Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 573
Sten - Stin

 

H. Stenderup & Søn's Eftf., Indeh. Aage M. Nielsen, købmandsforretning.

Grundl. d. 14. nov. 1888 af H. Stenderup (d. 1936).

Indehaver (siden 1. juni 1938): Aage M. Nielsen (f. 1909).

Adresse: Nyenstad 2, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Stenderup Teglværk.

Overtaget i 1804 af Nis Paulsen Bech (f. 1875, d. 1946); i 1946 overtaget af Sv. Aa. Bech (f. 1910).

Adresse: Stenderup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Stenhuggeriet Norden A/S.

Grundl. d. 10. okt. 1910 af et aktieselskab under direktion af L. M. W. Krestensen (f. 1859, d. 1927). Denne afløstes i 1927 af P. F. Jensen (f. 1882) og K. J. Nyboe (f. 1892). Sidstnævnte er enedirektør siden 1948.

Bestyrelsen består af direktøren, der er formand, sagfører Vilh. Christiansen (f. 1873) og cand. act. J. Nyboe (f. 1920).

Adresse: Omøgade 26, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Steno Apotek i København.

Åbnet d. 26. sept. 1901.

Apotekets første indehaver var Albert Emil Gottlieb (f. 1854, d. 1931).

Indehaver (siden 1. marts 1932): Otto Frantz Funch Petersen (f. 1884).

Adresse: Vesterbrogade 33, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

P. J. Hansen-Stensager & Søn, skrædderforretning.

Grundl. d. 18. april 1899 af P. J. Hansen-Stensager (f. 1872, d. 1936).

Efter denne overtaget af sønnen, Alfr. Stensager (f. 1894).

Adresse: Valdemarsgade 3, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

William Stensbøl, hørkramforretning.

Grundl. i 1885 af Hans Pedersen (f. 1860, d. 1935).

I 1918 overtaget af brødrene Emil Stensbøl (f. 1893) og William Stensbøl (f. 1886). Sidstnævnte er eneindehaver siden 1932.

Adresse: Istedgade 50, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Th. Stensgaard, aut. gas- og vandmester.
Grundl. d. 4: april 1898 af Th. Stensgaard (f. 1866).

Indehavere siden 1943: Aa. Stensgaard (f. 1907) og G. Stensgaard (f. 1918).

Adresse: Gammel Banegårdsvej 3, Middelfart.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Stenstrup og Odense Teglværkers Kontorer.
Stiftet i 1901 som salgsorgan for 13 fynske teglværker. Forretningsførere: S. F. Thestrup (leder af Stenstrup-kontoret siden stiftelsen) og Johs. A. Jensen (leder af Odense-kontoret siden 1941).

Adresse: Stenstrup og Albanitorv 8, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Stentoft & Pedersen, snedkerforretning.

Grundl. d. 19. nov. 1904 af Th. Stentoft (f. 1874, d. 1947) og Erik Pedersen-Ærø (f. 1874). Sidstnævnte er fremdeles indehaver af firmaet; siden 1936 sammen med Sigurd Pedersen-Ærø (f. 1902).

Adresse: Algade 53, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Emil Stephensen's Eftf., speditionsforretning.
Grundl. d. 10. okt. 1898 af Emil Stephensen (d. 1904).

Indehaver siden 1945: E. Juul Eilersen (f. 1905).

Adresse: Amaliegade 31 B, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Hotel Stevns (den gamle Postholdergaard) i Store Heddinge.

Grundl. ca. 1840. Indehaver: E. Theilmann-Møller.

Adresse: Algade 2, Store Heddinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Stevns Kridtbrud og Kridtslemmeri A/S, se Jydske Kalkværker A/S, side 301.

 

Sthyr & Kjær A/S, kolonialhandlerfirma en gros, er grundlagt den 2. aug. 1866 af Selgen Sthyr (f. 1837 i Frederikshavn, d. 1922) og P. B. Kjær (f. 1835 i Marslev, d. 1911).

I 1875 optoges Selgen Sthyrs broder, apotheker P. C. A. Sthyr (f. 1835, d. 1916), i firmaet.

I 1893 trådte P. B. Kjær ud af firmaet, og i

 

 

Forretningsbygningen i Rådhusstræde

 

1894 indtrådte Selgen Sthyrs søn, Hans Hald Sthyr (f.1868, d. 1944).

I 1888 oprettedes en sodafabrik, som i 1896 overgik til Akts. Sodafabrikkerne, og i 1899 en kartoffelmelsfabrik ved Holstebro, som senere omdannedes til sukkerraffinaderi, der nedbrændte 1912.

I 1913 udtrådte P. C. A. Sthyr, og fra 1919 har firmaet været drevet som aktieselskab
med Hans Hald Sthyr som formand.

Aktiekapital: kr. 1.250.000.

Nuværende bestyrelse: direktør Johan Sthyr (f. 1879),

formand, overretssagfører Oluf Bay (f. 1877) og

overretssagfører Valdemar Koefoed (f. 1886).

Direktionen (siden 1942): S. A. Hilkjær Petersen (f. 1889) og

R. V. Sommerset (f. 1890).

Adresse: Rådhusstræde 13, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Eduard Stilling, urmagerforretning.

Grundl. d. 1. okt. 1890 af Eduard Stilling (f. 1865, d. 1939).
Indehaver siden 1939: A. Damm (f. 1901).

Adresse: Torvegade 3, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

J. Chr. Stilling, købmandsforretning.

Grundl. d. 6. marts 1896 af J. C. L. Stilling (f. 1869), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Østertorv 18, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

V. Stilling & Søn, malerforretning.

Grundl. i 1900 af V. Stilling (f. 1870, d. 1942).

I 1942 overtaget af sønnen, Kai Stilling (f. 1901) (medindehaver 19·33).

Adresse: Mantziusvej 3, Hellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

V. Stilling-Andersen, grossererfirma. se The Danish Butter Export Union, Ltd., side 118.

 

STINCK´s FORLAG OG BOGHANDEL

Er grundlagt i 1846 af Carl Waldemar Stinck (d. 1870). I 1873 overtoges den af H. Haagensen (f. 1845, d. 1898) og A. Lind (d. 1889). I 1898 gik Sortimentsboghandelen over til  Axel Wilhjelm, medens Forlagsvirksomheden fortsattes af M. Haagensens Enke, Petra Haagensen. Boghandelen forenedes i 1908 med Firmaet V. Thaning & Appel.

Adresse: Linnésgade 26, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage