Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 619
Weil - Wein
 

Iver C. Weilbach & Co. Salver & Svarrer A/S, nautisk etablissement.

Grundl. d. 24. nov. 1755 af sejl-, flag- og kompasmager Ivar Jensen Borger i Overgaden oven Vandet på Christianshavn.

 

I 1799 overgår forretningen til J. P. Weilbach, og i 1801 flyttede den til Ny Børs 52 (De Sex Søstre). I året 1887 deltes firmaet mellem I. C. Weilbach's sønner: I. S. V. Weilbach fik sejl- og flagmageriet og Iver C. Weilbach kompas- og instrumentforretningen.

I året 1901 flyttede Iver C. Weilbach kompas- og instrumentforretningen til Amaliegade, hvor den endnu har til huse.

I 1908 overtoges forretningen af kaptajn K. Prahl, og senere begyndte skibsførerne Carl V. Sølver (f. 1882) og Anker Svarrer (f. 1880, d. 1948) deres virksomhed som indehavere.

I 1949 overgik forretningen til et aktieselskab, hvis aktionærer alle er medarbejdere i firmaet.

Forretningen fabrikerer og forhandler kompasser og alle slags nautiske instrumenter og er udgiver af Nautisk Almanak og flere søfartstekniske bøger.

Adresse: Amaliegade 30, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

I. S. V. WEILBACH

Sejl- og Flagmagerfirma, kgl. Hofleverandør. Forretningens Grundlæggelse kan føres tilbage til 1747, da den nuværende Indehavers Oldefader Iver Jensen Borger nedsatte sig som Sejl-, Flag-, og Kompasmager, med Firmanavnet ”Weilbach” får den først i 1799, i hvilket År Forretningen overgår til Borgers Svigersøn, J. P. Weilbach (f. 1770, d. 1836). Efter ham går den over til Sønnen, I. J. Weilbach (f. 1805, d. 1895), der virkede til sit 80. År, da han overdrog den til sin Søn, I. S. V. Weilbach(f. 1854), som i 1899 erholdt Prædikatet ”kgl. Hofleverandør”.

Adresse: Niels Juels Gade 6, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

J. S. V. Weilbach, sejl- og flagmagerfirma. kgl. hofleverandør.

Forretningens grundlæggelse føres tilbage til den 24. november 1755, da den nuværende indehavers tipoldefader Iver Jensen Borger nedsatte sig som sejl-, flag- og kompasmagermester i Overgaden oven Vandet nr. 179, men firmanavnet "Weilbach" får den først den 29, november 1799, i hvilket år forretningen overgår til Iver Jensen Borgers svigersøn J. P. Weilbach (f. 1770 i København, d. 1836).

Den 16. april 1831 gik den over til sønnen I. J. Weilbach (f. 1805, d. 1895), som den 7. november 1887 overdrog den til sin søn, J. S. V. Weilbach (f. 1854, d. 1925).

Ved firmaets 100 års jubilæum 1899 for dets beståen med navnet "Weilbach" fik det tildelt prædikat af kongelig hofleverandør.

I 1919 opførtes en fabrik for flagtrykkeri i Holte.

J. S. V. Weilbach døde 1925, og firmaet videreførtes af enken til 1929, da hun overdrog den til sønnerne L C. S. Weilbach (f. 1887, d. 1936) og J. Ph. Weilbach.

Sidstnævnte er siden LC. S. Weilbachs død i 1936 eneindehaver.

Dennes søn, Johan Sigurd Vagn Weilbach (f. 1922), der fik sølvmedaille for svendeprøve, og som i 1947 fik næringsbrev som sejlmagermester med påfølgende videre uddannelse i England, har siden da ledet denne del af firmaets virksomhed.

Johannes Ph. Weilbach (f. 17. juni 1892) erhvervede borgerbrev d. 4. januar 1917 og borgerbrev som grosserer d. 19. december 1929, er oldermand for Sejl-, Flag- og Kornpasmager-lauget, repræsentant i Haandværkerforeningen, styrelsesmedlem i Fæstningsartilleriforeningen i Kjøbenhavn og medlem af bestyrelsen for den selvejende institution: "Dybbøl Mølle". Endvidere er J. Ph. Weilbach repræsentant og revisor i Haandværkerforeningens Understøttelsesfond, medlem af bestyrelsen for Instrumentmager Iver C. Weilbachs Legat og medlem af en del faglige udvalg.

Firmaet flyttede i 1900 fra "De Sex Søstre" Ny Børs 52, hvor det havde haft til huse siden 1801.

Adresse: Niels Juels Gade 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

L. Weile & Sønner, bogtrykkeri.

Grundl. I nov. 1896 af Louis Weile (f. 1857, d. 1927).

I 1927 overtaget af sønnerne, Bror Weile (f. 1894), der udtrådte i 1949, Christian Weile (f. 1884) og Kai Weile (f. 1896).

Adresse: Gothersgade 15, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. WEILE & SØN

Vinhandlerfirma, er grundlagt 1822. Grundlæggerens Søn, F. Weile, indtrådte i 1863 som Associé, og Forretningen antog da det nuværende Firmanavn. I 1900 blev N. M. H. Müller optaget som Kompagnon, og i 1902 blev han Eneindehaver.

Adresse: Ålborg

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

P. Weile & Søn, vinhandlerfirma.

Grundl. d. 21. november 1822 af Peter Weile (f. 1796, d. 1871).

Grundlæggerens søn, Frederik Weile (f. 1836, d. 1909), indtrådte i 1863 som associé,
og forretningen antog da det nuværende firmanavn.

 

P. Weile

 

I 1899 blev Magnus Muller (f. 9. jan. 1870, d. 1. dec. 1949) optaget som kompagnon, og i 1901 blev han eneindehaver af firmaet. Hans søn, Sigurd Muller (f. 27. dec. 1904), optoges i 1925 som medindehaver og er fra 1. dec. 1949 eneindehaver.

I 1924 overtoges vinfirmaet S. B r a u n's  E f t f., som var grundlagt d. 21. jan. 1879 af konsul S. Braun, og d. 1. juli 1934 overtoges endvidere firmaet S. S k i p p e r o g C o. i Nørresundby samt E. P e t e r s e n's  V i n h a n d e l  i Løgstør.

Ved Boulevardens gennembrud i 1910 blev den gamle, meget smukke og karakteristiske ejendom nedrevet, og i stedet opførtes samme år den moderne ejendom i Østerågade nr. 4, hvor firmaet nu har til huse.

Adresse: Østerågade 4, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Chr. Veilegaard, isenkramforretning.

Grundl. d. 27. febr. 1894 af L. Holm.

I 1919 overtoges forretningen af Chr. P. Veilegaard (f. 1881, d. 1940), der dengang dreven bødkerforretning (grundl. 1908).

Fra 1940 videreførtes forretningen af fru Christine Veilegaard.

Adresse: Bredgade 44, Skern.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Wilhelm Weincke, grossererfirma og agentur i råtobak og tilbehør til cigar- og cigaretfabrikationen.

Wilhelm August Sophus Weincke (f. 22. april 1852, d. 1914) grundlagde firmaet i 1874.
Han optog i året 1900 sin søn, Sophus Emil Weincke (f. 4. september 1875, d. 1934),
som
medindehaver og udtrådte selv af firmaet i 1914.

Efter Sophus Weinckes død 1934 fortsættes firmaet af de tidligere prokurister:

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage