Nielsen (f. 1896).

Adresse: Østergade 51, Rødby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Rødby Avis Bogtrykkeri.
Grundl. i 1868. Indehaver (siden 1. juli 1950): Arne Mortensen (f. 1921).

Adresse: Nørregade 17, Rødby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Rødby Material- & Farvehandel, Arnold Hansen.
Grundl. d. 3. maj 1898 af Hans Christian Arnold Hansen (f.
1872).
Indehaver siden 1. jan. 1948: Jørgen Rasmussen (f. 1921).

Adresse: Østergade 37, Rødby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Rødby Trælasthandel A/S.
Grundl. d. 25. aug. 1870
af A. Svendsen som korn- og kolonialhandel.
Senere udvidet med trælast- og bygningsartikelforretning, som i 1913
solgtes til et
aktieselskab. Direktør siden 1949: H. Lindgaard (f. 1907).

Adresse: Rødby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 
Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage