Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 553
Skiv - Skto
 

                              

Skive Kulkompagni A/S.

Stiftet d. 10. marts 1904 af købmand F. A. Harder og proprietær P. Odgaard, som udgjorde den første bestyrelse. Knud Kielgast var den første direktør.
Han efterfulgtes af P. J. Stjernholm Falkenberg. Efter hans død i 1939 blev konsul A. M. Andersen bestyrelsesformand og direktør.

I 1949 tiltrådte fru Else Marie Falkenberg og Harald Junge som direktører.

Bestyrelsen består nu af fru Falkenberg, forvalter P. C. Falkenberg og direktør H. C. Baagøe Andersen.

Selskabets aktiekapital er på 150.000 kr.
Adresse: Torvegade 8, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skive Løveapotek.

Oprettet d. 21. april 1801 som filial til Viborg Svane Apotek.

Apotekets første indehaver: Peter Valeur (f. 1771, d. 1845).

Indehaver siden 1919: Emil Georg Esfelt (f. 1887).

Adresse: Adelgade 2, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skive Markfrøkontor A/S, markfrøforretning.
Grundl. d. 23. juli 1897 af H. Bandholtz og i 1902 overgået til et aktieselskab.

Bestyrelsen består af gårdejerne C. Ausum, K. Hvidberg, J. M. Skou og landbrugskandidat Markus Bjerre (f. 23. marts 1884); sidstnævnte er direktør for selskabet siden 1931.

Aktiekapital: kr. 100.750.
Adresse: Søndergade 2, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skive Materialhandel.

Grundl. i 1879 af cand. pharm. Alfred Bolvig (f. 1848).

Indehaver (siden 1944): fru E. Dalgaard Jensen (f. 1899).

Adresse: Frederiksgade 1, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skive Social-Demokrat.

Første nummer af bladet udkom d. 16. marts 1902.

Nuværende redaktør: Jens Eriksen (f. 1911).

Adresse: Torvegade 14, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skive Sparekasse.

Stiftet i 1857. Tilsynsrådets formand: dommer K. M. Lorentzen.

Direktion: N. P. Nielsen (f. 1885) (siden 1929) og A. Andersen (f. 1900) (siden 1929).

Adresse: Torvet, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skive Tobaksfabrik A/S.

Grundl. d. 1. febr. 1893 af C. Chr. Jespersen.

I 1947 overtoges fabrikken af et aktieselskab, stiftet 30. april s. å. Købmand H. M. Nielsen er formand i selskabets bestyrelse og tillige dets direktør.

Adresse: Ågade 20, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skive Tømmerhandel A/S.

Grundl. d. 6. marts 1874. Ved selskabets stiftelse overtoges de til følgende 7 forretninger hørende trælastafdelinger: H. B. Kloch's (overtaget af denne efter P. Lund i 1854); Sund & Harder's (grundl. i 1852 af Anders Jensen); P. Hestbek's (grundl. af P. Brix og i 1868 overtaget af P. Hestbek); Andreas Sørensen's (grundl. ca. 1830 af Thomas Alstrup); Lund & Jørgensen's (grundl. af Jens Sørensen og i 1866 overtaget af Lund og Jørgensen); O. C. Godskesen's (grundl. i 1866); Jens Riis (grundl, af prokurator Mikkel Thorup og overtaget d. 1. nov. 1869 af Jens Riis).

Stifterne var disse syv forretningers interessenter: H. B. Kloch, Sund og Harder, P. Hestbek, O. C. Godskesen, Andr. Sørensen, Jens Riis samt J. St. Lund og Jørgensen.

Direktionen kom til at bestå af: købmændene Pv.Hestbek (f. 1837, d. 1913), Jens Riis (f. 1838, d. 1904) og H. B. Kloch (f. 1826, d. 1905).

Til bestyrer af udsalget ansattes S. J. Westergaard (f. 1837, d. 1911); han afløstes i 1876 af Hans Brøchner, som fratrådte i 1879. Hans efterfølger blev Henrik Græpel (f. 1848, d. 1926).

I 1889 afløstes denne af Johannes Jacobsen (f. 1863, d. 1933), der ansattes som direktør og som sad i denne stilling til sin død i 1933. Ved sidstnævntes død blev firmaets mangeårige prokurist, Th. M. Ingstrup (f. 1884) direktør for selskabet.

Bestyrelsen består af købmand Hans Baagø Andersen, der er formand i bestyrelsen, fru Paula Kamp, fru Ellen Riis Andersen, fru Edith Riis Hirth, København, samt direktør Th. M. Ingstrup.

 

Th. M. Ingstrup

 

Aktiekapitalen var ved stiftelsen på 52.000 kr., hovedsagelig indbetalt ved værdien af de sammenslåede tømmerlagre. Den er nu på 190.000 kr.

Adresse: Asylgade 3, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Forsikrings-Aktieselskabet Skjold.

Stiftet d.24. sept. 1884.

Selskabets første bestyrelse bestod af generalløjtnant, kammerherre H. A. T. Kaufmann (f. 1819, d. 1905), professor, dr. phil. T. N. Thiele (f. 1838, d. 1910) og overretssagfører C. de Fine Skibsted (f. 1839, d. 1902).

Selskabets første direktion var Jørgen Peder Gram (f. 1850, d. 1916), som var direktør til 1910.

Nuværende bestyrelse: kontorchef H. Chr. Kerrn (f. 1873), direktør J. J. Tannenberg (f. 1883) og Landsretssagfører A. Trolle (f. 1909).

Nuværende direktør: Laur. Frederiksen (f. 1888), der tiltrådte i 1942.

Aktiekapitalen er på 2 mill. kr.
Adresse: Amaliegade 27, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vilh. Skjoldfensen, manufakturforretning.
Grundl. i 1900 af Vilh. Skjoldjensen (f. 1873, d. 1943).

I 1943 overtaget af enken, fru Elna A. V. Skjoldjensen.

Adresse: Nørrebrogade 116, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Soland N. F. Skogstad, blikkenslager-, gas- og vandmesterforretning.

Grundl. d. 28. jan. 1826 af Soland Olsen Skogstad (f. 1798, d. 1878).

I 1900 overtaget af Soland N. F. Skogstad (f. 1860, d. 1932).

Nuværende indehaver: L. Skogstad (f. 1888).

Adresse: Slotsgade 24, Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skotøjsfabrikken 1900 ved E. Oldenburg, skotøjsreparation.

Grundl. d. 1. marts 1900 af Chr. Oldenburg (f. 1872, d. 1948) og i 1930 overtaget af sønnen, E. Oldenburg (f. 1902).

Adresse: Gammel Kongevej 154, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 
Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage