Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 151
Engh - Eric

 

til han i 1907 overdrog virksomheden til sin søn, Carl Engholm (f. 1873), der i 1923 over­drog firmaet til Ernst Møller (f. 19. okt. 1882); denne optog i 1924 Niels Chr. Thorkil Møller (f. 30. aug. 1879) som medindehaver.

Adresse: Nyhavn 47, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

English Silver House, sølvsmedeforretning.

Grundl. d. 22. okt. 1910 af Einar Esmer (f. 1878), som stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Østergade 13, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Knud Engsig, boghandel.

Grundl. d. 6. maj 1874 af Georg Schultz (f. 1849, d. 1916). I 1912 overtaget af sønnen, Holger Schultz (f. 1883), i 1916 af Knud Engsig (f. 1892).

Adresse: Bispensgade 7, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Søren Engsig's Boghandel.

Grundl. d. 9. okt. 1853 som bogbinderi og boghandel af M. G. Engsig (f. 1828, d. 1912). I 1890 overtaget af sønnen, Søren E. M. Engsig (f. 1861, d. 1917) og i 1922 af den nuværende indehaver, S. J. Engsig (f. 1897) (sønnesøn af grundlæggeren).

Adresse: Danmarksgade 53, Frederikshavn.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Magnus Enna & Søn, guld- og sølvsmedie.

Grundl. d. 19. juni 1894 af Magnus Enna (f. 22. marts 1865, d. 29. aug. 1946). I 1928 ind­trådte sønnen, Sigurd Enna (f. 4. nov. 1904) i firmaet, og d. 8. febr. 1938 optoges han som medindehaver, og er siden faderens død ene­indehaver af firmaet.

Adresse: Pilestræde 12, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Z. Epel's Eftf., produktforretning.

Grundl. d. 18. sept. 1908 af Z. Epel (f. 1882). Indehaver (siden 1918): J. Litichevsky (f. 1890).

Adresse: Bredegade 17, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

"Erica", Carl J. Elkjær, handelsgartneri.

Grundl. ca. 1865 af J. Østergaard (f. ca. 1830, d. ca. 1905). Indehaver (siden 11. jan. 1929):

Carl Jensenius Elkjær (f. 1900).

Adresse: Dalgasgade 26, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Erichsen's Eftf., kartonfabrik.

Grundl. i 1871 af Georg Westermann (d. ca. 1925), ef­ter hvem Carl Erichsen videreførte forretnin­gen. Nuværende indehaver: H. Aa. R. Rasmus­sen (f. 1903).

Adresse: Niels Hemmingsens Gade 32, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

CHR. ERIKSEN

Manufakturforretning, er grundlagt i 1813 af Silke- og Klædekræmmerne M. I. og A. Philipsen. I 1850 overtoges Forretningen af Joh. G. Richter, der til den tidligere Handel med Hvidevarer og Småting føjede Sadelmager- og Bogbinderartikler. I 1882 overdrog Richter Virksomheden til Adam Jensen, der antog Firmanavnet Joh. G. Richter og optog Handel med Senge- og Vaskestoffer.

I 1888 blev Chr. Eriksen (f. 1859) og Alexius Omøe Indehavere og fra da af er Virksomheden komplet Brudeudstyrsmagasin. Omøe udtrådte 1898 og i 1903 optoges Julius Zahle i Firmaet, samtidig med at dette Navn forandres fra ”Chr. Eriksen” til ”Eriksen og Zahle”. I 1907 udtrådte Zahle, hvorefter Chr. Eriksen fortsætter under eget Navn

Adresse: Kronprinsensgade 16, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Chr. Erichsen's Forlag A/S.

Grundl. d. 2. fe­bruar 1902 af Chr. Erichsen (f. 1867, d. 1925). Efter grundlæggerens død omdannet til aktie­selskab. Nuværende direktør: Stig Jensen.

Adresse: Sjæleboderne 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Henrik Erichsens Boghandel.

Grundl. d. 1. april 1893 af Anton Peter Bech (f. 1854, d. 1897).

Indehaver (siden 1939): fru Elna An­dersen.

Adresse: Bredgade 8, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. P. Erichsen's Eftflg. ved J. M. Jensen, smør­handel.

Grundl. i Amiralgade nr. 12 af H. P. Erichsen og flyttet til Nikolai Plads nr. 30. I 1935 overtages forretningen af J. Jensen (f. 1907), som d. 1. maj 1938 flyttede forretningen til dens nuværende adresse.

Adresse: Vingårdsstræde 9, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Knud Erichsen, sukker, melasse & sukkerroe­frø en gros.

Grundl. d. 17. april 1888 af Knud Erichsen (f. 1860). Nuværende indehaver: Kai Erichsen (f. 1891).

Adresse: Kronprinsessegade 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. V. Erichsen A/S, isenkram en gros og en detail.

Grund!. d. 21. dec. 1880 af L. V. Erich­sen (f. 1858, d. 1938).

I 1917 optoges sønnen, Knud Erichsen (f. 1890), som medindehaver. Ef­ter faderens død over­tog han forretningen som eneindehaver. I 1949 blev firmaet om­dannet til et aktiesel­skab.

Bestyrelsen består af ovennævnte Knud Erichsen. der er for­mand, grosserer Johan

Rohde (f. 1884) og landsretssagfører Oscar Larsen (f. 1911).

 

L. W. Eriksen

 

Direktør: Knud Erichsen. Underdirektører:

Reimer Westergaard (f. 1895), Gunnar Chri­stensen (f. 1911) og Aage Brink (f. 1897).

Aktiekapital: 1Iz mill. kr.

Adresse: Nørrebrogade 55, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. Erichsen & Sønner's Jern- & Staalforret­ning, Indeh. H. Erichsen.

Grundl. d. 2. jan. 1844 af A. K. Bastrup. I 1883 overtaget af M. Erichsen (d. 1929), i 1919 af dennes sønner, N. H., og Holger Erichsen (f. 1886); sidst­nævnte er eneindehaver siden 1937.

Adresse: Kræmmergade 12, Varde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Mogens Erichsen, manufakturforretning.

Grundl. i 1873 af Peter Hansen Erichsen (f. 1851, d. 1936).

I 1936 overtaget af sønnen, Mogens Erichsen (f. 1879).

Adresse: Mejlgade 80, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. P. Erichsen's Boghandel l/S.

Grundl. d. 2. nov. 1863 af M. P. Erichsen (f. 1838, d. 1915).

Nuværende indehavere: sønnen J. P. Chr. Erichsen (f. 1876) og sønnesønnen Axel Mohr Erichsen (f. 1908).

Adresse: Langegade 27, Kerteminde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Trauls Erichsen's Eftf., Aarhus kemiske Tøj­rensnings Etablissement.

Grundl. d. 1. april 1856 af P. E. Erichsen (f. 1827 i Haderslev, d. 1894) og i 1893 overgået til sønnen, Trauls Erichsen (f. 1858, d. 1933).

Den 1. jan. 1930 overtog F. Kronholm Svendsen (f. 11. dec. 1883) firmaet. I 1942 blev Børnene K. Kron­holm Svendsen (f. 1905) og V. Kronholm Svendsen (f. 1907) optaget som medindeha­vere.

Firmaet var det første i Danmark, der ind­førte kemisk tøj rensning. Det er et af de fø­rende indenfor garderobefarveri og er provin­sens største og mest moderne virksomhed i branchen.

Adresse: Vestergade 37, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage