Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 577
Strø - Stær

 

 

han sin søn, Knud Strøyberg (f. 1895) og daværende prokurist i firmaet, Axel Pedersen
(f. 1892) som medindehavere, og samtidig ændredes firmanavnet til det nuværende.

 

N. K. Strøyberg & Co., Aalborg

 

De to sidstnævnte overtog firmaet ved N. K. Strøybergs død i 1922.

Adresse, Nyhavnsgade 11, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Strøyer & Mørck A/S, grossererfirma i trikotage og babykonfektion.

Grundl. d. 5. aug. 1879 af Charles Johannes Strøyer (f. 1846, d. 1928) og Gustav Lauritz Mørck (d. 1892).

I 1917 optoges Holger Emil Strøyer (f. 1879, d. 1938) som medindehaver.

Firmaet omdannedes til aktieselskab i 1922, og dette selskab overtoges i 1928 af aktieselskabet Andreas Erichsen & Co., som viderefører begge firmaer under navnet

S t r ø y e r & M ø r c k  A/S.

Selskabets nuværende bestyrelse består af konsul Chr. Eff, Kolding (f. 1868), overretssagfører E. Falkenberg Rasmussen (f. 1892) og direktør Anker Holm (f. 1896).

Direktør siden 1914: J. W. Gotfredsen (f. 1882).

Adresse: Farvergade 17, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Stubbekøbing Apotek.

Oprettet d. 15. juni 1813.

Apotekets første indehaver: Thøger Christian Aamodt. (f. 1780, d. 1831).

Indehaver siden 1946: H. Chr. Køpke (f. 1892).

Adresse: Stubbekøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Stubbekøbing Avis (Falsters Folkeblad og Avertissementstidende).

Stiftet i 1860 af lærerne A. C. Hansen, Gundslev og Jørgensen, Horbelev

(senere Vaalse), kaptajn Hjorth, Skovbygaard og agent Wied, Stubbekøbing,
Bladets første nummer udkom d. 2. okt. s. å.

Bladets første redaktør: M. J. Berendt (d. 1866).

I 1868 overtoges bladet af H. V. Slengerik (d. 1901). fra 1883-97 var sønnen, Carl
Slengerik (f. 1859, d. 1923), redaktør og udgiver.

Denne efterfulgtes af Kristian Føns til 1933.

Den 1. juni 1933 overtoges bladet af "De lolland-falsterske Venstreblade A/S 1914", der
har hovedkontor i Nykøbing F., med N. P. Nielsen (f. 1898)
som ansvarlig og K. Reslow
Olsen (f. 1903) som stedlig redaktør.

Selskabet udgiver tillige i fællesskab med "Lolland-Falsters Folketidende I/S", annoncebladet "Stubbekøbing Avis - Nordfalsters Avis"
fredagsudgave.

Adresse: Stubbekøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

P. H. Stuhr, automobilforhandler.

Grundl. d. 11. dec. 1909 af P. H. Stuhr (f. 1883), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Alsgade 22, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Stukfabriken Danmark ved H. C. Carlsen & Søn.

Grundl. d. 14. maj 1907 af H. C. Carlsen (f. 1878, d. 1947).

I 1947 overtaget af sønnen, H. S. Carlsen (f. 1912) (medindehaver 1935).

Adresse: Tingvej 97 B, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Karl Styrbæk's Bogtrykkeri.

Grundl. i 1905 af F. C. Alstrøm.

I 1926 overtaget af Karl Styrbæk (f. 1896).

Adresse: Torvet, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

C. Stürup & Co.'s Eftf. A/S, trælast- og tømmerhandel.

Grundl. d. 29. marts 1879 af Carl Otto Marius Stürup og Christian Sophus Stilling.

I 1908 omdannet til et aktieselskab: Direktør (siden 1942): konsul Erik Bang (f.
1906).

Adresse: Munkegade 1, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Herluf Stæhr, købmandsforretning.

Grundl. i 1772 af Peder Tøxen (f. 1728, d. 1793). Ca. 1928 overtaget af Herluf Stæhr (f. 1901, d. 1944) og i 1944 af fru B. Stæhr.

Adresse: Brogade 7, Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Harald Stærke, Erik Stærke's Eftf., isenkram- og radioforretning.

Grundl. d. 8. dec. 1898 af Erik Stærke (f. 1874, d. 1948).

Overtaget d. 15. jan. 1929 af dennes søn, Harald Stærke (f. 1903).

Adresse: Vestergade, Ærøskøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Stærmoses Eftf. ved J. E. Raaen Rasmussen, kolonial, fløde og chokolade en gros, værktøjs- maskiner, pladebearbejdningsmaskiner og værktøj.

Grundl. d. 1. febr. 1888 af F. V. Hansen Stærmose (f. 1863).

I 1920 overtaget af J. E. Rasmussen (f. 1884) og i 1943 af dennes søn, J. E. Raaen Rasmussen (f. 1909).

Adresse: Sankt Anne Plads, Mageløs, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Frederik Stærmose, snedkerforretning.

Grundl. d. 19. maj 1875 af J. Chr. Stærmose (f. 1847, d. 1911).

Indehaver (siden 1912): Frederik Stærmose (f. 1883).

Adresse: Gravene 8, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 
Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage