Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 107
Conb - Cosm
  

-cielt habitter og overfrakker under mærket Z-Tøj, og det beskæftiger nu ca. 230 personer.

 

     

I. R. Bock                   C. J. Bock

 

 

 

Bestyrelsen består af ovennævnte direktør H. Bock samt redaktør, cand. polit. Ejnar Nielsen (f. 1894) og landsretssagfører Erling Koefoed (f. 1901).

Aktiekapitalen, der i 1944 var på 100.000 kr., er nu på 200.000 kr.

Adresse: Østergade 26, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Confectionær A/S, konfektionsfabrik, fabrika­tion af dame- og drengekonfektion. Grundl. d. 28. sept. 1906 af M. Rasmussen (f. 1870, d. 1943) under firmanav­net Confectionær ved M. Rasmussen. I 1914 omdannet til et aktie­selskab, hvis aktieka­pital nu er på 100.000 "kr.

 

M. Rasmussen

 

 

Grundlæggeren var selskabets direktør ind­til sin død i 1943. Be­styrelsen består nu af sagfører O. E. Jensen (f. 1899), fru E. Rasmussen og sønnen,

H. B. Rasmussen (f. 1914), der er direktør for selskabet siden 1943.

Adresse: Langelinie 45, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

The Continental Bodega Company A/S, vin­handel.

Grundl. d. 1. juli 1879 og omdannet til aktieselskab d. 16. nov. 1920.

Direktør (siden 1921): Chr. Thomas (f. 1896).

Adresse: Strandboulevarden 130, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Continental Vin-Import, vinhandel.

Grundl. i 1880 af. A. Vøtz under navnet Vejle Vinkom­pagni.

I 1921 overtoges forretningen af Jens Roed, og i 1925 af Alfred Petersen (f. 1892), der ændrede firmanavnet til det nuværende. Siden 1948 har Kjeld E. Sørensen (f. 1920) været indehaver af forretningen.

Adresse: Grønnegade 5, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

W. Coops, skibsprovianteringsforretning.

Den­ne forretning er grundlagt den 15. oktober 1906 af Aug. Vilh. Coops (f. 1849, d. 1920) og den­nes søn, H. C. M. Coops (f. 1883). I 1947 op­tog H. C. M. Coops sin søn, Eigil Coops (f. 1910) i firmaet som prokurist: denne blev 1950 medindehaver af firmaet.

 

     

   H. C. M. Coops             Eigil Coops     

 

 

Siden 1919 har firmaet "Vejle Muslingeex­port" været drevet af firmaet W. Coops.

Adresse: Havnegade 35, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Corfitzen I/S, isenkramforretning.

Grundl. d. 9. sept. 1896 af Carl Corfitzen (f. 1871), der fremdeles er indehaver af forretningen, sammen med sønnen, Carl Johan Corfitzen (f. 1905) .

Adresse: Søndergade 23, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. C. Corfitzen, skibssmedie og maskinværk­sted.

Grundl. d. 1. sept. 1826 af Christen Cor­fitzen (f. 1804, d. 1877), i 1860 overtaget af sønnen, Corfitz Chr. Corfitz en (f. 24. juni 1838, d. 1925) og i 1910 af dennes søn, den nuvæ­rende indehaver, Lauritz Corfitzen (f. 21. febr. 1876). Sidstnævntes to sønner, Christian Cor­fitzen (f. 25. sept. 1904) og Fritz Corfitzen (f. 2. maj 1907), er begge knyttet til virksomhe­den.

Adresse: Nordre Havn, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. E. Cornelius, entreprenørforretning.

Grundl. i 1847 af Christian Jacob Cornelius (f. 1826, d. 1891), efter hvis død forretningen fortsattes af hans enke under firmanavnet Christian Jacob Cornelius Enke med sønnen, Christian Ed­vard Cornelius (f. 1862, d. 1947) som forret­ningsfører; denne overtog efter moderens død i 1904 forretningen, der da antog det nuvæ­rende firmanavn. Efter C. E. Cornelius død i 1947 videreførtes forretningen af hans enke, fru Marie Cornelius (d. 1949), brolæggerme­ster O. Cornelius (f. 1878) og civilingeniør Oluf Mærsk-Møller (f. 1918). Efter fru Cor­nelius død viderefører de to sidstnævnte fir­maet.

Adresse: Chr. d. 2. Plads 11, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lorentz Correll, skotøj fabrik.

Grundl. i 1901 af Lorentz Correll (f. 1875), som stadig er in­dehaver af virksomheden.

Adresse: Lillegade 5, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jens Peter Cosmus, gærforhandler.

Grundl. som bageri i 1864 af Heinrich Juhl (f: H!41, d. 1926): Indehaver (siden 1938): Jens Peter Cos­mus (f. 1890).

Adresse: Richtensgade 25, Tønder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage