Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 545
         Simm - Simo                              

                                   

Simmelhag & Holm, varemæglerfirma.

islandske, færøske og grønlandske produkter.

Stiftet d. 21. april 1834 af vare- og vekselmægler Andreas Simmelhag (f. 1800, d. 1860) og ved dennes død i 1860 fortsat af sønnen, F. C. Simmelhag (f. 1843, d. 1906), og

C. F. Holm (f. 1836, d. 1893) under firmanavn Simmelhag & Holm.

 

 

Andreas Wilian Simmelhag

 

I 1891 optoges Simmelhags søn, Andreas Wilian Simmelhag (f. 1875), i firmaet.
Efter F. C. Simmelhags død i 1906 indtrådte varemægler Aug. Zieseberg i firmaet og ved
hans tilbagetræden i 1923 varemægler Jean Wilian Ulrich (f. 1898).

Adresse: Nyhavn 41, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

CHR. SIMONI

Kulimportørfirma, er grundlagt 6. Jan 1836 af Christian Peter Simoni (f. 1807, d. 1888), efter hvis Død det fortsattes af hans Enke Året ud og d. 1. Jan 1889 overgik til Brodersønnen, Johan Christian Simoni (f. 1854) og Niels Viggo Rützbeck (f. 1853). Indtil 1870 omfattede Virksomheden Rhederi og Korneksport, siden da væsentlig Import af Kul og Kokes.

Adresse: Ålborg

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Chr, Simoni, kul og koks import.

Grundlagt af Peter Christian Simoni (f. 23. maj 1807, d. 8. jan. 1888), der etablerede sig d. 6. jan. 1836, nærmest som eksportør af landbrugsprodukter: korn, smør, flæsk etc., senere også import at tømmer, salt m. m.

Denne import og eksport førte til et efterhånden ret betydeligt sejlskibsrederi.

Allerede i fyrrerne holdt kul sit indtog i forretningen, og denne del af omsætningen blev næsten enerådende i slutningen af halvfjerdserne og har været det siden.

Efter etatsråd Chr. Simonis død i 1888 overtoges firmaet d. 1. jan. 1889 af forretningens
mangeårige prokurist, Viggo Rützebeck (f. 5. marts 1853, (akavalieronline: Præstø, Mønbo, Stege: 1835-1859: opslag 51, nr 16) d. 23. nov. 1929, (akavalieronline: Ålborg, Fleskum, Ålborg vor frue: 1927 – 1936: opslag 75 nr. 99) ),

 

       

Jørgen Rützebeck           P. E. Rützebeck 

 

og grundlæggerens brodersøn, cand. phil. Joh. Chr. Simony (f. 10. febr. 1854, d. 11. dec. 1933), hvilken sidste udtrådte d. 1. juli 1916, hvorefter Viggo Rützebecks, to sønner, købmand Jørgen Rützebeck (f. 11. febr, 1880) og købmand, senere konsul P. E. Rützebeck (f. 29. maj 1885), optoges som medindehavere af firmaet, i hvilket sidstnævnte havde arbejdet i ca. 8 år.

Efter konsul Viggo Rützebecks død i 1929 overtoges firmaet af sønnerne, ovennævnte Jørgen og P. E. Rützebeck. En søn af konsul P. E. Rützebeck, Erling Rützebeck (f. 11. marts 1913), er prokurist i firmaet siden 1943.

Firmaet Chr. Simoni er Jyllands, måske Danmarks ældste kulforretning.

Den 6. jan. 1936 fejrede firmaet sit 100 års jubilæum bl. a. ved udgivelsen af et festskrift. Et mere virkeligt jubilæum kan ikke tænkes,

 

Chr. Simoni, Aalborg

 

for selvom varernes art i forretningen skiftede, som tiden krævede det, er traditionen og kontinuiteten stedse bevaret, således at firmaets forbindelser ingensinde har mærket et ejerskifte, idet nye indehavere stedse har c9-vertaget tilgodehavender og forpligtelser.

Det gamle firmas forpligtende underskrift er helt op til idag udelukkende Chr. Simoni.

Adresse: Fjordgade 21, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. SIMONI

Vinhandlerfirma, er grundlagt 1805 af Daniel Simoni (f. 1772, d. 1842) der stammede fra en fransk, huguenottisk Familie. I 1840 overdrog han Forretningen til Sønnen, Marinus Simoni (f. 1812, d. 1900), og fra denne gik den i 1880 over til S. E. Simoni (f. 1852). I 1909 overtog den nuværende Indehaver, M. Engesgaard (f. 1871) Firmaet efter i 13 år at have drevet Forretningen i Østeraagade 10 i Aalborg.

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

M. Simoni, vinfirma.

Jyllands ældste vinhandel.

Grundl. d. 2. maj 1805. af Daniel Simoni (f. 1772, d. 1843), der stammede fra en fransk
huguenotisk familie.

I 1840 overdrog han forretningen til sønnen, Marinus Simoni (f. 1812, d. 1900), og fra denne gik den over til S. E. Simoni (f. 1852, d. 1911).

I 1916 overtog Niels Christensen (f. 1873, d. 1932) firmaet, og med ham kom dette ind i
en opgangsperiode, som blandt andet markeredes ved, at man i 1925 tillige overtog J e n s
J e n s e n' s V i n h a n d e l i Viborg (grundlagt d. 24. aug. 1813), efter at dette firma
gennem 3 generationer havde været i grundlæggeren, kancelliråd, konsul Jens Jensens
slægts eje.

Ved Niels Christensens død overtoges begge firmaer af hans sønner, konsul Povl Christensen (f. 1901), konsul Niels Erik Christensen (f. 1904) og Ole Christensen (f. 1906).

De to førstnævnte har den daglige ledelse af forretningen i Aalborg, medens

sidstnævnte forestår Viborg-forretningen.

Adresse: Ved Stranden 7, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Simonsen & Møller, stevedore- og pakhusforretning.

Grundl. d. 21. sept. 1878 af P. Simonsen (f. 1854, d. 1932).

Indehavere siden 1945: Erik Bülow Møller (f. 1909) og Chr. Pedersen (f. 1889).

Adresse: Nørrebro 47, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage