Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 121
Dans - Dans
 

dansk fjerkræavl og en væsentlig forbedring af de danske ægs kvalitet.

Allerede i 1906 modtog selskabet -prædikatet "kongelig hof­leverandør".

D. A. Æ. har 56.000 andelshavere fordelt i 970 lokale ægsalgskredse.

Æggene behandles og pakkes med moderne tekniske hjælpemidler på 27 ægpakkerier over hele landet og ekspor­teres - væsentligst til England, Tyskland og Schweiz.

Bestyrelsens farmand: folketingsmand, gård­ejer Marius Heilesen (f. 19. juni 1890). Adm. direktør: H. Mortensen (f. 12. okt. 1891).

Medlemsblad: "V o r Æ g e x p o r t". Adresse: Axelborg, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Assuranceforretning.

Grundl. d. 28. sept. 1899 af H. C. Andersen (f. 28. sept. 1878, d. 7. marts 1944).

 

Dansk Assuranceforretning i Roskilde

 

 

H. C. Andersen, der i 1896 blev fuldmægtig på Sjællands stiftsskriverkontor, drev ved si­den af embedet forsikringsvirksomhed og over­tog hovedagentur for Forsikringsaktieselskabet Nye Danske af 1864 og De private Assurandø­rer.

I 1899 samledes forsikringsvirksomheden i ovennævnte firma, der omfatter alle arter af forsikring og nu har en præmieindtægt på 1 million kroner årlig.

Desuden var H. C. An­dersen adm. direktør for Indbrudstyverifor­sikrings Aktieselskabet "Danmark", Roskilde, fra dettes stiftelse i 1906 til sin død i 1944 og branddirektør for Roskilde købstad for Køb­stædernes almindelige Brandforsikring fra 1925 til sin død.

Grundlæggerens søn, H. C. Andersen (f. 17. april 1903) blev indehaver af forretningen efter faderens død i 1944, og er fra samme tidspunkt tillige direktør for Indbrudstyveriforsikrings Aktieselskabet "Danmark".

Adresse: Ringstedgade 14, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Beklædning ved Marius Sørensen.

Grundl. i juni 1896 af L. Hansen; i 1905 over­taget af Marius Sørensen (f. 1878), som i 1949 optog sin søn, Kn. Sørensen (f. 1911), som medindehaver.

Adresse: Kongensgade 53, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Beklædningsmagasin i Thisted.

Grundl. d. 1. sept. 1905 af Joh. Thomsen (f. 1880), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Vester gade 2, Thisted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Bogforlag.

Grundl. i 1893 under navnet C. C. Hansen & Co., overgik i 1905 til andels­selskab med nær tilknytning til Syvende Dags Adventister's vestnordiske unionskonferencer. Bestyrelsens formand er: pastor P. G. Nelson.

Adresse: Suomisvej 5, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Brandforsikringsselskab Vermund af 1904.

Oprettet i 1904 under direktion af A. L. Dyppel. Direktør (siden 1923): F. Thybo (f. 1893).

Adresse: Banegårdspladsen 4, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Bølgepap Industri, Schønbergs Papirva­refabrik A/S.

Grundl. i 1881 af A. Schønberg (f. 1852, d. 1914) som posefabrik under navnet Schønbergs Papir varefabrik. Denne fabrik overtages senere af fa­brikant Max Müllertz (f. 19. sept. 1870, d. 1940).

 

 

Den 1. december 1924 stiftedes aktieselskabet Schønbergs Papirvare­fabrik med Max Mül­lertz som direktør. Ak­tiekapitalen var kr. 250.000. I 1939 udvide­des aktiekapitalen til kr. 750.000, og i 1940 ændredes selskabets navn til det nuværende.

Direktør Max Müllertz fratrådte i 1939 på grund af alder og efterfulgtes

 

 

Tagensvej nr. 135

 

af den nuværende direktør A. Holm-Han­sen (f. 5. aug. 1902).

Selskabets første fabrik havde til huse Ve­sterbrogade nr. 29.

I 1933 overtoges Køben­havns ny Bølgepapfabrik og dennes ejendom Hannovergade nr. 8. I 1940 flyttedes begge fa­brikkerne til den nyopførte fabriksbygning på den nuværende adresse.

Adresse: Tagensvej 135, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage