Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 195
Gade - Gams
 

Vilh. Gade & Søn, glarmesterforretning samt handel med glas en gros og en detail. Grundl. d. 30. jan. 1886 af V. Gade (f. 1856, d. 1932), som i 1914 optog sin søn, P. Gade (f. 22. aug. 1888), i firmaet som medindehaver; denne overtog d. 1. febr. 1926 forretningen som ene­indehaver.

I 1947 optog han sin søn, Ole E. Gade (f. 11. april 1924), som medindehaver.

Adresse: Gravensgade 11, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Gadeberg, Hadsten Korn- & Foderstof-For­retning.

Grundl. i 1886 af brygger P. Pedersen (f. 1842, d. 1905), som i 1894 overdrog forret­ningen til sin svigersøn, købmand H. E. Søren­sen (f. 1868, d. 1927). Under H. E. Sørensens ledelse udvidedes den betydeligt.

I 1925 afstod han på grund af sygdom forretningen til et aktieselskab: Hadsten Korn- og Foderstof-For­retning A/S, med bestyrer A. Gadeberg (f. 1896) som leder. Sidstnævnte overtog virksom­heden for egen regning d. 1. jan. 1935 og har siden drevet den som eneindehaver.

Adresse: Hadsten.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Galle & Jessen A/S, chokolade-, sukkervare­ og konfektfabrikker.

Grundl. i 1872 af Edv. W. Galle (f. 1844, d. 1900) og Hans Jessen (f. 1851, d. 1907). Omdannet til aktieselskab i 1883. Nuværende direktion: Johan Jensen, Svend Jensen og Hans Jessen Jensen.

Adresse: Lyngbyvej 8, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. W. Galle A/S, grossistforretning og fabrik for kosmetiske artikler.

Grundl. d. 13. okt. 1908 af A. W. Galle (f. 1882), som drev firmaet som eneindehaver indtil 1925.

I 1925 omdanne­des det til aktieselskab. Dette hævedes i 1931 og virksomheden overtoges af Jørgen I. Gold­schmidt (f. 26. jan. 1897), der havde været selskabets direktør fra 1925.

I 1947 overtoges firmaet af A/S Frisøretab­leringen, som samtidig antog navnet A. W. Galle A/S.

Dette selskab er stiftet i 1943 af Gregor Egede (f. 1905) og E. J. H. Ruge (f. 1895), som udgør direktionen. Bestyrelsen be­står af ovennævnte direktører Gregor Egede og E. J. H. Ruge sammen med landsretssagfø­rer Poul Lindboe (f. 1906).

Aktiekapitalen er på 200.000 kr. Adresse: Kongens Ny torv 8, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Galten Apotek.

Oprettet d. 25. nov. 1876 i Høver. Apotekets første indehaver var Peter An­dreas Koefoed (f. 1829, d. 1905). Flyttet til Galten iflg. resolution af 21. juli 1914 og åb­net der d. 24. juni 1915. Indehaver (siden 1946): Karl M. M. Rasmussen (f. 1896).

Adresse: Galten.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. C. GAMÉL

Kaffehandlerfirma, er grundlagt 1805 af den franske Emigrant Augustin Cyrille Gamél (f. 1770, d. 1829). Hans Søn Antoine Cyrille Gamél(f. 1809, d. 1879) bestyrede efter Faderend Død Forretningen for sin Moder, indtil han i 1835 overtog den for egen Regning. Dennes Sønner, Augustin C. V. V. Gamél (f. 1839, d. 1904), der havde været Associé siden 186, og Arnold Gamél (f. 1848), Associé siden 1879, blev Indehavere ved Faderens Død. 1906 udtrådte Arnold Gamél.

Firmaets nuværende Chef er Cyril Gamél (f. 1879), Søn af Augustin Gamél, indtrådt ved dennes Død. Forretningen har, så længe den har bestået, været i samme Ejendom.

Adresse: Østergade 27. København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Det gamle Apotek i Helsingør.

Oprettet i 1577 af uprivilegeret apoteker Arent von Rade (d. ca. 1581).

Den første indehaver af privilegiet Peiter Pester (d. 1625) fik bevilling d. 16. juli 1581.

Nuværende indehaver: Ingeborg M. Christiansen (f. 1902).

Adresse: Strandgade 77, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gamle Hestehauge, frugtplantager, se Frugt­plantagerne i Gamle Hestehauge.

 

Gamle Hestehauge (Odense), frugtvinsfabrik.

Grundl. i Svendborg i 1882 af Theobald Weber (f. 1823, d. 1886).

I 1940 overtaget af Odense Vin Kompagni (se dette) og flyttet til Odense.

Adresse: Vingaarden, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Den Gamle Bagergaard, K. Lindenskov, bageri og konditori.

I 1763 købtes ejendommen Algade nr. 6 af Jørgen Nielsen (d. 1809) og fra hans tid har der været bageri i ejendommen. Inde­haver (siden 1941): fru A. Lindenskov.

Adresse: Algade 6, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gammelgaards Bageri.

Grundl. i 1905 under navnet Faaborg Brødfabrik. Indehaver (siden d. 15. maj 1943): G. Gammelgaard Hansen (f. 1918).

Adresse: Priorensgade 67, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gammelgaards Dampmølle A/S.

Grundl. i 1885 af Frederik Nielsen. Den 9. dec. 1923 omdannet til aktieselskab. Formand for bestyrelsen: borgmester Vilhelm Melgaard, Slagelse (f. 1886). Direktør: K. Lorenzen (f. 1911) (siden 1948). Aktiekapital: kr. 295.000.

Adresse: Braarupvej 7, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gammelgaard Teglværk A/S.

Grundl. i foråret 1908. Den første bestyrelse bestod af Kr. Kjærsgaard, Mads Jacobsen og sagfører N. C. Berg, der var formand. Omdannet til aktie­selskab i 1930. Nuværende direktør (fra 1949): A. J. K. Hansen (f. 1911).

Adresse: Braarupvej, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gammel Kongevejs Fiskehalle.

Grundl. i 1875 af Jørgen Petersen. Indehaver (siden 1941):

Georg Philipsen (f. 1897).

Adresse: Gammel Kongevej 123, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gammel Kongevejs Materialhandel, Cand. pharm. F. Frederiksen's Eftf. Grundl. i 1863 af C. E. Hagemann. Indehaver siden 1927: H. O. G. Sode (f. 1889).

Adresse: Gammel Kongevej 168, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gammeltoft Schougaard, damekonfektion en gros.

Grundl. i 1887 af grosserer I. C. Gammel­toft Schougaard (f. 1860, d. 1923).

I 1923 over­taget af sønnerne, S. M. Gammeltoft Schou­gaard (f. 1889) og N. E. Gammeltoft Schou­gaard (f. 1893).

Adresse: Købmagergade 19, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gammeltorvs Apotek.

Oprettet d. 7. juni 1811. Apotekets første indehaver var Johan Gottlieb Blau (f. 1765, d. 1827), der fra 1796 havde dre­vet apoteket på Vajsenhusets apoteksprivile­gium. Indehaver (siden 1930): Oluf Poulsen (f. 1881).

Adresse: Frederiksberggade 1 A, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. C. GAMST & SØN

Smedefirma, er grundlagt 1846 af Fer. Chr. Gamst (f. 1814, d. 1893). I Slutningen af 80´erne gik Forretningen over til hans Søn F. C. Gamst (f. 1848, d. 1906) og derefter til dennes Broder C. F. Gamst (f. 1850).

Adresse: Wildersgade 64, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

F. C. Gamst & Søn's Eftf., smedefirma.

Grundl. 1846 af Fred. Chr. Gamst (f. 1814, d. 1893); i 1878 indtrådte hans søn, F. C. Gamst (f. 1848, d. 1906), og efter dennes død blev hans broder, C. F. Gamst (f. 1850, d. 1917), indehaver af firmaet; derefter overtoges firmaet af C. V. Hansen (f. 1884) og J. V. Hansen (f. 1881). Sidstnævnte udtrådte af firmaet i 1947, og samtidig indtrådte V. Berg (f. 1904).

Adresse: Wildersgade 64, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage