Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 627
Vett - Vibo

 

Vett & Wessel's udsalg ved. Georg Nielsen, manufakturforretning.

Grundl. d. 25. juli 1892 af Jørgen Kornerup (d. 1928).

Indehaver (siden 1910): Georg Nielsen.

Adresse: Kordilgade 18, Kalundborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vibe-Hastrup's kemiske Fabriker I/S.

Grundl. i 1895 af cand. pharm. Frederik Vibe-Hastrup (f. 4. aug. 1855, d. 1904).

 

Frederik Vibe-Hastrup

 

Efter grundlæggerens død i 1904 overtoges virksomheden af hans enke, fru Betty
Vibe-Hastrup (f. 28. marts 1860, d. 1942); medens den daglige ledelse af fabrikerne varetoges af grundlæggerens 3 sønner, C. Vibe-Hastrup (f. 4. sept. 1883), Edvard Vibe-Hastrup (f. 5. febr. 1885, d. 13. maj 1949) og Erik Vibe-Hastrup
(f.
25. juni 1888). Efter fru Betty Vibe-Hastrups død i 1942 overgik virksomheden til
børnene, ovennævnte C. Vibe-Hastrup og Edv. Vibe-Hastrup, overretssagfører Johs. Vibe-Hastrup (f. 1886), ovennævnte Erik Vibe-Hastrup samt tandlæge, dr. chir. dent, Ove Vibe-Hastrup (f. 1890), fru Clara Rizzo og fru Vibeke Ringsted.

Adresse: Howitzvej 52, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

O. P. Wiboe, urmager- og guldsmedeforretning.

Grundl. d. 23. okt. 1900 af O. P. Wiboe (f. 1872, d. 1945).

Indehaver siden 1945: svigerdatteren, fru Blanca Wiboe (f. 1904).

Adresse: Falkoner Alle 31, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

R. Wiboltt's Frøavl og Frøhandel A/S, Nakskov.

Grundl. d. 29. april 1859 at Rasmus Larsen Wiboltt (f. 16. marts 1836 i Vesterborg
ved Nakskov, d. 20. februar 1918).

Forretningen blev startet som almindelig blandet købmandsforretning omfattende kolonial og hørkram, senere også manufaktur, korn og markfrø.

Efter grundlæggerens udnævnelse til direktør for A/S Marienlyst Dampmølle i 1897
overtog hans sønner, Alfred Wiboltt (f. 1863) og Laurits Wiboltt (f. 1869, d. 14. marts 1930), ledelsen af virksomheden.

I 1903 overtog sidstnævnte forretningens frøafdeling for egen regning og fortsatte den
under det nuværende navn.

I 1904 købtes Marienlyst Avlsgaard, hvor et forædlingsarbejde påbegyndtes, navnlig af rod-frugter og kål, særlig blomkål.

Den 1. juli 1918 sammensluttedes R. Wiboltts Frøavl og Frøhandel med Skandinavisk
Frøkompagni under firmanavnet

S k a n d i n a v i s k  F r ø K o m p a g n i  &  R. W i b o l t t
med hovedsæde i København og med Laur. Wiboltt som direktør, medens

Nakskov-afdelingen lededes af direktør Theodor Petersen.

Ved likvidationen som fandt sted i 1925, overtog Theodor Petersen, Nakskov forretningen for egen regning under det gamle firmanavn.

I 1930 omdannedes R. Wiboltts Frøavl og Frøhandel til et aktieselskab (første vedtægter af 17. marts). Virksomheden beskæftiger sig nu fortrinsvis med avl af kløver-, græs- og roefrø til brug for forsyning til det danske landbrug og for eksport. Nuværende direktør: Henry Jørgensen.

Bestyrelsen består nu af bankdirektør E. Houmark- Nielsen, Odense, der er formand,
godsejer. K. L. Rasmussen, Fredsholm samt proprietær R. Olsen, Gottesgabe pr. Kappel.

Adresse: Mølle Allé 14, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Viborg Afholds- Og Højskolehotel.

Grundl. d. 29. april 1906 af Niels Gjeddebæk (f. 1844, d. 1933).

Indehaver (siden 1947): Niels Gjeddebæk (f. 1891).

Adresse: Gravene 18-20, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Viborg Boligmontering ved Gunnar Marthinsen.

Grundl. d. 22. okt. 1907 af Holger Marthinsen (f. 1885).

Overtaget i 1941 af sønnen, Gunnar Marthinsen (f. 1909).

Adresse: Store Set. Peders Stræde 2, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Viborg Byes og Omegns Sparekasse.

Stiftet d. 28. okt. 1828.

Tilsynsrådets formand: tømrermester C. W. Jensen.

Direktør (fra 1939): Ove Jensen.

Adresse: Sankt Mathias Gade 68, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Viborg Kafferisteri, kaffe og sukkervarer en gros.

Grundl. i 1910 som et aktieselskab med vedtægter af 3. jan. s. å. Aktieselskabet hævedes i 1936 og forretningen overtoges af Søren Sørensen (f. 1892).

I 1949 optoges Johs. Tang Jensen (f. 1911) som medindehaver.

Adresse: Dannebrogsgade 5-7, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Viborg Løve Apotek.

Oprettet d. 23. jan. 1877.
Den første indehaver var Edv. Emil Kjer (f. 1828, d. 1885).

De senere indehavere har været:

Claus Pauls en Wanning (f. 1829, bev. 1885, d. 1892),

Wilh. Theobald Gliemann (f. 1832, bev. 1892, d. 1919),

Niels Peter Berg (f. 1857, bev. 1917, d. 1937) og

Christen Nic. Schousen (f.1885), der overtog apoteket i 1937.
Siden 1947 har Chr. Hofman (f. 1886) haft bevillingen.

Adresse: Hjultorvet 2, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Viborg Markfrøkontor ved A. Hansen & Søn, købmands- og markfrøforretning.

Grundl. i 1891 i Ørum af A. Hansen (f. 1843, d. 1923) og i 1922 flyttet til Viborg. Nuværende indehavere: sønnen, A. Hansen (f. 1878) og sønnesønnen, Johannes Hansen (f. 1905).

Adresse: Nytorvgyde 1, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Viborg Stifts Folkeblad.

Grundl. i 1877 af Chresten Berg (f. 1829, d. 1891).

Bladet ejes af I/S De Bergske Blade.

Redaktør: Theodor Wellejus (f. 1889) (siden 1927).

Adresse: Sankt Mathias Gade 7, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Viborg Stiftstidende.

Stiftsbogtrykkeriet i Viborg oprettedes i 1737, og fra dette udgik d. 4. jan. 1773 "Den Viborger Samler", Stiftets officielle Avertissementstidende, med stiftsfysikus dr. med. C. E. Mangor (f. 1739, d. 1801)
Som udgiver; i 1776 overdrog han bladet til

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage