Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 605
Told - Tran

 

Toldbodmøllen A/S.

Grundlagt d. 26. januar 1898 som personligt firma af P. Troensegaard (f. 1848, d. 1910) som hvede- og rugmølleri.
I 1905 overtoges møllen af sønnen, civilingeniør, cand. pharm. Niels Troensegaard

(f. 16. september 1873), der var dens leder til 1912, da Martin Christensen (d. 1917) ansattes som direktør.

 

Niels Troensegaard

 

Han afløstes af F. Weidlich, der var direktør til 1922, da den nuværende direktør C. J. Berring (f. 26. maj 1892), tiltrådte.

I 1941 indtrådte Niels Troensegaard atter i direktionen.

I 1928 overgik virksomheden til et aktieselskab med vedtægter af 20. februar 1928 og med en aktiekapital på 1.200.000 kr.

Selskabets stiftere var dampmøller Niels Troensegaard, direktør C. J. Berring og prokurist Gudmund Bützow-Rohde og dets første bestyrelse bestod af Niels roensegaard, der var formand, prokurist Bützow-Rohde og grosserer Georg Philip Pfaff.

Nuværende bestyrelse: dampmøller Niels Troensegaard, der er formand, direktør Vald.
Folker, Svendborg (f. 1887), direktør C. J. Berring, landsretssagfører Erik Petri (f. 1905), grosserer Hans Lund, Helsingør, og forstander Paul Holt (f. 1900).

Adresse: Ny Toldbodgade 23-25, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Tolderlunds Tømmerhandel A/S.

Grundl. d. 1. marts 1907 ved en sammenslutning af Hans Olsens Trælastforretning (grundl. d. 24. aug. 1857 af Hans Olsens fader) og den i 1895 af A. F. Tolderlund (f. 1866) fra den Grønvoldske forretning udskilte trælast- og isenkramafdeling.
Nuværende direktør: H. F. Tolderlund (f. 1894).

Adresse: Havnevej 7, Præstø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Andr. M. Tolstrup A/S, kul, korn og foderstoffer.

Grundl. i 1897 af Andr. M. Tolstrup (f. 1869) og i 1927 omdannet til et aktieselskab, hvis bestyrelse består af grundlæggerens nevø, Anton M. Tolstrup (f. 5. okt. 1899), der er selskabets direktør, samt af gårdejer E. Mellemkjær (f. 1897) og landsretssagfører P. Korup (f. 1905). Ejendommen, hvori virksomheden har til huse, ejes af direktør Anton Tolstrup.

Adresse: Nørregade 8, Brønderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Tommerup Teglværk A/S.

Grundl. d. 15. okt. 1910 som et aktieselskab under direktion af teglværksejer N. Rasmussen, Stegsted (f. 1854, d. 1938), og konservesfabrikant, etatsråd Mads Rasmussen, København (f. 1856, d. 1916).

I 1941 tiltrådte selskabets nuværende direktør, H. Chr. Rasmussen (f. 1918). Bestyrelsen består af direktøren, der er formand, fru direktør Karen Margrethe Rasmussen (f. 1892), der er næstformand, samt direktør M. J. Rasmussen.

Aktiekapitalen andrager 200.000 kr.
Adresse: Tommerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

P. Tondering, Jacob Mahler, læderhandel.
Grundl. i 1850 af P. Tondering. Den 1.
juli 1906 overtaget af Jacob Mahler, og siden da
filial af firmaet Jacob Mahler (se dette).

Adresse: Store Rådhusgade 3, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

J. P. Top's Eftf. A/S, jern-, stål-. rør- og sanitetsforretning.

Grundl. i 1898 af J. P. Top.
Omdannet til aktieselskab d. 15. marts 1949 med Svend E. Bjerre (f. 1923) som direktør.

Adresse: Haderslevvej 6, Aabenraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

N. Top, kolonial- og materialhandel.

Grundl. i 1875 af købmand Kastrup. Indehaver (siden 1943): N. Top (f. 1910).

Adresse: Dagmarsgade 11, Ribe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

N. Chr. Topp's Eftf., snedkerforretning.

Grundl. i 1880 af N. Chr. Topp (f. 1850, d. 1928).
Nuværende indehavere: O. Petersen (f. 1881) og A. N. G. Levy (f. 1893).

Adresse: Drejervej 9 B, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

VALDEMAR TORBENSEN´s EFTERFØLGER

Vognfabrik, er grundlagt  1846 af C. Ferd. Torbensen (d. 1903), der i 1876 optog sin Søn, Vald. Torbensen som Kompagnon; i 1907 overgik Virksomheden til de nuværende Indehavere, A. P. Andersen og Jens Olsen.

Adresse: Gothersgade 48, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Tornevang Teglværk.

Grundl. i 1893 af A/S Ny Kalkbrænderi stiftet 1889.

Siden 1911 ejes teglværket af A/S Frederiksholms Tegl- og Kalkværker (se dette).

Adresse: Birkerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

J. C. TORP

Grossererfirma, Manufakturforretning, er grundlagt 1840 af J. C. Torp (f. 1813, d. 1880), efter hvis Død Forretningen overgik til Sønnen, A. C. Torp (f. 1847).

Adresse: Højbroplads 8, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Joh. L. Torp, De Danske Skjortefabriker A/S.
Grundl. d. 11. nov. 1911 af Joh. L. Torp (f. 1884, d. 1944).

Omdannet til et aktieselskab i 1938.

Direktion (siden 1945): fru Esther Breining og Harry Torp (f. 1894).

Adresse: Blågårdsgade 22, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

To sætter Bo ved Chr. Høybye, møbelforretning,

Grundl. d. 3. marts 1908 af Chr. Høybye (f. 1882), som stadig er indehaver af  forretningen.

Adresse: Rosenørns Allé 18, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Chr. Tougaard, købmandsforretning.

Grundl. d. 1. okt. 1901 af Chr. Tougaard (f. 1874, d. 1937); i 1937 overtaget af enken, fru Louise Tougaard (f. 1884).

Adresse: Kohave Allé 20, Hørsholm.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Th. Toxværds Eftf., brændselsfirma.

Grundl. d. 13. juni 1854 af Th. Toxværd (d. 1906).

Nuværende indehaver: Aa. Ebbesen.

Adresse: Vestre Boulevard 13, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Holger Tranberg, købmandsforretning.

Grundl. d. 20. juli 1874 af L. P. Tranberg (f. 1844, d. 1899).

Indehaver siden 1947: Holger Tranberg (f. 1919).

Adresse: Hasle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Søren Trane's Broderiforretning ved M. Hasselriis.

Grundl. d. 24. aug. 1887 af Søren Trane (f. 1856, d. 1922).

Nuværende indehaver: frøken M. C. L. Hasselriis (f. 1880).

Adresse: Slotsgade 5, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage