Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 644
Ærø - Øres

 

 

Ærø Avis (konservativt dagblad).

Grundl. i 1859 af H. Andersen (f. 1817, d. 1886).

Indehaver (siden 1949): Victor Petersen (f. 1916).
Nuværende redaktør: Arne Laurberg (f. 1912).

Adresse: Marstal.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Ærø Folkeblad (venstredagblad).

Grundl. d. 1. okt. 1881 i Ærøskøbing af redaktør F. H. Andersen (f. 1847, d. 1933).

I 1916 flyttede bladet til Marstal.

Nuværende redaktør: H. C. Clausen (f. 1914).

Adresse: Kirkestræde 17, Marstal.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Ærøskøbing Apotek.

Oprettet d. 19. dec. 1806.
Apotekets første indehaver var Chr. L. Rasmussen (f. 1782, d. 1859).

Indehaver (siden 1933): J. D. Friderichsen (f. 1905).

Adresse: Vester gade 46, Ærøskøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Ærøskøbing Spare- og Laanekasse.

Grundl. d. 16. april 1820 af borgere i Ærøskøbing.

Nuværende direktion: købmand Chr. Larsen (f. 1880) og direktør Peter Hansen (f. 1880).

Adresse: Torvet, Ærøskøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Ærøskøbing Trælastforretning.

Grundl. i 1897.
Nuværende indehavere: H. Wulff og Eli Ths. Hansen.

Adresse: Ærøskøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Theodor Øberg's Boghandel ved Gunnar Allerup,

Grundl. d. 1. nov. 1870 af Theodor Øberg (f. 1845, d. 1895).

Efter dennes død fortsat af enken, fru Anna Øberg, f. Christiansen (f. 1850, d. 1932).

I 1904 overdrog hun forretningen til svigersønnen, Robert Allerup (f. 1873, d. 1928), hvis enke, fru Elna Allerup (f. 1877) fortsatte den indtil 1947.

I 1947 overtaget af sønnen, Gunnar Allerup (f. 1902).

Adresse: Søndergade 15, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Øernes Andelsselskab for Indkøb af Foderstoffer A.m.b.A.

Stiftet den 7. juni 1901 af en kreds af landboere.

Selskabets første direktør var grosserer H. J. Gjessing (f. 1855, d. 1929).

Denne fratrådte i 1906 og efterfulgtes af M. Henrichsen (f. 1877, d. 1943); efter dennes død tiltrådte J. Henrichsen (f. 1911) som direktør.

Bestyrelsen består af sognerådsformand, gårdejer Gunnar Thorsen, Ventegodtgaard pr.
Lille Skensved, der er formand, møller J. K. Rasmussen, Merløse, der er næstformand,
forstander Oluf Jensen, Lundegaard, Langstrup pr. Fredensborg, gårdejer Evald Elleby,
Ellebygaard, Østermarie og gårdejer Th. Jensen, Baarse pr. Præstø.

Adresse: Vesterbrogade 4 A, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Ølgod Apotek.

Åbnet d. 10. okt. 1904. Den første apoteker var Holger Paulsen (f. 1860, d. 1945). Indehaver (siden 1935): Jean S. Tromholt (f. 1882).

Adresse: Jernbanegade 27, Ølgod.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Ølgod Møbel- & Maskinsnedkeri.

Grundl. i 1888 af Carl Mogensen (d. 1900).

Indehaver (siden 1931): Jens Johnsen (f. 1902).

Adresse: Storegade 28, Ølgod.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Ølgod og omegns spare- og lånekasse.

Stiftet d. 16. maj 1868 på initiativ af gårdejer Niels Hansen Uhd, Egknud.

Den første bestyrelse bestod af: N. H. Uhd, N. T. Bruun, H. J. Plauborg, Christen Hansen, Jes Hansen, M. Chr. Poulsen og Søren Kristiansen.

Det nuværende tilsynsråd består af: sagfører, cand. jur. H. H. Aarrebo, der er formand, gårdejer Chr. Møller Christensen, der er næstformand, fabrikant E. Enevoldsen, rentier Mikkel K. Mikkelsen, rentier Laur. Laugesen. gårdejerne Jens L. Pallesen og Søren Hejbøl Pedersen.

Direktion: sparekassedirektør B. Christensen (f. 27. febr. 1922), tiltrådt som direktør d. 1. dec. 1947.

Adresse: Storegade 11, Ølgod.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Ølholm Møbelfabrik, N. Omann & Søn.

Grundl. d. 15. nov. 1892 af Niels Nielsen Omann (d. 1935).

Den 1. jan. 1936 overtaget af sønnen, Sigfred Omann (f. 1908).

Adresse: Ølholm.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

A. A. Øllgaard, manufakturforretning.

Grundl. i 1899 af Andreas Øllgaard (f. 1877, d. 1932).
I 1932 overtaget af enken, fru Marie Øllgaard (f. 1877, d. 1944) og i 1944 af sønnen, Peter A. Øllgaard (f. 1901).

Adresse: Storegade 52, Bramminge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

G. R. Øllgaard, rådgivende ingeniørkontor.
Grundl. d. 1. maj 1902 af civilingeniør Georg R. Øllgaard (f. 1868, d. 1946).

Nuværende indehavere: civilingeniørerne Axel P. B. Øllgaard (f. 1907) og Erling Ravn (f. 1916).

Adresser: Strandvejen 128, Hellerup og Præstehaven 50, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Th. Ørbech & Søn, forretning med fiskeriartikler.

Grundl. d. 10. maj 1889 af Georg Theodor Ørbech (f. 1857, d. 1941).

Nuværende indehaver: Hans Ørbech (f. 1889) (medindehaver 1919).

Adresse: Havnegade 5, Korsør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Hotel Øresund i Helsingør.

Grundl. i 1658. Indehaver (siden 1947): Kay Jeppesen (f. 1892).

Adresse: Stengade 53, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

ØRESUND´s CHEMISKE FABRIKER

Anlagdes i 1859 til Sodafremstilling af Kryolit, efter Plan af Prof. Julius Thomsen (f. 1826, d. 1909) for Handelshuset Th. Weber & Co. Samme År begyndte en Alunfabrik og nogle År sener en Stråmassefabrik. Fra 1866 til 1870 var Virksomheden sat under Administation. I 1870 overdroges Fabrikken til G. A. Hagemann (f. 1842) og Vilhelm Jørgensen (f. 1844). Samme År bryggedes en Svovlsyrefabrik. Fra Slutningen af 70érne indskrænkedes Sodafabrikationen for helt at ophører i 1894; Svovlsyrefabrikationen var ophørt ifg. Kontrakt med Fredens Mølle i 80érne, og Hovedvirksomheden er nu Rensning af Kryolit, der eksporteres til Anvendelse i Aluminium-, Glas- og Emaljeindustrien. I 1902 omdannedes Firmaet til et A/S.

Adresse: Strandboulevard 84, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Øresund's chemiske Fabriker A/S,

anlagdes i 1859 til sodafremstilling af kryolit efter plan af prof. Julius Thomsen (f. 1826, d. 1909) for handelshuset Th. Weber & Co. Samme år begyndtes en alunfabrik og nogle år senere en stråmassefabrik.

Fra 1866-70 var virksomheden sat under administration.

I 1870 overdroges fabrik en til G. A. Hagemann (f. 1842, d. 1916) og Vilhelm Jørgensen (f. 1844, d. 1925).
Samme år byggedes en svovlsyrefabrik. Fra slutningen af 70erne indskrænkedes sodafabrikationen for helt at ophøre i 1894; svovlsyrefabrikationen var ophørt iflg. kontrakt med Fredens Mølle i 80erne, og hovedvirksomheden blev nu rensning af kryolit, der eksporteredes til anvendelse i aluminium-, glas- og emaljeindustrien.

I 1902 omdannedes firmaet til et aktieselskab, i 1912 til et kommanditsel-

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage