Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 171
 

De Forenede kulimportører

 

 

 

Holmens Kanal nr.5

 

Stiftet i året 1907 ved sammenslutning af det i 1881 oprettede kulfirma Flindt, Drost & Co. og firmaet Wm. Callesen.

D. F. K. har her i København 2 oplagsplad­ser, en i Gasværkshavnen ved Langebro og en i Kalkbrænderihavnen på Østerbro og råder her over 5 moderne, elektriske kraner samt 10 koks-, cinders- og kulsiloer, der behandler og sorterer varerne i den til de forskellige anlæg passende størrelse.

I 1924 oprettedes en rederiafdeling. Flåden bestod oprindelig af 8 skibe (ca. 24.000 tons d. w.), men i 1937 gik S/S "Victoria" tabt ved en kollision, og under krigen mistedes dampskibene "Scotia", "England" og "Vendia".

For tiden har sel­skabet følgende 5 både specielt bygge­de for kultransport:

S/S "Concordia", 4.100 tons d. w., S/S "Dania", 3.850 tons d. w., S/S "Cimbria", 3.550 tons d. w., S/S "Hafnia", 3.050 tons d. w. og S/S "Scan­dia", 2.450 tons d. w.

 

A/S Concordia

 

I den kommende tid er det hensigten at fortsætte genop­bygningen af flåden. Selskabets tonnage an­vendes hovedsagelig ved kul- og koks-trans­porten i Nordsøen og Østersøen. Foruden sin lokale forretning i København, der omfatter leverancer til private, handlende og industriel­le virksomheder i København og omegn, dri­ver selskabet en udstrakt ladningsforretning med salg til importører og selvimporterende virksomheder.

Selskabet har i årenes løb stiftet søstersel­skaber i et stort antal danske

 

Oplagspladsen i Gasværkshavnen

 

søkøbstæder med egne depoter og krananlæg.

I 1922 flyttede D. F. K. fra sit tidligere do­micil i industribygningen til sin egen bygning, Holmens Kanal nr. 5 (ved siden af Det konge­lige Teater).

Nuværende direktion: V. Steen-Christensen (adm. direktør), Joh. Nørgaard og E. Høyvald.

 

Adresse: Holmens Kanal 5 Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage