Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 193
Fyen - Fæll

 

 

de år til 1796 var titlen "Fabers Fyenske Aver­tissements Tidende", hvilket ændredes til "Fyens kongelige alene priviligerede Adresse-­contoirs Aviser".

I 1836 skete der på ny en ændring til "Fyens Stifts Kongelig ene privili­gerede Adresse-politiske og Avertissements­ Tidende", indtil man i 1852 nåede frem til "Fyens Stiftstidende, Kongelig priviligerede Adressepolitisk og Avertissements-Avis". Se­nere foretoges enkelte ændringer af undertit­len, der nu lyder således: "Oprettet ved kgl. Privilegium 1772".

Adresse: Gråbrødreplads, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fyens Sukkervarefabrik ved O. Rosdahl.

Grundl. d. 3. febr. 1892 af Waldemar Jacob­sen. Siden 1947 er O. Rosdahl (f. 1907) inde­haver af firmaet.

Adresse: Gudenåvej 23, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fyens Sækkekompagni A/S.

Grundl. i 1904. Nuværende direktion: J. K. Jespersen (f. 1885) og A. Stougaard (f. 1890).

Adresse: Rugårdsvej 23, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fyns Tidende.

Stiftet d. 1. sept. 1872 af et ak­tieselskab med C. A. Willemoes (d. 1914) som redaktør. Allerede d. 1. jan. 1873 erstattedes denne af Jørgen Pedersen (f. 1841 i Nørre­ Lyndelse, d. 1920), der var førsteredaktør ind­til 1902 og som i en meget lang årrække var medlem af landstinget. P. Hansen Nygaard (f. 1857, d. 1929), der i 1885 var indtrådt i bla­dets ledelse, var ansvarlig redaktør fra 1902­22.

Nuværende chefredaktør: S. P. Qvist (f. 23. december 1882), der tiltrådte d. 11. juni 1922.

Fyns Tidendes Bogtrykkeri og Odense Kli­chefabrik, begge virksomheder tilknyttet Fyns Tidende, har adresse sammen med bladet.

Adresse: Fisketorvet 12, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fyns Venstreblad.

Grundl. d. 27. sept. 1892 som venstreblad; ved det radikale venstres ud­skillelse i 1905 fulgte bladet dette parti. Det ejes af A/S Den radikale Presse. Bladets før­ste redaktør var Niels Guldbrandsen (f. 1849, d. 1913). Redaktør siden 1943: Knud Følner.

Adresse: Vester gade 64, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fyens Vin Kompagni, se Fyens Konservesfa­brik A/S.

 

De Fyenske Købstæders Brandforsikring af 1850 (gensidig).

Stiftet d. 6. dec. 1850. Direk­tør (siden 1938): Einar Elmquist (f. 1895).

Adresse: Klaregade 7, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

De Fyenske Saltværker A/S.

Stiftet d. 17. aug. 1897. Nuværende indehaver: A/S Munke Mølle.

Adresse: Havnegade 32, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Det Fyenske Trælastkompagni A/S, trælast­forretning og savværk.

Grundl. d. 1. juli 1929 ved en sammenslutning af C. T. o g P. J e n­ s e n's (grundl. d. 1. juli 1858) og W i l h. R. M a e g a a r d's T r æ l a s t f o r r e t n i n g e r (sidstnævnte grundl. d. 1. nov. 1849).

Firmaet ejer en stor og velindrettet plads i Seebladsgade med nye, moderne bygninger og endvidere et stort savværk med bl.a. 3 høvle­ og pløjemaskiner, bloksav, ramsav etc., samt et 1. kl. tørreanlæg.

 

Det Fyenske Trælastkompagni

 

Forretningen er desuden en af de største ce­mentforhandlere i provinsen og har i de senere år endvidere optaget forhandling af de vig­tigste bygningsartikler.

I 1941 overtog firmaet Lohals Savværk, i 1944 Lundegaard Teglværk, der er blevet ud­videt og moderniseret, og endelig i 1946 Bo­gense Trælasthandel.

Nuværende bestyrelse: bankdirektør G. Ja­cobsen, Odense (f. 1874), formand, konsul Th. Muus, Odense (f. 1881), kommitteret, og fh. minister J. P. Steensballe, København (f. 1874).

Nuværende direktion: Henning Nielsen (f. 1890) (siden 1929) og B. Davidsen (f. 1907) (siden 1940).

Adresse: Seebladsgade 10, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

FRITZ TH. FÜRST

Grossererfirma. I 1836 tog Ludvig Grottfred Fürst (f. 1812, d. 1864) Borgerskab som Grosserer. I 1853 blev Fritz Th. Fürst optaget som Associé i hans Forretning. Fra 1864 var han tilligemed Enkefru Ida W. Fürst Indehaver af Firmaet L. G. Fürst. Fra 1870 virkede han under sit eget Navn. Efter hans Død i 1892 gik Firmaet over til Georg Jensen; i 1907 indtrådte J. Jørgensen.

Adresse: Børsen, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Frits Th. Fürst, grossererfirmaet.

Grundl. i 1836 af Ludvig Gottfred Fürst (f. 1812, d. 1864). In­dehaver (siden 1945): Laurits Baagøe (f. 1876).

Adresse: Stavangergade 6, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fællesbageriet i Fredericia A/S.

Grundl. i 1890 under navnet Arbejdernes Aktiebageri i Fre­dericia.

I 1906 byggedes et nyt bageri, og sene­re er der gentagne gange foretaget udvidelser.

I 1948 indgik virksomheden under aktieselska­bet Fælles bageriet i Fredericia (stiftet 1947).

Den nuværende bestyrelse består af remise­arbejder C. C. Hansen (formand), kirkebetjent O. V. Vilain, kontorbestyrer. I. P. Stephansen, snedker Ludv. Fledelius, forretningsfører T. C. Thomsen, snedker Villy Jensen og inkassator Jacob Nielsen. Siden 1946 har Marius Nielsen (f. 17. sept. 1891) været direktør.

Adresse: Kongensgade 31, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fællesbanken for Danmarks Sparekasser A/S,

grundl. d. 22. febr. 1850 af D. B. Adler (f. 1826, d. 1878). Den 21. dec. 1949 ændredes bankens navn til "Fælles banken for Danmarks Sparekasser A/S" med det gamle navn D. B. Adler & Co., Bankaktieselskab, som bifirma. Nuværende direktion: Svend Hansen (adm.) og Max Holst.

Adresse: Østergade 61, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage