Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 621
Vejl - Vejl

 

Ledelsen består af et tilsynsråd, der består af stiftamtmand Peder Herschend (formand),
gårdejer, sognefoged Jens Jensen (næstformand), fh. folketingsmand Holger Larsen, ih. gårdejer Kr. Bjerggaard, købmand Th. Westergaard, direktør O. Schachner og gårdejer M. V. H. Jensen, samt af en direktion, der består af H. K. Møllgaard Hansen (tiltrådt i 1942) og gårdejer Th. Buhl, Stubdrup (tiltrådt i 1949).

Adresse: Kirkegade 21, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vejle Cementvarefabrik, se C. Christoffersen.


Vejle Dampbaade A/S, dampskibsselskab.
Grundl. i 1894 af et aktieselskab med første vedtægter af 15. febr. Direktion: skibsmægler F. H. Lauenborg Christensen.

Adresse: Havnen 1, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vejle Dampmølle. A. m. b. A. Vejle Dampmølles oprindelse var en almindelig vandmølle som lå ved Grejsåen, og som i sin tid var kongelig ejendom. Den nævnes i historien allerede i det trettende århundrede, men er formodentlig meget ældre. Vandmøllen blev i 1876 købt af H. Hansen Møller (d. 1913).

I 1903 omdannet til et aktieselskab med H. Hansen Møller som formand for bestyrelsen og hans søn, H. Hansen Møller (d. 1923) som adm. direktør.
I 1931 blev virksomheden overtaget af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger. Nuværende direktør (fra 1. jan. 1950): Emil Hansen (f. 1901).

Adresse: Havnen, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vejle Dampvæveri A/S, se næste side.

 

Vejle Konfekturefabrik.

Grundl. d. 2. febr. 1909 af Carl Magnus Salomonsen (f. 1882).

I 1948 overtaget af sønnen, E. Salomonsen (f. 1912).

Adresse: Ørstedsgade 1, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vejle Lervarefabrik, Konrad Petersen & Co.

Grundl. i 1862 af P. C. Petersen (f. 1830, d. 1890).

Indehavere siden 1949: Axel Holm (f. 1919), Hjalmar Holm (f. 1923) og N. O. Holm (f. 1921).

Adresse: Fredericia Landevej, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vejle Løveapotek.

Oprettet i 1744 af Hans Chr. Mühlenstedt.

Indehaver siden 1919: Johs. Theodor Lind (f. 1890).

Adresse: Rådhustorvet, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vejle Markfrøkontor, se Th. Gorrissen

 

Vejle Materialhandel, E. Hvidtfeldt.

Grundl. i 1868 af eksam. pharm. Th. Arboe, der i 1887 overdrog forretningen til cand. pharrn, A. H. Faber (f. 1859, d. 1906). Efter dennes død overgik forretningen til E. Hvidtfeldt (f. 1880).

Adresse: Nørrebrogade 37, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vejle Mineralvandsfabrik, P. C. Nielsen.
Grundl. d.6. febr. 1893 af P. C. Nielsen (f. 1854, d. 1926), efter hvem fabrikken overtoges af sønnerne, Peter Kjær Nielsen (f. 25. jan. 1883) og S. Kjær Nielsen (f. 6. aug. 1896), der drev den i forening til 1930, da sidstnævnte overtog den som eneindehaver. Fra 1948 er sønnen, Svend Kjær Nielsen (f. 26. marts 1916) prokurist i firmaet.

Adresse: Vissingsgade 28, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vejle Muslingeexport, se W. Coops.

 

Vejle Mørtelfabrik A/S.

Stiftet i 1899, vedtægter af 6. juni. Bestyrelsens forretningsudvalg består af murermestrene Christian Hansen og J. Nisgaard.

Adresse: Vardevej, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vejle og Omegns Andels-Svineslagteri.

Stiftet d. 2. juni 1909 på initiativ af gårdejer J. P. Wistoft, Anesminde, Jelling, som blev valgt til formand for slagteriets første bestyrelse.

I Vejle fandtes der et tidligere oprettet, privat svineslagteri, Vejle Amts Svineslagteri, som ejedes af Philip W. Heyman og Justus Nathansen og som lededes af direktør Robert Aistrup.
I juli 1909 blev der truffet en overenskomst mellem det nystiftede andelsslagteri og Vejle
Amts Svine-Slagteri, gående ud på, at andelsslagteriet helt skulle overtage privatslagteriet. Overtagelsen fandt sted d. 1. januar 1910, samtidig med at andelsslagteriet begyndte driften under navnet Vejle og Omegns Andels-Svineslagteri med ovennævnte Robert Aistrup som direktør.

 

Bestyrelsesformænd siden stiftelsen:

Gårdejer J. P. Wistoft, Anesminde……………………1909-11
Gårdejer Jens Pedersen, Bredsten……………..…..1911-13

Gårdejer J. P. Jensen, Gl. Sole………………..……….1913-28

Proprietær JØrgen JØrgensen, Hvejselgaard…..1928-39

Gårdejer Olaf Nielsen, Lille Dalby……………………..1939-46
Gårdejer Jakob Grøndal. Sejrup……………………….1946-

 

Direktører siden stiftelsen:

Robert Aistrup…………………………………………………….1910-13

S. A. Møller…………………………………………………………1913-17

H. R. F. Meinertz………………………………………………..1917-44

P. B. Johansen……………………………………………………1944-

 

Slagteriets vækst har gennem årene nødvendiggjort forskellige udvidelser af bygninger
og anlæg.

I 1919 opførtes der uden for Vejle byen destruktionsanstalt, som senere afløstes
af en ny anstalt i Løsning.

I 1931 foretoges en større udvidelse med opførelse af svalehal, salteri, nyt fedtsmelteri m. v. Slagteriet har egen konserves- og pølsefabrik.

Slagteriet har ca. 6000 andelshavere (i 1950).
Adresse: Jyllandsgade 12, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vejle Saalelæderfabrik A/S.

Grundl. 1850 af Ludvig Seligmann (f. 1823, d. 1874).

Omdannet til aktieselskab i 1884.

Aktiekapital: 1.330.000 kr.

Direktør (fra 1914): Olaf Saligmann (f. 1880).

Adresse: Sønderbrogade 4, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vejle Sankt Thomas Apotek.

Det første Privilegium til dette apotek, der er af 11. aug. 1838, var oprindelig knyttet til apoteket i byen Charlotte Amalie på Øen Skt. Thomas i Vestindien.

I henhold til kgl. resolution af 15. juni 1917 blev dette privilegium overflyttet til Vejle. Den første indehaver i Vejle var Oluf Poulsen (f. 1881).

I 1947 overtoges apoteket af Otto Lindemark (f. 1897).

Adresse: Nørre Torv 1, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage