Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 176
Fors - Fran
 

 

Forst - og Jagthuset ved Ib Fonnesbech-Sand­berg, forretning med skovbrug -, jagt- og lyst­fiskeriartikler.

Grundl. i 1907 af J. Fr. V. Rie­gels. Indehaver (siden 1943): Ib Fonnesbech­Sandberg (f. 1920).

Adresse: Gammel Kongevej 86 A, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forstplanteskolen Faaborg.

Grundl. ca. 1900 af Smidt og Paludan (f. 1879). Indehaver (siden 1928): J. H. van Tol (f. 1901).

Adresse: Assensvej 4, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

O. Foss' Fabriker A/S, konfektionsfabrik, her­relingeri en gros m. m.

Grundl. d. 26. april 1884 af O. Foss (d. 1900) og videreført af enken til 1912; derefter af sønnerne G. Foss (d. 1913) og E. Foss (d. 1927).

I 1929 overgået til aktieselskab. Nuværende direktør: Einar Scheibel (f. 1889).

Adresse: Ryttergade 12, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Foto A/S, fotoforretning.

Grundl. d. 15. april 1910 af et aktieselskab under direktion af J. A. B. Bruun (f. 1870, d. 1939).

Siden 1939 har frk. Helga Pedersen (f. 1890) været sel­skabets direktør.

Adresse: Østerbrogade 78, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A/S Fotorama, Århus.

Stiftet i 1908 under navnet Th. S. Hermansen med vedtægter af 18. jan. 1908. Selskabets formål er biografdrift og andre i forbindelse dermed stående forretnin­ger, derunder restaurations- og hotelvirksom­hed. Nuværende direktør: N. Helmer Henrik­sen.

Adresse: Søndergade 53, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fraenckel's Eftf., tapetforretning.

Grundl. d. 19. jan. 1826 af portrætmaler Liepmann Fraen­ckel (f. 1772, d. 1857), som i 1842 overdrog forretningen til sine 2 sønner, Adolf Fraenckel (f. 1815, d. 1849) og Sally Fraenckel (f. 1820, d. 1886). I 1885 overtoges firmaet af Adolf Fraenckels søn, Robert Fraenckel (f. 1848, d. 1910), som i 1886 gik i kompagni med Sally Fraenckels søn, Adolf Gerson Fraenckel (f. 1885, d. 1900); efter Robert Fraenckels død fortsattes firmaet af Adolf G. Fraenckels og efterlevende hustrus fællesbo og fru Julie Fraenckel med Louis Nielsen som leder og prokurist. I 1917 gik fabrikken over til at bli­ve aktieselskab, der hævedes i 1922, hvoref­ter det overtoges af A. Ankjær Hansen (f. 30. aug. '1887, d. 30. sept. 1942). Efter dennes død videreføres firmaet af fru Lilli Ankjær Han­sen.

Adresse: Hovedvagtsgade 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. FRAENCKEL´S TAAPET- OG FARVEFABRIK

Er grundlagt 1826 af Portræt Liepmann Fraenckel (f. 1772, d. 1857), som e 1842 overdrog Forretningen til sine 2 Sønner, Adolf Fraenckel (f. 1815, d. 1849) og Sally Fraenckel (f. 1820, d. 1886). I 1885 gik Firmaet over til Adolf Fraenckels Søn, Robert Fraenckel (f. 1848, d. 1910), som i 1886 gik i Kompagni med Sally Fraenckels Søn, Adolf Gerson Fraenckel (f. 1885, d. 1900); efter Robert Fraenckels Død fortsættes Firmaet af Enkerne Fruerne Julie og Bertha Fraenckel med Louis Nielsen som Leder og Prokurist.

Adresse: Klerkegade 9, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Georg Franck's Vinhandel ved Otto Tind.

Grundl. d. 7. maj 1890 af Chr. Qvade og i 1896 overtaget af G. Franck (f. 1867, d. 1944). I 1937 optoges Otto Tind (f. 1901) som kom­pagnon; sidstnævnte er siden G. Franck's død i 1944 eneindehaver af firmaet.

Adresse: Tordenskjoldsgade 12, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Franck, trikotageforretning.

Grundl. d. 12. dec. 1883 af Th. Franck (f. 1850, d. 1933). Indehavere (siden 1919): frøken, E. Franck (f. 1886) og frøken V. Franck (f. 1894).

Adresse: Kongensgade 5, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frandsen & Høgh, tømrerforretning.

Grundl. d. 18. juni '1898 af Niels Frandsen (f. 1869, d. 1946).

Indehavere (siden 1946): sønnen, Jo­hannes Frandsen (f. 1898) og Jens Ejlertsen Høgh (f. 1916).

Adresse: Vesterbro 1, Nykøbing S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aa. & F. Frandsen, gartneri.

Denne virksom­hed. er grundlagt den 1. marts i året 1892 af I. P. Frandsen (f. 31. august 1866, død 18. april 1942).

 

I. P. Frandsen

 

Den 18. april 1942 overtoges gartneriet af den nuværende -inde­haver, Aa. Frandsen (f. 18. oktober 1890).

Adresse: Ålekistevej   47, Kbhvn. Vanløse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. Frandsen, våbenhandel.

Grundl. i 1837 af Søren Frandsen (f. 1814, d. 1885). I 1877 over­toges firmaet af sønnen, Kresten Sørensen Frandsen (f. 1851, d. 1937).

I 1907 indtrådte sidstnævntes søn, Emil Frandsen (f. 1881), i firmaet som medindehaver; i 1908 overtog han forretningen som eneindehaver.

Adresse: Torvegade 10, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. FRANDSEN & MAYER

Handel specielt med kunstige Gødningsstoffer, er grundlagt 1859 på Bornholm af Edv. Frandsen som Fabrik af bornholmsk Cement og hydraulisk Kalk. I 1863 optoges Henning Axel Myer (d. 1870) i Firmaet, hvorefter dette antog sit nuværende Navn, og samtidig optoges Handel og delvis Fabrikation af kunstige Gødningsstoffer. 1869 indtrådte Georg Howitz (d. 1901) og i 1871 Julius Theodor Gottlob Due (udtrådt 1891) og Andreas Christian Dons (d. 1873), begge Slægtninge af Edv. Frandsen. I 1891 indtrådte Axel Gotfred Sigvard Rasmussen (f. 1859) og samtidig optoges Handel med tekniske Artikler, hvilken Gren af Virksomheden i 1909 udskiltes og drives under Firmanavnet Vulcan Oil Company. 1898 nedlagdes en af Firmaet drevet Cementfabrik på Vesterfælledvej. 1902 optoges Johan C. B. Howitz (f. 1855) i Firmaet og efter dennes Død 1908 er A. G. Rasmussen Eneindehaver af Firmaet, der i 1910 udvidede Virksomheden til at omfatte Handel med Konserves, hvilken dog samme År udskiltes under Navn af Islands Konserves Depot.

Adresse: Vestre Boulevard 25, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

J. C. Frandsen, Ringsted Dampmølle A/S.

Grundl. i 1882 af dampmøller J. C. Frandsen (f. 1842, d. 1911). Omdannet til aktieselskab i 1910. Nuværende direktør: S. J. Mailand Chri­stensen.

Adresse: Næstvedvej 4, Ringsted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

O. R. Frandsen ved I. C. Nørgaard. manufak­turforretning.

Grundl. d. 1. sept. 1875 af Olaf Rye Frandsen (f. 1849, d. 1899).

Nuværende indehaver: I. C. Nørgaard (f. 1915).

Adresse: Rødding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. Frandsen, købmandsforretning.

Grundl. d. 9. nov. 1878 af F. Holste.

I 1888 overtaget af C. Brøgger (f. 1859, d. 1920) og d. 19. okt. 1919 af S. Frandsen (f. 1887).

Adresse: Hornslet.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Valdemar Frandsen, guldsmedeforretning.

Grundl. i 1862 af Valdemar Frandsen (f. 1838. d. 1911). Indehaver (siden 1911): Valdemar Frandsen (f. 1879).

Adresse: Skomagergade 9, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

V. Vestergaard Frandsen, købmandsforretning.

Grundl. d. 1. febr. 1881 af A. Jessen (d. 1932).

I 1934 blev forretningen overtaget af K. Jo­hansen Kjær (f. 1882).

Den nuværende inde­haver, V. Vestergaard Frandsen (f. 28. juni 1919), overtog forretningen d. 1. april 1944.

Adresse: Adelgade 14, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage