Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 638
Wolf - Vord

 

Emil Wolffhechel, manufakturforretning.
Grundl. d. 10. marts 1881 af Emil Wolffhechel (f. 1857, d. 1936).

Indehaver (siden 1944): C. E. Wolffhechel Jensen (f. 1909).

Adresse: Storegade 3, Tønder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Brdr. Volkerts Fabriker A/S, spinderi og klædefabrik.

Grundl. i 1877 af brødrene Johan Volkert og Ditlev Volkert, som fik borgerskab d. 14. nov. 1877. Johan Volkert døde 1903 og året efter optoges hans søn, Heinrich Volkert, som medindehaver.

I 1911 udtrådte Ditlev Volkert af firmaet og hans søn, Gustav Volkert, indtrådte som medindehaver. Efter sidstnævntes død i 1918 overtog Heinrich Volkert firmaet som eneindehaver.

I 1919 omdannede han virksomheden til et aktieselskab, for hvilket han selv blev direktør. Efter Heinrich Volkerts død i 1943 tiltrådte sønnen, Erik Volkert (f. 1908), som direktør.

Bestyrelsen består af grosserer Herman Nielsen, Kbhvn., der er formand, bankdirektør Vilhelm Tarp, Kolding, fru Frieda Volkert, Kolding og selskabets direktør, Erik Volkert.

Aktiekapital: 720.000 kr.
Adresse: Dalbygade, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Thorvald Vollbrecht, bagerforretning.

Grundl. i 1890- af bagermester Christiansen.

Indehaver siden 1948: H. Hoelgaard Jensen (f. 1914).

Adresse: Sølvgade 92, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

A. Vollmond & Co., vekselererfirma.

Grundl. d. 17. jan. 1882 af Axel Vollmond (f. 1850, d. 1932).

Nuværende indehavere: P. Sehested Hansen (f. 1892) og E. Salløv (f. 1898).

Adresse: Holmens Kanal 40, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Jul. Vollmond, grossererfirma.

Grundl. d. 19. nov. 1878 af Jul. Vollmond (f. 1853, d. 1917).
Nuværende indehaver: Axel Steensen (f. 1880).

Adresse: Rådhusstræde 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

OTTO VOLQVARTZ & Co.

Grossererfirma, Import af Tekstilvarer, er grundlagt 1857 af N. T. Otto Volqvartz (f. 1828, d. 1902) I 1896 indtrådte hans Søn, J. C. Volqvartz (f.1857) som Associé i Firmaet og blev dets Eneindehaver ved Faderens Død.

Adresse: Pilestræde 35, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Wonsild & Søn, skibsmæglerfirma.

Grundl. d. 20. april 1904 af V. L. Wonsild og dennes søn,

 

        

     

  V. L. Wonsild               Jørgen Vonsild

 

Jørgen. Wonsild (d. 1945). Efter førstnævntes død videreførte sidstnævnte firmaet som eneindehaver indtil sin død i 1945.

Det videreføres nu af skibsmæglerne J. W. Jensen (f. 1897), der har været knyttet til firmaet siden 1912, og O. Rasmussen (f. 1898), der har været knyttet til firmaet siden 1917.

Adresse: Kvæsthusgade 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Brødr, Vorbeck A/S, klæde en gros.

Grundl. i 1877 af P. Houlberg. Den 15. marts 1901 overtoges forretningen af Ditlev Due Vorbeck (f. 4. aug. 1866, d. 8. jan. 1938) under firmanavn P. Houlbergs Eftf.

 

 

       

    

Rudolf Vorbeck               Jørgen Vorbeck

 

I 1920 optoges broderen, Rudolf Vorbeck (f. 16. juni 1874), som medindehaver, og firmanavnet forandredes samtidig til Brødr. Vorbeck.

Den 1. jan. 1935 optoges Rud. Vorbeck's søn, Jørgen Vorbeck (f. 22. april 1908), i firmaet.

Den 1. jan. 1937 omdannet til aktieselskab med en aktiekapital på ½ mill. kr.

Selskabets stiftere var ovennævnte Rud. Vorbeck og ovennævnte Jørgen Vorbeck samt
fru Else Vigand-Hansen, Kbhvn.

Den første bestyrelse bestod af stifterne samt landsrets-sagfører Aage Sebbelov.

Den nuværende bestyrelse består ligeledes af stifterne samt af
landsretssagfører Knud Thale.

Direktion siden aktieselskabets stiftelse 1937: Rud. Vorbeck og Jørgen Vorbeck.

Adresse: Badstuegade 5-7, Aarhus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vordingborg Apotek.

Oprettet d. 24. okt. 1738.
Apotekets første indehaver: Jens Jensen Wognsen.

Den 1. okt. 1931 blev apoteket overtaget af den nuværende indehaver, Jørgen Fries (f. 7. febr. 1895)(bev. af 19. juni 1931).

Adresse: Algade 82, Vordingborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vordingborg Avis.

Stiftet i 1857 af boghandler J. O. Willerup (f. 1818, d. 1903).

Nuværende indehaver: De sydsjællandske konservative Dagblade. Redaktør (siden 1934): H. C. Petersen (f. 1901).

Adresse: Algade 78, Vordingborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

A/S Vordingborgs Brændselskompagni, Edw. Møller's Kulforretning.

Grundl. i 1819 af Aaron Meyer Goldschmidt (f. 1793, d. 1846).
I 1862 overtoges forretningen af Edward Møller (d. 1896), der afstod den i 1895.

I 1938 omdannedes firmaet til et aktieselskab, Edw. Møllers Kulforretning.

Direktør siden 1938: Chr. F. Cronval (f. 9. jan. 1909).

I 1949 sammensluttet med Vordingborg Brændselskompagni under det nuværende navn.

Adresse: Algade 41, Vordingborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage