Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder. 
Side 586
Sæby - Sølv
 

I 1935 blev firmaet omdannet til et aktieselskab med Johs. Larsen som direktør.

Dette aktieselskab hævedes i 1940 og virksomheden overtoges af Frederikshavn Savværk
og Tømmerhandel A/S med dettes direktør P.
Madsen (f. 1899, d. 1942) som direktør.

Denne efterfulgtes af sin broder, C. J. Madsen (f. 1901), som var direktør til 1948, i hvilket år firmaet overtoges af et nyt aktieselskab med Niemann Madsen (f. 1899) som direktør.

Bestyrelsen består af direktøren, Niemann Madsen, fru Ragnhild Madsen (f. 1902) og læge
N. C. Bjerregaard (f. 1916).

Adresse: Chr. Pedersens Vej 1, Sæby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Aug. Sædder, maskinfabrik.

Grundl. d. 12. sept. 1876 af Carl August Sædder (f. 1850, d. 1929), der året efter i forening med broderen, P. E. Sædder, oprettede firmaet Brdr. Sædder; senere blev C. A. Sædder eneindehaver af forretningen, som han derefter drev under firmanavnet Aug. Sædder, indtil han i 1920 i forening med Julius Christian Poulsen (f. 24. dec. 1887) dannede firmaet Sædder & Poulsen.
Ved sidstnævntes udtræden i 1924 blev Aug. Sædder eneindehaver af forretningen og antog det nuværende firmanavn.

Den, 1. okt. 1927 overtog J. Christian Poulsen firmaet som eneindehaver.

Adresse: Borgergade 10, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sækkeleje Kompagniet A/S, fabrik for sække, presenninger samt salg af sejlmager- og rebslagervarer.

Selskabet stiftedes d. 2. dec. 1911 som handels- og udlejningsaktieselskab med disse varer, men optog senere egen fabrikation.

Den første bestyrelse bestod af T. J. Ibsen (f. 1870, d. 1947), T. L. A. Nielsen (f. 1886) og M. K. Andersen (f. 1884).

Den nuværende bestyrelse består af ovennævnte direktør M. Andersen, overretssagfører Svenning Larsen (f. 1871), repræsentant Poul Ibsen (f. 1905) samt selskabets direktører: ovennævnte T. L. A. Nielsen og Kai Jensen (f. 1893). Sidstnævnte indtrådte i direktionen i 1928.

Aktiekapitalen, der ved stiftelsen var på 12.000 kr., er efterhånden udvidet til 1 ½ mill. kr.

Adresse: Helsingørsgade 20-22, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

VILHELM SØBORG´S EFTERFØLGER

Litografi, Bog- & Stentrykkeri samt Papirforretning en gros, er grundlagt 1853 af Vilhelm Theodor Søborg ( f. 1823, d. 1897). Den nuværende Indehaver: Fred. Solem overtog Forretningen 1893.

Adresse: Stormgade 8, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Vilh. Søborg's Eftf. A/S, litografisk anstalt, offset- sten- og bogtrykkeri.

Grundl. i 1853 af Vilhelm Theodor Søborg (f. 1823, d. 1897) og i 1893 overtaget af Frederik Solem (f. 1859, d. 1930). Omdannet til aktieselskab i 1933.

Nuværende direktør: kaptajn E. Valentiner-Branth (f. 9. febr. 1894).

I 1945 erhvervedes ejendommene på den nuværende adresse.

Adresse: Amaliegade 11, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

SØDRING & Co.

Mineralvandsfabrik. I 1855 oprettedes en Interessentskanskontrakt mellem Kammerherre Greve Knuth til Knuthenborg og C. H. Sødring (f. 1822 i Bergen, d. 1881) om at anlægge og drive en Mineralvandsfabrik i Kbhvn. Den trådte i Virksomhed i 1856. Da Grev Knuth døde i 1860, blev Sødring Eneindehaver, og efter dennes Død i 1881 gik Fabrikken over til hans Søn, Chr. N. R. Sødring,

Adresse: Østerbrogade 70, København.

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

fh. Sødring & Co.'s Eftf., Arnold Sørensen, mineralvandsfabrik.

Grundl. i 1870 af firmaet Sødring & Co., Kbhvn.

Den nuværende indehaver, fabrikant Arnold Sørensen (f. 18. juli 1879), overtog fabrikken d. 1. jan. 1926.

Adresse: Brettevillesgade 15, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Søe-Jensen & Co., Kiøbenbavn's Dørgreb- & Metalvarefabrik.

Grundl. d. 30. okt. 1862 af Carl Hansen (f. 1837, d. 1894). Indehaver (siden 1937): A. C. Søe-Jensen (f. 1899).

Adresse: Fabrik: Godthåbsvej 6, Kbhvn. F.

Udsalg: Gråbrødretorv 8, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

A. SØEBORG´s FABRIKKER

Cacao- og Chokoladefabrik, er grundlagt i 1849 af A. Søeborg (f. 1804, d. 1892), som i 1872 optog sin Søn, F. V.M. Søeborg (f. 1840) i Firmaet. I 1903 overtoges Virksomheden af den nuværende Indehaver, Herluf Rubow (f. 1869). I 1892 flyttedes Virksomheden til dens nuværende Lokaler.

Adresse: Jagtvej 95, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

A. Søeborg's Fabriker A/S, chokolade- og marcipanfabrik.

Grundl. i 1849 af A. Søeborg (f. 1804, d. 1892).

I 1872 overtaget af sønnen, F. Søeborg (f. 1840, d. 1917).

Denne overdrog i 1903 firmaet til cand. pharm. Herluf Rubow (f. 1869, d. 1948).

I 1941 omdannedes firmaet til et aktieselskab.

Bestyrelsen består af grosserer Harry A. Jensen, Roskilde, der er formand (f. 1889), grosserer Ove Juel-Christensen (f. 1890), grosserer E. Trock-Jansen (f. 1891) og gros-
serer Paul Wilhjelm (f. 1893).

 

 

Direktør: cand. pharm. C. N. Korsgaard (f. 1903) (siden 1941).

Adresse: Jagtvej 95-99, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

I. C. Søholm, manufakturforretning.

Grundl. d. 1. marts 1899 af Jens Fredborg (f. 1873).
Den 1. okt. 1910 overtaget af r. Christensen Søholm (f. 1888, d. 1947). Efter dennes
død
drives forretningen af fru Kristine Søholm.

Adresse: Sct. Laurentiivej 34, Skagen.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

P. Søht & Co., eksport- og assuranceforretning.

Grundl. d. 31. juli 1877 af Carl Søht (f. 13. juli 1844, d. 1929) i broderen P. Søhts navn.
Indehaver siden 1924: Wald. Rasmussen (f. 1883).

Adresse: Store Kongensgade 68, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Søkonditoriet, bageri.

Grundl. ca. 1840. I 1943 overtog Juel Andersen (f. 1903) og Svend Bejlegaard Jensen (f. 17. aug. 1915) forretningen. Den 1. okt. 1948 trak Juel Andersen sig tilbage, hvorefter Svend Bejlegaard Jensen viderefører forretningen som eneindehaver.

Adresse: Nørrebrogade 12, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

V. Sølbeck,viktualieforretning.

Grundl. d. 9. april 1898 af Chr. P. Sølbeck (f. 1873, d. 1948).
Nuværende indehavere: sønnen, V. P. Sølbeck (f. 1916) og enkefru Amanda Sølbeck.

Adresse: Istedgade 45, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

H. A. Sølling, bog- og papirhandel.

Grundl. d. 15. maj 1897 af Ludvig Voldby. Den 1. okt. 1901 overtaget af H. A. Sølling (f. 1873, d. 1906); fortsat af enken og i 1937 overtaget af sønnen, Otto Sølling (f. 1904).

Adresse: H. C. Ørsteds Vej 42, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Jacob Søltoft, købmandsforretning.

Grundl. d. 30. april 1910 af Jacob Søltoft (f. 1883), som fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Søndergade 31, Brørup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sølvtorvers Apotek i København.

Oprettet d. 13. maj 1898.

Apotekets første indehaver: Conrad Vilh. Aug. Brendstrup (f. 1850, d. 1931).
Indehaver siden 1. april 1940: Niels Chr. Tobiassen (f. 1886).

Adresse: Øster Farimagsgade 6, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage