Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 148
Eltz - Enge

 

 

Max Eltzholtz & Co., frøforretning.

Grundl. i 1865 af Ditlev Eltzholtz (f. 1838, d. 1928); i 1918 overtaget af Chr. Hansen, der da var med­indehaver; i 1932 overtaget af grundlæggerens sønner, Max Eltzholtz (f. 1898) og Axel Eltz­holtz (f. 1906); M. Eltzholtz udtrådte i 1937.

Adresse: A1gade, Ringe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

"Elvi" ved I. L. Iversen, manufakturhandel.

Grundl. d. 14. maj 1889 af Valdemar Idel (d. 1924).

I 1904 overtaget af Sophus Sørensen (f. 1878, d. 1931) og d. 29. okt. 1932 af I. L. Iver­sen (f. 1908).

Adresse: Randersgade 34, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. V. Elving, snedkerforretning.

Grundl. i 1875 af Hans Nielsen (f. 1856, d. 1916). Overtaget i 1916 af: H. V. Elving (f. 1885, d. 1948) og d. 1. jan. 1949 af Arne Elving.

Adresse: Sankt Olai Gade 10, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Elvirasminde, chokoladefabrik, se P. Chr. Pe­tersen's Eftf.

 

Elzelingen & Co. A/S  entreprenørfirma.

Grundl. i 1897 af Hollænderen H. W. van El­zelingen (f. 19. febr. 1864 i Rotterdam, d. 6. april 1936).

 

     

H. W. van Elzelingen      Bjørn Wattne

 

I foråret 1901 stiftede Elzelingen firmaet Gunnerson & Elzelingen (efter Gun­nersons død i 1915 blev firmanavnet Elzelin­gen & Co.), der kom til at udføre store og vidt­kendte arbejder, blandt andet den store ud­videlse af Skagens havn, Saltholmsflakfortet og Dragørfortet og store uddybningsarbejder i Odense fjord, Randers fjord og Vejlefjord og desuden betydelige arbejder i Sverige, således ved Trollhättan, Luleå, Helsingborg og Malmö.

I årene 1922-1930 arbejdede firmaet sammen med ingeniør Jens Brinch.

Den 15. juli 1933 omdannedes firmaet til et aktieselskab med ingeniør H. W. van Elzelin­gen som formand, dennes svigersøn, F. A. C. S. Olszewski (f. 2. marts 1887 i Rostock, d. 11. febr. 19'36), og civilingeniør Bjørn Wattne som direktører. Den første bestyrelse bestod af H. W. van Elzelingen, F. A. C. S. Olszewski, over­retssagfører O. Fode, der også er en svigersøn af H. W. van Elzelingen, og landsretssagfører Karl Aage Bentzen.

Nuværende bestyrelse: civilingeniør Bjørn Wattne, overretssagfører Svend Engelhardt og sekretær Aage Schiellerup Willer.

Nuværende direktør: civilingeniør Bjørn Wattne (f. 26. april 1897).

Adresse: Bornholmsgade 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Enge Emdrup Dampvaskeri og Sodafabrik A/S.

Grundl. i 1878 af Axel Jensen. Efter hans død videreførtes virksomheden af hans enke, fru A. Jensen, indtil 1918, da den overtoges af et aktieselskab under navnet Emdrup Sæbefabrik og Dampvaskeri og under direktion af C. Chri­stiansen (f. 1868). Han afløstes i 1929 af E. A. S. C. Lyttick, der fratraadte i 1932. Samme ar tiltrådte den nuværende direktør, J. Christian­sen (f. 1889) og samtidig antoges det nuvæ­rende firmanavn.

Selskabets bestyrelse består nu af oven­nævnte direktør J. Christiansen, der er besty­relsens formand, fru E. J. Christiansen og landsretssagfører E. Wegener (f. 1903).

Aktiekapitalen er på 252,000 kr. Adresse: Emdrupvej 44, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Empera Skotøjsfabrik.

Grundl. i 1900 af M. P. Rasmussen (f. 1876), der stadig er indehaver af fabrikken, siden 1934 sammen med sin søn, H. P. A. Rasmussen (f. 1900).

Adresse: Nordre Fasanvej 186, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Enevoldsen & Andersen, bogtrykkeri.

Grundl. i 1893 af Peder Enevoldsen og Carl Ferdinand Andersen (f. 1. aug. 1857, d. 1949).

I 1905 over­toges firmaet af sidstnævnte som eneindeha­ver.

Den 1. april 1940 optoges sønnen, Knud Andersen (f. 5. marts 1891), som medindeha­ver; denne overtog i 1949 firmaet som enein­dehaver.

Adresse: Toldbodgade 10, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aage Enevoldsen, bageri.

Grundl. ca. 1884 af bagermester Rasmussen. Indehaver siden 1938:

Aage Enevoldsen (f.1908).

Adresse: Vestergade 38, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. Enevoldsen, isenkram- og rebslager artikler en gros.

Grundl. d. 1. nov. 1897 af Jens Chr. Enevoldsen (f. 1859, d. 1936). Indehaver (siden 1913): E. Enevoldsen (f. 1890).

Adresse: Jernbanegade 9, Ølgod.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Engelberg, udstyrsmagasin.

Grundlagt i 1901 af Carl Engelberg, der stadig er virksom­hedens indehaver og leder. Forretningen har fra dens start som specialforretning på et tids­punkt, hvor Frederiks­borggade hovedsagelig var forbindelsesled mellem den indre Bys forretningskvarter og "Broerne", været blandt de forretninger, der har givet denne gade selvstændig ka­rakter som forretnings­gade.

 

Carl Engelberg

 

 

Adressen har gennem årene stadig været Frederiksborggade 17, men gentagne udvidelser har efterhånden inddraget

næsten hele førstesalen af den store hjørne­ejendom, og dermed givet forretningen Ansigt

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage