Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 141
Dorp - Drey 

 

 

K. Dorph-Petersen's Vinlager A/S.

Grundl. d. 30. april 1887 af Koster Dorph-Petersen (f. 1861, d. 1912). I 1912 omdannet til aktiesel­skab. Nuværende direktør: Hans Jacob Frisch Lemche (f. 1902).

Adresse: Hauser Plads 32, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. LE DOUS

Bundtmagerfirma, er grundlagt 1830 af Ph. H. le Dous (f. 1806, d. 1876) hans Søn, C. H. le Dous (f. 1840, d. 1903) overtog Forretningen i 1865 og overdrog den i 1901 til sin Søn, A. H. le Dous (f. 1867).

Adresse: Østergade 11, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

P. le Dous, buntmagerfirma.

Grundl. d. 7. aug. 1830 af Ph. H. le Dous (f. 1806, d. 1876); i 1865 overtaget af sønnen, C. H. le Dous (f. 1840, d. 1903), i 1901 af dennes søn, Alfr. le Dous (f. 1867, d. 1934) og fortsat af dennes enke, Petra le Dous (f. 1873, d. 1935). Nuvæ­rende indehaver: Kai le Dous (f. 1896).

Adresse: Østergade 8, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Drabæks Mølle ved Bernhard Nielsen.

Grundl. omkring år 1100. Nuværende indehaver: Bern­hard Nielsen (f. 1900).

Adresse: Lunderskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. DRAGSTED

Hof-Juveler og Hof-Guldsmedefirma, er grundlagt i 1854 af Arent Nicolai Dragsted (f. 1821, d. 1898). En Søn Frantz Dragsted (f. 1852) optoges i Forretning i 1875, en anden Søn, Alfred Dragsted (f.1856), der siden 1881 havde drevet en selvstændig Virksomhed, indtrådte i 1891. Disse 2 Sønner er efter Faderens Død Indehavere af Firmaet.

Adresse: Bredgade 17, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

A. Dragsted A/S, kgl. hof juvelerer og hof­guldsmed.

Grundl. d. 30. nov. 1854 af Arent Dragsted (f. 1821, d. 1898). Omdannet til Ak­tieselskab i 1927. Nuværende direktion: Arent Dragsted (f. 1911) og Ove Dragsted (f. 1913).

Adresse: hovedkontor: Bredgade 17, Kbhvn. K.,

   ---       guldsmedie: Bredgade 19, Kbhvn. K.,

   ---       sølvsmedie: Australiensvej 6, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. Dragsted, sølvsmedie.

Grundl. d. 30. nov. 1854 af Arent Dragsted (f. 9. juni 1821, d. 1898). Se i øvrigt firmaet A. D r a g s t e d A/S.

Den 1. nov. 1923 udskiltes firmaet A. Dragsted's værksted (fabrikken)

 

     

Einar Dragsted       Finn Dragsted

 

under firmanav­net "E. D r a g s t e d" med Einar Dragsted (L 26. okt. 1887) som eneindehaver; dennes søn, Finn Dragsted (f. 1913), optoges i 1938 som medindehaver af firmaet.

Firmaets hovedbranche er sølvvarer; fra 1922-26 var tinvarer en væsentlig del af pro­duktionen, og fra 1935 fremstilles tillige kunst­industrielle broncevarer.

Adresse: Prags Boulevard 63, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Junker Dreiøe, købmandsforretning.

Grundl. i 1903 af H. Junker Dreiøe (f. 1882, d. 1934). I 1934 overtaget af fru Elisabeth Junker Dreiøe (L 1883) Og i 1946 af sønnen, Erik .Junker Dreiøe (f. 1910).

Adresse: Nørrebro 49, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. C. DREWSEN´s EFTERFØLGER

Hof-Elektropletfabrik, er grundlagt 1849 af H. C. Drewsen (f. 1823, d. 1874), hvis Enke, C. C. Drewsen (d. 1905) fortsatte Forretningen og 1888 optog sin Søn Axel Drewsen (f. 1860, d. 1907) som Kompagnon, fra 1907 er P. A. Hansen  Indehaver.

Adresse: Amagertorv 6, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Drewsen & Nellemann, isenkramforretning.

Grundl. i 1872 af Otto Heinrich Drewsen (d. 1902) og C. F. Sørensen. I 1897 optoges Erik Bondorph Nellemann (f. 24. juli 1868, d. 1937) som medindehaver. Forretningen fortsættes nu af dennes Enke, Laura Nellemann, med søn­nen, Erik Bondorph Nellemann (f. 11. febr. 1907), som prokurist.

Adresse: Korsgade, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl L. Dreyer, grossererforretning (råtobak en gros).

Grundl. d. 1. jan. 1901 af Carl L. Dreyer (f. 1865, d. 1931). Indehaver (siden 1931): sønnen, Carl L. Dreyer (f. 1905).

Adresse: Normasvej 11, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

CARL P. DREYER

Vinhandlerfirma, er grundlagt 1854. Grundlæggeren, Carl Peter Dreyer (f. 1830) trak sig tilbage i 1903, hvorefter Forretningen uden Forandring af Firmanavnet fortsattes af W. V. Branth indtil 1906, da den overgik til den nuværende Indehaver, Edvard Bay (f. 1867)

Adresse: Vesterbrogade 67, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

C. Th. Dreyer & Co., blikkenslagerfirma.

Grundl. d. 18. aug. 1862 af C. Th. Dreyer (f. 1838, d. 1912). Indehaver siden 1930: Otto Budtz Jørgensen (f. 1877).

Adresse: Fiolstræde 36, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fr. Dreyer, frøhandel.

Grundl. d. 6. juni 1882 af Fr. Dreyer (f. 23. aug. 1857, d. 3. nov. 1922). Fra 1922 til 1945 videreførtes forretningen af grundlæggerens enke, fru Anna Dreyer. Inde­havere siden 1945: C. Dreyer (f. 1889) og Tor­ben Knudsen (f. 1904).

Firmaet driver frøavl hos danske landmænd, frørenseri og frøhandel en gros. Eksporterer dansk frø til Tyskland, England og Holland etc.

Adresse: Dynkarken 39-41, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kr. Dreyer, Dansk mekanisk Kedelrensnings ­& Isolationsforretning.

Grundl. i 1908 under navnet "Det danske mekaniske Dampkedel­rensnings A/S", vedtægter af 27. juli.

Stifterne var Hans Todsen og Christop Decher, Aabenraa.

I 1911 overtog Hans Buch aktierne. I 1918 optoges Kr. Dreyer (f. 18. nov. 1871, d. 11. nov. 1941) som medin­dehaver. Denne overtog virksomheden i 1927 som eneindehaver.

 

Kr. Dreyer    

 

Ef­ter Kr. Dreyers død vi­dereføres virksomheden af enken, fru S01-hie Dreyer (f. 24. maj 1876) og sønnen, H. Dreyer (f. 6. aug. 1906), der i 1934 optoges som medindehaver. Sidst­nævnte driver tillige forretning som statsauto­riseret elekroinstallatør.

Adresse: Nyhavn 57, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Dreyer & Co., læderhandel.

Grundl. i 1870 af W. Volckmar. I 19(H overtaget af P. Dreyer (f. 1877), der i 1946 optog Anna M. Petersen og Martha Nielsen som medindehavere.

Adresse: Møllergade 68, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Wiggo Dreyer's Eftf., læderhandlerfirma.

Grundl. i 1779 af C. Frandzen.

I 1880 over­taget af Wiggo Dreyer, 1915 af Peter Påhls­son (f. 1884, d. 1947) og i 1947 af dennes enke, fru Anna E. Påhlsson.

Adresse: Gravene 6, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage