Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 139
 

D. E. C. DANSK ELEKTRICITETS COMPAGNI A/S

 

 

Stiftet i 1910 under navnet Dansk Elektrici­tets Compagni i Odense med en aktiekapital på 30.000 kr. Aktiekapitalen er efterhånden udvidet til kr. 750.000.

 

I 1943 ændredes nav­net til det nuværende. Virksomheden, der blev startet under yderst beskedne kår, havde sit første domicil i Kongensgade nr. 19 i Odense. Selskabets før­ste bestyrelse bestod af dets grundlægger, Niels Andersen (f. 1886, d. 1947), der var virk­somhedens direktør til 1947 og direktør Th. Hansen, der var meddirektør fra 1911-24

 

Niels Andersen

 

samt af kap­tajn H. Bom og installatør H. H. Sterre­gaard.

Efter di­rektør Niels Andersens død i 1947 tiltrådte hans . ældste søn, hidtidige un­derdirektør i selskabet, Niels V. Andersen (f. 1913) som administrerende direk­tør.

Selskabets nuværende bestyrelse består af oven­nævnte di­rektør Niels V. Andersen, postfører E. P. Jørgensen (f. 1883) og statsaut. in­stallatør S. A. Andersen (f. 1923).

D. E. C.'s hovedkontor ligger stadig i Odense, i Vester gade nr. 37.

Sel­skabets stadige vækst har medført oprettelsen af en række filialer rundt om i landet. Således kan nævnes filia­lerne i Grejsdal ved Vejle, Herning, Hamme­rum, Grønbjerg, Thisted og Dronninglund.

 

D. E. C. –huset på Vestergade i Odense

 

Selskabets speciale er lys og kraft, høj- og lavspændingsanlæg, transformatorstationer og komplette elektricitetsværker. Indenfor disse

områder har firmaet i årenes løb udført store opgaver for Odense kommune og for store industri- og boligselska­ber i Odense. Udover sit egentlige speciale elek­triciteten har D. E. C. opført ca. 500 komplet­te vandværker; vand­værksanlæg er således blevet en faktor inden­for firmaets virkefelt. Endvidere har selskabet opbygget et stort

salg af malkemaskinen "Odin",

 

Niels V. Andersen

 

hvis samtlige dele bliver fremstillet herhjemme, således at den er et 100 pro­cents dansk produkt.

Fir­maet leverer en hel del af disse maski­ner til eks­port. D. E. C. har i flere end 100 af Odense Staalskibsværfts nybygninger udført de

elektriske skibsinstalla­tioner, lige­som der og­så udføres skibstavlean­læg til ind ­og udland, her særlig Norge og Frankrig.

 

I det store D. E. C. -hus på Vester­gade er end­videre ind­rettet en af­deling for

belysningsar­tikler, elek­triske artik­ler, kunst­genstande m. V., ligesom der findes en

special-afdeling for radio og radioreparation. For tiden beskæftiger D. E. C. ca. 300 per­soner.

Adresse: Vestergade 37, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage