Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 557
 

F. L . SMIDTH & Co. /s

 

Ingeniørfirma, hvis særlige område er projektering og anlæg af fabrikker for cementindustrien og beslægtede industrier og udformning af maskiner til sådanne industrier.

Firmaet F. L. Smidth grundlagdes d. 2. jan. 1882 af ingeniør Verner Frederik Læssøe Smidth (f. 1850, d. 1899), der kort efter grundlæggelsen (henholdsvis i 1884 og 1885) antog ingeniørerne Poul Sehested Harald Larsen (f. 1859, d. 1935) og Einar Alexander Foss (f. 1858, d. 1925) som medarbejdere.

På femårs jubilæumsdagen blev de to medarbejdere gjort til medindehavere, og firmaet ændrede navn til F. L. Smidth & Co. Den 25. okt. 1925 omdannedes firmaet til et aktieselskab, F. L. Smidth & Co. A/S.

Firmaet har opført et meget stort antal cementfabrikker i alle verdensdele og leveret den fuldstændige maskinelle udrustning hertil. Desuden har firmaet leveret maskiner til en lang række cementfabrikker jorden over.

F. L. Smidth & Co. A/S har i årenes løb frembragt en række særkonstruktioner af

banebrydende beskaffenhed for cementindustriens tekniske udvikling, og firmaet har til stadighed været førende på dette område jorden over.

Allerede i 1890 oprettedes en afdeling i London, senere omdannet til et særligt engelsk selskab, F. L. Smidth & Co., Ltd., London, og hertil kom efterhånden tilsvarende selskaber eller repræsentationer i Paris, Lübeck, New York, Tokyo, Shanghai, Madrid, Bombay etc.

Hovedparten af maskinerne fremstilles på firmaets maskinfabrik i Valby,

Valby Maskinfabrik & Jernstøberi.

 

 

Valby Maskinfabrik og Jernstøberi

 

 

 

Vestergade nr. 33

 

I nær tilknytning til F. L. Smidth & Co. A/S arbejder maskinfabrikker,

cementfabrikker, eternitfabrikker etc. i en række lande.

Virksomheden ledes af et direktionsråd bestående af: direktør N. Max Jensen, formand, civilingeniør Erik Ramsby og direktør Erik Thune.

Nuværende bestyrelse: direktør N. Max Jensen, R. af Dbg., formand, minister N. P. Arnstedt, K. af Dbg. Dbm. p p., civilingeniør Einar P. Foss, R. af Dbg., hofjægerme-
ster Torben Foss, R. af Dbg., Dbm. p.p., overkirurg, dr. med. Tage Kjær,
ingeniør Børge Nissen, direktør F. Smidth, R. af Dbg., fru Katha Srnidth og direktør Erik Thune, R. af Dbg. p. p.

Adresse: Vestergade Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage