Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 565
Spar - Spar

 1883).

Administrerende direktør (siden 1928): Chr. Torp-Pedersen (f. 12. marts 1891).

I årene 1938-39 opførtes nybygningen på den nuværende adresse, hvortil Sparekassen
flyttede i marts måned 1939 fra den tidligere bygning på Torvet.

Adresse: Baggersgade 3, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sparekassen i Nykøbing paa Falster.

Stiftet d. 28. jan. 1828. Sparekassens første bestyrelse bestod af: overauditør. justitsråd, birke dommer Krüger, kammerråd, inspektør Smith, stadshauptmand, kancelliråd, købmand Schultz og amtsforvalter Parelius.

I sparekassen indestod den 1. april 1950 65.860 mill. kr. og reservefonden udgjorde samtidig 4.958 mill. kr.

Direktør siden 1941: L. P. Hansen (f. 1884).
Adresse: Langgade 5, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Spare- og Laanekassen for Nykjøbing M. og Omegn.

Stiftet d. 15. sept. 1852 på initiativ af boghandler J. P. Dyhr (d. 1866).

Nuværende direktør: A. C. Jørgensen (f. 1899).

Adresse: Kirketorvet, Nykøbing M.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sparekassen for Næstved og Omegn.

Grundl. d. 21. juli 1866 på initiativ af malermester Bischoff (d. 1880) og købmand Zoffmann (f. 1824, d. 1905) og havde til 1876 kontor på rådhuset, boede derefter til leje i den nuværende bygning, som sparekassen købte i 1910.

Ledelsen består af et tilsynsråd, hvis formand er amtmand S. Wechselmann (f. 1904),
og hvis Øvrige medlemmer er tømrermester, amtsrådsmedlem Evald Henriksen, Tybjerglille, gårdejer, amtsrådsmedlem Th. Larsen, Ulstrup, murermester Charles Mortensen, Næstved, købmand Rasmus Nielsen, Næstved, baron Axel Reedtz-Thott, Gaunø og forretningsfører S. Engelhardt Sørensen, Næstved, samt af den konstituerede direktør Heine Madsen.

Adresse: Hjultorvet 12, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Spare- og Laanekassen for Haandværkere i Odense.

Grundl. d. 25. okt. 1864.

Tilsynsrådets formand: skomagermester A.· V. Rasmussen.

Nuværende direktion: H. V. Olsen (f. 3. marts 1883).

Adresse: Nørregade 53, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sparekassen for Præstø By og Omegn.

Stiftet i 1845. Tilsynsråd: hofjægermester C. Wolff-Sneedorff, kammerherre T. Hage, redaktør K. A. C. Bruun, hofjægermester, baron Tage Reedtz-Thott, kammerherre, greve Kristian Knuth, politimester C. P. Koefoed og dommer J. C. Christiansen. Direktør (siden 1925): cand. jur. C. F. S. Møller (f. 1892).

Adresse: Adelgade 91, Præstø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sparekassen for Randers By og Omegn.

Stiftet den 26. nov. 1829.

Tilsynsrådets formand: amtmand Povl Holck, Randers.

Nuværende direktør: cand. jur. H. L. Berneke (f. 1902), tiltrådt i 1940.

Adresse: Middelgade 1, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Spare- og Laanekassen for Ribe By og Omegn.

Stiftet d. 6. juni 1846 af 8 Ribe-borgere.
Direktør (siden 1942): A. Dalgas Bunch (f. 1896).

Adresse: Sortebrødregade 7, Ribe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sparekassen for Ringsted og Omegn.

Grundl. d. 2. maj 1832 på initiativ af by- og herredsfoged, senere konferensråd, C. J. C. Harhoff (f. 1786, d. 1871).

Nuværende direktør: overretssagfører Ludvig Svendsen (f. 1887).

Adresse: Torvet, Ringsted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sparekassen for Roskilde By og Omegn.
Grundl. d. 3. nov. 1833 på initiativ af overlærer Johs. Hage (f. 1800, d. 1837).

 

Sparekassen for Roskilde By og Omegn

 

Nuværende formand for tilsynsrådet er siden 1939: gårdejer J. P. Jacobsen, Ørsted.

Nuværende direktør siden 1945: Svend Holme (f. 1891).

Indlånskapital: 69 mill. kr.

Adresse: Stændertorvet 4, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Spare- og Laanekassen for Silkeborg og Omegn.

Oprettet d. 10. nov. 1860.

Tilsynsrådets formand: direktør A. Hansen. Direktør (siden 1932): C. C. L. Albrechtsen (f. 1889).

Adresse: Vestergade 3, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sparekassen for Skagen og Omegn.

Stiftet d. 1. juli 1862.

Direktør (siden 1947): P. K. Jacobsen (f. 1905).

Det nuværende tilsynsråd består af direktør A. M. Nielsen, der er formand, fiskeeksportør J. Bagh, elektricitetsværksbestyrer C. Løgstrup, murermester L. C. T. Stølt, fiskeskipper N. S. Bødker, købmand E. A. J. Winther og opsynsmand Holger Hansen.

Adresse: Sct. Laurentiivej 23, Skagen.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Spare- og Laanekassen for Skanderborg By og Omegn.

Stiftet d. 4. jan. 1856.

Nuværende direktion: murermester Aage Wegener og gårdejer Ole Brandt, Mesing.

Adresse: Skanderborg.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage