Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 551
Skan - Skan

 

Skandinavisk Grammophon Aktieselskab.
Grundl. d. 13. juni 1903 af Emil Hartkopp (f. 1882, d. 1939), efter hvis død sønnen, Eugen
Hartkopp (f. 1906), tiltrådte som direktør for selskabet.

 

 

        

Emil Hartkopp                             Eugen Hartkopp

 

Bestyrelsen består af overretssagfører Aage Park (f. 1885), direktør, sir Ernest Fisk; London (f. 1882), landsretssagfører Jul. Møller (f. 1892) og ovennævnte direktør Eugen Hartkopp.

Aktiekapitalen andrager 350.000 kr. Reserver pr. 30. juni 1950: 240.000 kr.

Selskabet har generalrepræsentation for Electric & Musical Industries Ltd., Hayes, Middlesex, England, der er Europas største industrivirksomhed i grammofonbranchen.

E.M. I.'s produkter er kendt verden over under varemærket: "His Master's Voice"-grammofoner og grammofonplader, optagelsesanlæg. radio-modtagere, fjernsynsmodtagere og elektriske husholdningsartikler. Columbia-grammofoner og grammofonplader. Parlophone- og Odeon-grammofonplader. Marconiphone-radiomodtagere, sender- og modtagerrør. E.M.I. producerer endvidere radar-anlæg, komplette fjernsynsanlæg og senderstationer med tilhørende filmsanlæg. katodestrålerør til fjernsynsanlæg, magnetiske bånd- og plade optagelsesapparater, forstærkeranlæg, magneto-foner, trådløs

 

 

Høffdingsvej nr. 18,

 

 

telefoni og i øvrigt elektron fysiske anlæg af enhver art samt E.M.I. dielektriske og induktions-forvarmere til industrien.

I 1948 flyttede selskabet til den nuværende adresse for her a optage fabrikationen af grammofonplader m. m.

Adresse: Høffdingsvej 18, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

A/S Skandinavisk Gummi-Compagni, gummi-fabrik, regnfrakker, kunstlæder (fabrikation og en gros).

Grundl. i 1888 og i 1896 (vedtægter af jan. 1897) overgået til aktieselskab.

Direktør (siden 1940): Fritz Auckenthaler von Thurnstein (f. 1906).

Adresse: Rugårdsvej 40, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skandinavisk Kaffe- & Kakao-Kompagni A/S.
Grundl. d. 16. maj 1900 som aktieselskab.

Den første bestyrelse bestod af Thor Christian Erichsen (f. 26. maj 1842, d. 25. nov. 1930) og
Sophus Anton Bonnevie Lorentzen. Førstnævnte var firmaets direktør.

I 1901 tiltrådte Aa. Ehrhardt (f. 1877, d. 1942) som direktør og T. C. Erichsen blev bestyrelsesformand.

Direktør Ehrhardt afløstes i 1943 af den tidligere prokurist, Em. Johansen (f. 11. aug. 1881), der var selskabets direktør indtil 1. jan. 1950, da han efterfulgtes af direktør Bjørn Ehrhardt (f. 28. maj 1907) og direktør Poul Jensen (f. 25. nov. 1899).

Selskabets bestyrelse består af direktør Johan Styhr (f. 1879), der er formand, overretssagfører O. Bay (f. 27. okt. 1877), der er næstformand og direktør S. A. Petersen (f. 7. nov. 1889).

Aktiekapitalen er på 200.000 kr.
Adresse: Frihavnen, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skandinavisk Kartonfabrik ved H. Reinicke.
Grundl. d. 21. april 1887 af Aug. Reinicke (f. 12. dec. 1859, d. 3. dec. 1932).

Den 1. juni 1915 indtrådte sønnen, H. Reinicke (f. 7. juni 1891), i firmaet.

Efter grundlæggerens død videreførtes firmaet af enken, fru C. Reinicke, med sønnen som bestyrer; denne overtog i 1938 firmaet som eneindehaver.

Firmaet fremstillede til at begynde med fotografiske kartons, men er i årenes løb gået over til mere at beskæftige sig med kartonnage og prægede reklameskilte.

Adresse: Frederiksholms Kanal 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skandinavisk Metaltraadvarefabrik.

Grundl. i 1908 af E. Grasmüller (d. 1934).

Indehaver (siden 1934): Axel Højnæs (f. 1896).

Adresse: Slotsgade 28, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skandinavisk Musikforlag A/S.

Grundl. d. 19. marts 1910 af H. L. Christiansen (d. 1921) og M. O. Rickfelt (f. 1882). Omdannet til aktieselskab i 1930.

Nuværende leder: ovennævnte M. O. Rickfelt.

Adresse: Borgergade 2, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skandinavisk Møbel- & Tæppelager.

Grundl. i 1885 af Th. Graff (d. 1929).

Nuværende indehaver: sønnen, Knud Graff (f. 1896).

Adresse: Kultorvet 14, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skandinavisk Perolin Fabrik, kemisk fabrik.
Grundl. d. 14. juni 1906 af et aktieselskab under direktion af H. B. Schultz (f. 1860,
d.
1935). Indehaver (siden 1932): Frank Nordon (f. 1891).

Adresse: Vermundsgade 21, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage