Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 632
Will - Vind

 

fabrikker i Skandinavien med fabrikker i Malmö og Helsingfors samt salgskontor i Oslo,
driver desuden handel en gros med svampe og toiletartikler.

Aktiekapitalen udgør 1 mill. kr.

Adresse: Studiestræde 57, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Holger Willumsens Eftf., grossererforretning.
Grundl. ca. 1899 af Holger Willumsen (d.1931).
Indehaver (siden 1947): O. Steenhof.

Adresse: Estersvej 26 D, Hellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

John Willumsen & Søn, grossererforretning, isenkram en gros.

Grundl. i 1896 af John Sofus Willumsen (f. 1866, d. 1945).

I 1928 optoges sønnen, John Gunnar Willumsen (f. 1900), som medindehaver af firmaet, som han overtog som eneindehaver efter faderens død i 1945.

Adresse: Kompagnistræde 43, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

P. J. WILLUMSEN & SØN

Possementfabrik. P. J. Willumsen (f. 1830) grundlagde sin Forretning d. 23. April 1857. I 1901 optoges Sønnen, Carl Willumsen (f. 1873) i Firmaet.

Adresse: Dronningens Tværgade 9, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

P. J. Willumsen & Søns Bånd- & Possementfabrik.

Grundl. d. 23. april 1857 af P. J. Willumsen (f. 1830, d. 1913).

Nuværende indehaver: fru Karla Willumsen (f. 1896).

Adresse: Virumgade 23, Virum pr. Lyngby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

S. M. Willumsen, viktualieforretning.

Grundl. i 1852 af A. P. Henrichsen (d. 1885). Fortsat af dennes enke, fru Anna Sophie Henrichsen (f. 1868, d. 1947).

I 1942 overtoges forretningen af fru S. M. Willumsen.

Adresse: Borgergade 140, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Valborg Willumsens Fugle- og Akvariehus.

Peter Theodor Willumsen (f. 1835 i Kbhvn., d. 1909) begyndte i juli 1866 en forretning med nordiske fuglearter og duer.

I 1875 hjemførte han undulater og andre tropefugle og fra omkring 1880 tillige guldfisk.

I 1900 overtog sønnen, Valdemar Willumsen (f. 1871, d. 1924), forretningen og udvidede den samtidig med tropiske ynglende fiskearter samt med redskaber og foderstoffer for fugle og fisk.

I 1912 flyttede han forretningen fra den indre by, hvor den hidtil havde været ført, til dens nuværende plads. Efter Vald. Willumsens død i 1924 videreførtes forretningen af fru Emmy Willum sen (f. 1873, d. 1941).

I 1941 overtoges forretningen af datteren, Valborg Willumsen (f. 1905).

Adresse: Øster Farimagsgade 45 B, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

F. V. Villumsen-Dørge, kobbersmede- og blikkenslagerforretning.

Grundl. d. 15. okt. 1828 af H. Dørge (d. 1864).

Indehaver (siden 1930): sønnesønnen, F. V. Villumsen-Dørge (f. 1909).

Adresse: Slots gade 47, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

A. J. Wilmar, købmandsforretning.

Grundl. d. 24. dec. 1873 af Iver Christensen.

Den 11. dec. 1927 overtaget af A. J. Wilmar (f. 1886).

Adresse: Østerbrogade 30, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

F. C. VILSOËT

Material- og Drogueriforretning, er grundlagt 1849 af F. C. Vilsoët, der i 1881 overdrog Forretningen til H. C. Frederiksen og F. F. Hellerung (f. 1854), af hvilke den sidstnævnte er Eneindehaver siden 1883.

Adresse: Graabrødretorv 8, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

A. Wilson's Kobbersmedie og Metalvarefabrik A/S.

Grundl. d. 26. marts 1872 af A. Wilson (f. 1845, d. 1919) og i 1902 overtaget af hans
to sønner, Andreas Wilson (f. 1876, d. 1942) og L. P. Wilson (f. 1872).

Efter Andreas Wilsons død i 1942 videreførtes fabrikken med fru Ella Wilson som eneindehaver og hendes to sønner, Andreas og Ejnar Wilson som daglige ledere. L. P. Wilson udtrådte i 1947 af firmaet, som samtidig omdannedes til et familieaktieselskab med en aktiekapital på 100.000 kr.

Bestyrelsen består nu af højesteretssagfører Andr. Christensen (f. 1883), der er formand, ovennævnte fru Ella Wilson, fabrikant A. P. Wilson (f. 1905) og fabrikant Ejnar A. J. Wilson (f. 1912); de to sidstnævnte udgør selskabets direktion.

Filialen er oprettet i Kbhvn. d. 1. nov. 1908 af Andreas Wilson; har fra starten haft
lokaler i Wildersgade 46, Kbhvn. K.

Den nuværende bestyrer (fra 1. jan. 1949) er kobbersmedemester Vesthy Petersen.

Adresse: Helsingforsgade, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Carl C. Vilstrup, rammefabrik.

Grundl. d. 1. maj 1905 af Carl C. Vilstrup (f. 1881), som stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Toldbodvej 14-16, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vilvorde Planteskole.

Grundl. d. 2. april 1875 i tilslutning til den samtidig oprettede havebrugsskole af Stefan Nyeland (f. 1845, d. 1922).

I 1911 overtaget af Vald. Jensen (f. 1882).

Adresse: Vilvordevej, Charlottenlund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Carl Winblad A/S, manufakturhandel.

Grundl. på den nuværende adresse d. 5. september 1900 af Carl Winblad (f. 9. dec. 1864) under firmanavn Crome & Goldschmidt's Udsalg.
Firmanavnet ændredes i 1927 til det nuværende. Efter endt uddannelse i Tyskland, England og Frankrig indtrådte grundlæggerens søn, Carl Axel Winblad (f. 8. juni 1911) i august 1932 som medindehaver af firmaet.
Den 1. april 1949 omdannet til aktieselskab med ovennævnte Carl og Carl Axel Winblad som direktører.

Adresse: Vesterbrogade 28, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Alex Vincent's Kunstforlag A/S.

Grundl. i 1845 af H. A. Lodberg (f. 1819, d. 1877).

Omdannet til aktieselskab i 1947 med Alex Vincent (f. 1906) som direktør.

Adresse: Store Kongensgade 81, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

G. Winckelmann & Sønner, smedeforretning.
Grundl. d. 24. jan. 1862 af J. H. Winckelmann (f. 1836, d. 1902).

Nuværende indehavere: Chr. Winckelmann (f. 1895) og G. K. Winckelmann (f. 1891).

Adresse: Grønnegade 4, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Harald Windeleff's Eftf., bog- og papirhandel.
Grundl. d. 24. okt. 1911 af Harald Windeleff (d. 1933), der drev forretningen indtil sin død.
Den videreførtes derefter af hans søster, frøken Anna Windeleff, indtil 1949. da den overtoges af den nuværende indehaver, Sven Hvidberg (f. 1920).

Adresse: Gernersgade 1 (fra foråret 1951: Store Kongensgade 103), Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

H. Windeløv A/S, papir en gros.

Grundl. d. 5. dec. 1887 af H. Windeløv (f. 1863).

I 1926 omdannet til aktieselskab.

Direktør (fra 1926): Erik E. Windeløv.

Adresse: Marselisborg Alle 5 A, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vinderup Apotek.

Oprettet d. 18. aug. 1904.
Apotekets første indehaver var Fr. C. V. "Flagstad (f. 1860, d. 1915).

Den nuværende inde-

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage